Makaleler

Cilt 14 Sayı 1

Nisan 2015

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 1-4 Çölyaklı çocuk hastalarımızın klinik değerlendirmesiClinical evaluation of children with coeliac diseaseEylem SEVİNÇ 1 , Nergiz SEVİNÇ 2 , Gülten Can SEZGİN 3 , Duran ARSLAN 11 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Kliniği, Kayseri 2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı, 3 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 5-9 Otoimmun hepatit ve ilaca bağlı karaciğer hasarı ayırıcı tanısında karaciğer biyopsisinin rolüThe role of liver biopsy in the differential diagnosis of autoimmune hepatitis and drug-induced liver injurySüleyman COŞGUN 1 , Hülya AKAN 2, Hakan DEMİRDAĞ 3 , Ecenur ÇINAR 2 , Kamil ÖZDİL 3 , Hacı Mehmet SÖKMEN 31Department of Gastroenterology, Dumlupınar University, School of Medicine, Kütahya 2 Department of Family Medicine, Yeditepe University, School of Medicine, İstanbul 3 Department of Gastroenterology, Ümraniye Education and Research Hospital, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 10-16 İnoperabl malign özefageal darlığın palyatif tedavisinde kullanılan kaplı ve kapsız kendiliğinden genişleyen metalik stentlerin karşılaştırılmasıComparison of covered and uncovered self-expanding metallic stents used in the palliative treatment of inoperable malignant esophageal stricturesEyüp ŞENOL 1,2 , Fahrettin KÜÇÜKAY 1 , Mehmet YURDAKUL 1 , Rıza S. ÖKTEN 1 , Muharrem TOLA 1 , Murat Bülent KÜÇÜKAY3 , Adnan KARAN 1 , Mustafa ÖZDEMİR 1 , Fatma Ayça EDİS ÖZDEMİR 11 Department of Radiology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara
2 Department of Radiology Aksaray State Hospital, Aksaray
3 Department of Intense Medicine, Lokman Hekim Hospital, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 17-22 Viral hepatit B enfeksiyonuna ikincil gelişen kronik hepatit, karaciğer sirozu ve hepatosellüler kanserli hastalarda interlökin-6, interlökin-10 ve interlökin-18 düzeyleriDetermination of interleukin-6, interleukin-10, and interleukin-18 levels in patients with chronic hepatitis, liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma secondary to HBV infectionNurettin İNANÇ 1 , Mehmet YALNIZ 2 , Murat İSPİROĞLU 2 , Cem AYGÜN 3 , Hatice Handan AKBULUT 4 , Ulvi DEMİREL 2 , İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU 2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 4 İmmünoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 3 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 23-26 Paroksismal nokturnal hemoglobinüride manyetik rezonans portografi bulgularıMR portography findings in paroxysmal nocturnal hemoglobinuriaNuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKÇU, Ayşe ERDENAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 27-29 Hepatosellüler karsinomun duodenal invazyonuna bağlı gelişen üst gastrointestinal kanamanın transkateter arteryel embolizasyon ile başarılı tedavisiSuccessful treatment with transcatheter arterial embolization for upper gastrointestinal bleeding due to duodenal invasion of hepatocellular carcinomaElvan Işık ERDOĞAN 1 , Çiğdem ALTINEL 1 , Fatih TEKİN 1 , Halil BOZKAYA 2 , Mustafa HARMAN 2 , Zeki KARASU 1 , Ömer ÖZÜTEMİZ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 30-33 Crohn hastalığı seyrinde görülen Pemfigus foliaseus olgusuA case report: A pemphigus foliaceus case seen in the course ofCrohn’s diseaseSeyit UYAR 1 , Ferda AKBAY HARMANDAR 2 , Gizem ZORLU 1 , Gülşah FİDAN 1 , Bayram YEŞİL 1 , Yasin ŞAHİNTÜRK 1 , Filiz YÜCEL 3 , Ayhan Hilmi ÇEKİN 2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Kliniği, 2 Gastroenteroloji Kliniği, 3 Dermatoloji Kliniği, Antalya
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 24-27 “Walled-off“ pankreatik nekrozun pankreas kanalı aracılığı İle endoskopik drenajı: Olgu SunumuEndoscopic drainage of walled-off pancreatic necrosis through the pancreatic duct: A case reportNuretdin SUNA, Bülent ÖDEMİŞ, Ufuk Barış KUZU, Erkin ÖZTAŞ, İsmail TAŞKIRAN, Serkan TORUN, Ertuğrul KAYAÇETİNTürkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 38-41 Glutene bağlı bozukluklara genel bakışAn overview of spectrum of gluten-related disordersGülen ARSLAN LIEDSection of Gastroenterology, Department of Medicine, Haukeland University Hospital and Department of Clinical Medicine, University of Bergen-Norway
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 Foreign bodies in the gastrointestinal system that need endoscopic interventions: A single center experience from Eastern TurkeyGastrointestinal sistemde endoskopik müdahale gerektiren yabancı cisimler: Doğu Anadolu’da tek merkez sonuçlarıReskan ALTUN 1 , Gürhan ŞİŞMAN 2 , Bülent BARAN 31 Department of Gastroenterology, Medicana International Ankara Hospital, Ankara 2 Department of Gastroenterology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul 3 Department of Gastroenterology Van Region Training and Research Hospital, Van
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 44-45 Serrated polipozis sendromunun prevalansı ve bunun eşzamanlı ileri adenom ve yaşam tarzı ile ilişkisiToyoshima N, et al. Prevalence of serrated polyposis syndrome and its association with synchronous advanced adenoma and lifestyle. Molecular and Clinical Oncology 2015; 3: 69-72.  
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum