Kolonoskopi sırasında spazmolitik uygulaması yararlı mıdır?

Is there any beneficial effect of a spasmolytic agent during colonoscopy?

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Kolonoskopi sırasında spazmolitik uygulaması yararlı mıdır?...
Yazarlar
Dilek OĞUZ1, Engin ALTINTAŞ2, Selçuk DİŞİBEYAZ1, Ali E. DEMİRBAĞ3
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı2,Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği3, Ankara
Sayfa Numaraları
23-27
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Kolonoskopi, kolonik spazm ve antispazmmodik kullanımı.
Keywords
Colonoscopy, colonic spasm, use of spasmolytic agents.

Özet

Giriş ve amaç: Kolondaki spazm kolonoskopi işlemini güçleştirmekte, hasta için ağrılı olup hasta toleransını azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı spazmı ortadan kaldırabilecek bir spazmolitik ajanın (Hyoscine- N-butyl bromide) uygulamasının kolonoskopi işlemine katkısını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: İkibin yılının Mart-Nisan ayları içinde kolonoskopi ünitesine çeşitli nedenlerle başvuran ardışık 89 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastlantısal olarak iki gruba ayrıldı ve bir gruba spazmolitik olarak Hyoscine-N-butyl bromide 10 mg intravenöz olarak uygulanırken diğer gruba hiç bir ilaç verilmedi. Ayrıca hiç bir hastaya sedasyon uygulanmadı. İşleme başlamadan önce ve işlem bittikten hemen sonra kan basıncı ve nabız dakika sayısı ölçüldü ve kaydedildi. İşlem süresince kolonun kirliliği 0-4 arası, spastisite 0-100 arası ve zorluluk 0-4 arası skorlandı. İşleme başlama zamanı, çekuma ulaşma zamanı ve işlem bitiş zamanı kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 89 hastanın 38’i kadın olup yaş ortalamaları 46,86±14,74 idi. Ellibir hasta ise erkek olup yaş ortalamaları 48,50±14,37 idi. Hastaların 44 tanesine hiçbir medikasyon yapılmazken, 45 hastaya Hyoscine-Nbutyl bromide 10mg intravenöz olarak uygulandı. Çalışmada antispazmodik uygulanan grupta çekuma ulaşma zamanının istatistiksel olarak anlamlı olmasa da (p=0.071) daha uzun olduğu gözlendi. İşlem bitiminde kan basıncındaki artışın erkeklerde başlangıca göre anlamlı düzeyde olduğu gözlendi (p=0.049). İşlem sonunda diyastolik kan basıncındaki artış ileri yaşla birlikte belirginleşiyordu (p=0.001), nabız dakika sayısındaki artış kadınlarda erkeklerden daha belirgindi (p=0.01). Sonuç: Spazmolitik ajan kullanımının kolonoskopide herhangi bir yararının olmadığını aksine çekuma ulaşma zamanını etkileyebileceği bulundu.

Abstract

Background and aim: Colonic spasm is a complication of colonoscopy which may cause pain and intolerance of the procedure. The aim of this study was to evaluate the benefit of a spasmolytic agent used for colonic spasm. Meterial and methods: Eighty-nine consecutive patients referred for colonoscopy between March and April 2000 were included in the study. They were divided into two groups randomly, with the first group receiving Hyoscine-N-Butyl Bromide (10 mg intraveneously) as a spasmolytic agent and the second group no drugs. No sedation was given to any patient. The blood pressure and pulse rate of each patient was recorded before and immediately after the procedure. Bowel preparation was scored between 0 and 4, spasticity between 0 and 100, and diffuculty of procedure between 0 and 4. The time of starting the procedure reaching to caecum and finishing were recorded. Age, ,bowel preparation score, spasticity score, caecum time, systolic and diastolic blood pressures and pulse rate before and after the procedure were compared between the two groups. Result: The 89 patients comprised 51 males (mean age 48.50±14.37 years) and 38 females (mean age 46.86±14.74 yeras). The first group receiving N-Hyoscine-Butyl- Bromide consisted of 45 patients and the second group 44 patients. Although statistically insignificant, the time taken to reach the caecum (caecum time) was longer in the first group (p=0.071). Increase in blood pressure was more significant in male patients (p=0.049), with diastolic blood pressure increasing according to age (p=0.001). The pulse rate was higher in females patients (p=0.01) Conclusion: Hyoscine-N Bromide was found to be ineffective as a spasmolytic agent during colonoscopy and to possibly have a negative effect on the time taken to reach the caecum.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum