Makaleler

Cilt 2 Sayı 1

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 1-6 Kolorektal tümör gelişiminde insülin benzeri büyüme Faktörü-1 reseptör sunumunun rolü*The Role of Expression of Insulin-like Growth Factor-I Receptor in Tumorogenesis of Human Colorectal Cancer*Ömer TOPALAK1, Önder ÇOLAKOĞLU1, Esra ÖZKARA2, Cem TERZİ3, Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ1, Kazım TIRPAN4, Özgül SAĞOL2, Selman SÖKMEN3, Mehmet FÜZÜN3, İlkay ŞİMŞEK1İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Cerrahi Anabilim Dalı3, Halk Sağlığı ve Bioistatistik Anabilim Dalı4, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 7-10 KKTC’de kolorektal kanserli olguların retrospektif irdelenmesiRetrospective analysis of colorectal cancers diagnosed at Turkish Republic of Northern CyprusTarık İZBUL1, Mehmet MÜDERRİSZADE2Lefkoşa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1 ve Patoloji Kliniği2, KKTC
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 11-14 Portal hipertansiyonun intestinal bariyer üzerine etkisi Effect of portal hypertension on intestinal barrierPortal Hipertansiyonda İntestinal BariyerGökhan İÇÖZ1, Pars TUNÇYÜREK2, Rafet DİNÇ3, Murat ZEYTUNLU1, Murat KILIÇ1, Ömer ÖZÜTEMİZ4, Mustafa KORKUT1, Murat ALKANAT5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği2, Aliağa
Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği3, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı4, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı5
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 15-19 Benign özofagus darlıklarının etyolojisine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliğiThe efffectiveness of Savary-Gilliard bougie dilatation according to the etyology of benign esophageal stricturesEngin ALTINTAŞ1, Bilge TUNÇ2, Sabite KAÇAR2, Orhan SEZGİN1, Erkan PARLAK2, Emin ALTIPARMAK2, Ülkü SARITAŞ3, Burhan ŞAHİN2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Birimi1, Mersin
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği2, Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 20-22 Kolorektal malign poliplerde erken invaziv kanserEarly invasive cancer in colorectal polypsEnder Ellidokuz1, Hale Akpınar2, Ethem Tankurt2, İlkay Şimşek2, Mehmet Füzün3, Ali Küpelioğlu4, Ömür Gönen2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD1, Afyon
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı3 ve Patoloji4 Anabilim Dalları, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 23-27 Kolonoskopi sırasında spazmolitik uygulaması yararlı mıdır?Is there any beneficial effect of a spasmolytic agent during colonoscopy?Dilek OĞUZ1, Engin ALTINTAŞ2, Selçuk DİŞİBEYAZ1, Ali E. DEMİRBAĞ3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı2,Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 28-30 Malign melanom karaciğer metastazı: Olgu sunumuLiver metastasis of malign melanoma: A case reportAhmet DANALIOĞLU1, Murat AKYILDIZ2, Nevzat AKSOY1, Kadir Demir1, Fatih BEŞIŞIK1, Yılmaz ÇAKALOĞLU1, Atilla ÖKTEN1İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji BD1, İç Hastalıkları ABD2
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 31-33 Helikobakter pylori eradikasyonu sırasında klaritromisine bağlı gelişen uzun QT sendromuClarithromycin induced long QT syndrome during helicobacter pyloriCem ŞAHAN1, Emre AKSAKAL2, Mustafa YAZICI2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,1, Kardiyoloji Anabilim Dalı2
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 34-36 Kriptik miller tüberkülozCryptic miliary tuberculosisMacit SANDIKÇI1, Bahri ABAYLI1, Derya GÜMÜRDÜLÜ2, Serkan YARAŞ3, Fatih Y. IŞIKSAL1, Murat ÖKSÜZ1, Fatih KOÇAK1, Melek ERGİN2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.1, Patoloji2, Dahiliye3 Anabilim Dalları, Adana
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 37-38 UZMAN GÖRÜŞÜ
Kolorektal Kanser: Karsinogenezden prognoz belirlemeye yeni belirteçler
Erdem GÖKEREge Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 39 DERGİYE MEKTUP
Gaucher hastalığı
Gaucher DisaaseCem ŞAHANOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum