Aralık 2015

Hepatit C’li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinliği

The efficacy of mean platelet volume and neutrophil-lymphocyte ratio in the diagnosis of significiant fibrosis in patients with hepatitis C

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2015
  • Hepatit C’li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinliği...
Yazarlar
Ufuk Barış KUZU, Erkin ÖZTAŞ, Nuretdin SUNA, Zeliha SIRTAŞ, Hakan YILDIZ, Muhammet Yener AKPINAR, Meral AKDOĞAN, Sabite KAÇAR, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Aydın Şeref KÖKSAL, Hale GÖKCAN, Mustafa KAPLAN, Ertuğrul KAYAÇETİN
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
89-94
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Karaciğer fibrozisi, hepatit C, ortalama trombosit hacmi, nötrofil-lenfosit oranı
Keywords
Liver fibrosis, hepatitis C, mean platelet volume, neutrophil- lymphocyte ratio

Özet

Giriş ve Amaç: Hepatit C virüsü enfeksiyonlu hastalarda fibrozis derecelendirmesi için altın standart olan perkütan karaciğer biyopsi yerine kullanılabilecek non-invaziv fibrozis modelleri geliştirilmektedir. Ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranı karaciğeri ilgilendiren birçok hastalıkta değerlendirilmiştir. Çalışmamızın amacı tam kan sayımından elde edilen ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının hepatit C virüsü tanısı olan hastalarda non-invaziv fibrozis modeli olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Haziran 2007-Şubat 2015 yılları arasında hepatoloji polikliniğimizde takipli hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Toplam 101 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranı değerleri, biyopsi öncesi hastalardan alınan kan örneğine göre değerlendirildi. Hastaların fibrozis derecesi İshak sistemine göre sınıflandırıldı (F0-1; Fibrozis yok-hafif ve F≥ 2; anlamlı fibrozis). Ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının tanısal başarısı daha önce tanımlanmış olan non-invaziv modellerle (aspartat aminotransferaz-platelet ratio index ve FIB-4) karşılaştırıldı. Bulgular: Fibrozis derecesi ile ortalama trombosit hacmi arasında anlamlı korelasyon saptanırken nötrofil-lenfosit oranı ile fibrozis derecesi arasında korelasyon görülmedi. F0-1 hasta grubunda, F ≥ 2 hasta grubuna göre ortalama trombosit hacmi anlamlı olarak düşüktü (sırası ile 8.2 vs. 9.1; p=0.001). Ancak nötrofil-lenfosit oranı değeri iki grup arasında farklı değildi (sırası ile 1,6 vs.1.7; p>0.05). Ortalama trombosit hacminin 8.05 cut-off değerinde anlamlı fibrozisi ayırmadaki sensitivite ve spesivitesi sırası %80.9 ve %44.4 ölçüldü (p<0.001). Aspartat aminotransferaz-platelet ratio index ve FIB-4 ile karşılaştırıldığında ortalama trombosit hacminin tanısal başarısı bu modellere benzerdi ancak nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozisi ayırmada etkinliği saptanmadı. Tartışma: Ek bir maliyet getirmeyen ve kolay ulaşılabilen ortalama trombosit hacminin, hepatit C’li hastalarda anlamlı fibrozisi öngörmede non-invaziv bir metod olarak kullanılabileceği görüldü. Ancak nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis ayırımında yararlı olamayacağı saptandı.

Abstract

Background and Aims: In patients infected with the hepatitis C virus, non-invasive fibrosis models are under development to replace percutaneous liver biopsy, the current gold standard for fibrosis (F) assessment. We analyzed mean platelet volume and neutrophil-lymphocyte ratio for several liver related illnesses to evaluate the usefulness of mean platelet volume and neutrophil-lymphocyte ratio, which are obtained by full blood count, as a non-invasive fibrosis model for patients diagnosed with the hepatitis C virus. Materials and Method: We analyzed the data of patients followed by our department between June 2007 and February 2015. A total of 101 patients were included in the study. Mean platelet volume and neutrophil-lymphocyte ratio values were taken in accordance with blood samples obtained before biopsy. The fibrosis levels of patients were classified according to the Ishak system (fibrosis 0-1, no/mild fibrosis; and fibrosis ≥ 2, significant fibrosis). Diagnostic success of mean platelet volume and neutrophil-lymphocyte ratio were compared with pre-defined non-invasive models (APRI and FIB-4). Results: There was significant correlation between fibrosis level and mean platelet volume, but no correlation between neutrophil-lymphocyte ratio and fibrosis assessment. The mean platelet volume was significantly lower in the fibrosis 0-1 patient group, in comparison to fibrosis ≥ 2 patient group, respectively (8.2 vs. 9.1; p=0.001). However, neutrophil-lymphocyte ratio values were not different for the two groups, respectively (1.6 vs.1.7; p>0.05). At 8.05 cut-off value of mean platelet volume for the diagnosis of significant fibrosis, sensitivity and specificity were 80.9% and 44.4% (p<0.001), respectively. In comparison to APRI and FIB-4, diagnosis success of mean platelet volume was similar to these models, but no efficiency of neutrophil-lymphocyte ratio was found in the diagnosis of significant fibrosis. Conclusion: With easy access and no additional cost, mean platelet volume was found to be suitable as a non-invasive method for the diagnosis of significant fibrosis in hepatitis C virus patients. However, neutrophil-lymphocyte ratio was found to be incompatible for use in the diagnosis of significant fibrosis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum