Nisan 2015

Çölyaklı çocuk hastalarımızın klinik değerlendirmesi

Clinical evaluation of children with coeliac disease

Yazarlar
Eylem SEVİNÇ 1 , Nergiz SEVİNÇ 2 , Gülten Can SEZGİN 3 , Duran ARSLAN 1
Kurumlar
1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Kliniği, Kayseri 2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı, 3 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri
Sayfa Numaraları
1-4
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, gluten, ishal
Keywords
Coeliac disease, gluten, diarrhea

Özet

Giriş ve Amaç:Çölyak hastalığı tanısı almış olgularımızın klinik bulgularının, laboratuvar verilerinin ve glutensiz diyete uyumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji bölümünde, Ekim 2011-Aralık 2013 tarihleri arasındaki iki yıllık süreçte izlenen yaşları 1-18 yaş arasında (ortalaması 9,4±4,02 yıl) değişen, 28’i erkek (%39,9), 72 çölyak hastasının başvuru şikayetleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar ve endoskopik verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular:Çalış-maya alınan 72 olgunun yaş ortalaması 9,4±4,02 ve 44’ü (%61,1) kız idi. Olgularımızın en sık başvuru şikayeti ishalken (%52), bunu gelişme geriliği (%25), karın ağrısı (%11,1), kabızlık (%6,9) izledi. Olgularımızda boy kısalığı en sık görülen fizik muayene bulgusuydu. Laboratuvar bulguları içerisinde en sık anemi görülürken bunların çoğunluğunu demir eksikliği anemisi oluşturmaktaydı. Olgularımızın klinik tiplemesinde hastaların %82’si klasik, %6,9’u atipik, %6,9’u latent, %4,2’si asemptomatik çölyak hastalığı alt sınıfındaydı. Sonuç: Bu çalışmada kronik ishal ve gelişme geriliği olan çocukların yanı sıra kabızlık ve karın ağrısı gibi atipik yakınmaları olan çocuklarda da çölyak hastalığı olabileceğini ve hastalığa bağlı oluşabilecek komplikasyonların glutensiz diyet ile azaltı-labileceğini vurgulamak istedik.

Abstract

Background and Aims: To investigate the clinical and laboratory results of coeliac disease and assess patient compliance with a gluten free diet. Materials and Methods:We performed a retrospective analysis of 72 patients with coeliac disease at the Department of Pediatric Gastroenterology in Medical Faculty of Erciyes University between October 2011 and December 2013. All patients were screened for physical examination findings, laboratory tests and endoscopic results. The patients were between 1-18 years of age (mean 9.4±4.02 years). Results: The mean age of the 72 patients enrolled in the study was 9.4±4.02. Forty-four of the patients were female (61.1%). The most common initial complaints of the patients were diarrhea (52%), developmental deficiencies (25%), abdominal pain (11.1%), and constipation (6.9%). Short height was the most common clinical symptom in our examinations. Anemia was the most common laboratory finding and was mostly caused by iron deficiency anemia. The distribution of clinical sub-classification was 82% classical, 6.9% atypical, 6.9% latent and 4.2% asymptomatic. Conclusion:In this study, we would like to emphasize that aside from children with chronic diarrhea and developmental deficiencies, others with atypical complaints such as constipation and abdominal pain could suffer from coeliac disease. Coeliac disease related complications can be reduced through gluten-free diet.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum