Ağustos 2013

Hepatit B hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile fibrosis arasındaki ilişki

The relationship between fibrosis level and blood neutrophil to lymphocyte ratio in chronic HBV patients

Yazarlar
Atakan YEŞİL, Süleyman COŞGUN, Emrullah ERDEM, Koray KOÇHAN, Feyza GÜNDÜZ, Can GÖNEN
Kurumlar
Department of Gastroenterology Haydarpaşa Numune Teaching and Resarch Hospital, İstanbul
Sayfa Numaraları
66-68
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hepatit B virüsü, nötrofil lenfosit oranı
Keywords
Hepatitis B virus (HBV), neutrophil to lymphocyte ratio

Özet

Giriş ve Amaç:Son yıllarda ilgi odağı haline gelen, değişik inflamatuvar ve neoplastik hastalıklar ile ilişkilendirilen basit, ucuz ve efektif bir marker olan nötrofil-lenfosit oranı öne çıkmakta olup kronik hepatit B hastalarında çalışılmamıştır. Biz çalışmamızda hepatit B tanısı ile hastalık düzeyini belirleme, tedavi kararı alma gibi nedenlerle HBV DNA bakılan ve karaciğer biyopsisi uygulanan hastaların fibrozis düzeyi ile nötrofil-lenfosit oranı arasındaki ilişkiyi araştırdık.Materyal ve Metod: 2005-2010 yılları arasında biyopsi alınmış 486 hepatit B hastasının dosyası retrospektif tarandı ve bu hastalardan çalışma kriterlerine uyan 268 naiv hasta bulundu Naiv hastalar çalışmaya alınırken, daha önceden antiviral tedavi almış olan hastalar ve anti-Delta pozitif olanlar çalışma dışı bırakıldılar.Bulgular:Biyopsi alınmış olan çalışma popülasyonu 163 (%60,8) erkek (yaş: 38±13), 105 (%39,2) kadın (yaş: 37±14) olmak üzere 268 (yaş: 38±13) kişiden oluşmaktaydı. Hastaların fibrozis skoruna göre dağılımlarına bakıldığında 0/6=122 hasta (%45,5), 1/6=50 hasta (%18,7), 2/6=37 hasta (%13,8), 3/6=25 hasta (%9,3), 4/6=5 hasta (%1,9), 5/6=6 hasta (%2,2), 6/6=23 hasta (%8,6) şeklinde dağılmaktaydı. Fibrozis skoru ile nötrofil-lenfosit oranı (r: +0,510 p: 0,000), histolojik aktivite indeksi (r: +0,478 p: 0,000) arasında anlamlı korelasyon saptanırken, HBV DNA düzeyi arasında anlamlı bir korelasyon izlenmedi (r: +0,035 p: 0,556). Fibrozis skoru 0-1 olan hastaların nötrofil-lenfosit oranı değeri 1,6±0,5 iken fibrozis skoru 2-6 olanlarda 2,4±0,8 saptandı (p=0,000). Tartışma:Kronik hepatit B hastasını poliklinikte ilk kez gördüğümüzde hastalığın evresi ve histopatolojik olarak karaciğerin durumu hakkında klinisyen olarak bir öngörüde bulunmak için nötrofil-lenfosit oranının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Abstract

Background and Aims: In recent years, the neutrophil to lymphocyte ratio has been popular as a simple, inexpensive and effective marker associated with various inflammatory and neoplastic diseases. This marker has not yet been investigated in chronic hepatitis B patients. In our study with hepatitis B patients, we aimed to investigate the relationship between fibrosis levels and the neutrophil to lymphocyte ratio for determining the disease severity and making treatment decisions using HBV-DNA and liver biopsy results. Materials and Methods:486 hepatitis B patients subjected to liver biopsy between 2005 and 2010 were screened retrospectively from patient charts. Only 268 naive patients fit the criteria for this study. Naive patients were included while patients treated with antiviral drugs and with a positive anti-Delta result were excluded from the study. Results:The study consisted of 268 (age: 38±13 years) patients with liver biopsies [163 (60.8%) males (age: 38±13), 105 (39.2%) females (age: 37±14)]. Fibrosis score distribution of the patients was as follows: 0/6: 122 patients (45.5%), 1/6: 50 patients (18.7%), 2/6: 37 patients (13.8%), 3/6: 25 patients (9.3%), 4/6: 5 patients (1.9%), 5/6: 6 patients (2.2%), and 6/6: 23 patients (8.6%). There was a significant correlation between fibrosis score and histological activity index (r: +0.478 p: 0.000), while HBV-DNA levels showed no significant correlation (r: +0.035, p: 0.556). Conclusions: The neutrophil to lymphocyte ratio is predicted to be useful in deciding the disease severity and histopathological grade of liver disease in chronic hepatitis B patients who are first seen in the outpatient clinic.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum