Makaleler

Cilt 12 Sayı 2

Ağustos 2013

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 45-46 Nadir bir demir eksikliği anemisi sebebi: Duodenal divertikülA rare condition of iron deficiency anemia: Duodenal diverticulaFatih ERMİŞ 1 , Murat ERDOĞAN 2 , Ali KUTLUCAN 2 , Fahri Halit BEŞİR 3 , Yusuf AYDIN 2Departments of 1 Internal Medicine, 2 Gastroenterology and 3 Radiology, Düzce University, School of Medicine, Düzce
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 47-51 Mide kanseri risk gruplarının “serum biomarker” temelli taramasıSerum biomarker-based screening of the risk groups of stomach cancer: Preliminary results of a feasibility study in FinlandIlkka VOHLONEN 1 , Kari SYRJÄNEN 2 , Jari KARHU 31 Scientific Director of Finnish Consulting Group, University of Eastern Finland, Finland
2
Chief Medical Director of Biohit Oyj, Helsinki, Finland
3 Director of Screening Programs, Health Care Finland Ltd, Finland
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 52-57 Malign biliyer obstrüksiyonu olan hastalarda perkütan transhepatik kolanjiografide saptanan safra yolları dilatasyonu ile serum bilirubin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiEvaluation of the correlation between biliary tract dilatation as determined by percutaneous transhepatic cholangiography and serum bilirubin levels in patients with malignant biliary obstructioEyüp ŞENOL 1,2 , Fahrettin KÜÇÜKAY 1 , Melih EREREN 1 , Rıza S. ÖKTEN 1 , Muharrem TOLA 11 Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Department of Radiology, Ankara
2 Aksaray State Hospital Department of Radiology, Aksaray
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 58-65 Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesiAssessment of treatment responses in patients with chronic active hepatitis Bİbrahim BAŞARIR 1 , Sevil İLİKHAN 1 , Ferda HARMANDAR 2 , Utku Erdem SOYALTIN 1 , Selim AYDEMİR 2 , Yücel ÜSTÜNDAĞ 2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 66-68 Hepatit B hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile fibrosis arasındaki ilişkiThe relationship between fibrosis level and blood neutrophil to lymphocyte ratio in chronic HBV patientsAtakan YEŞİL, Süleyman COŞGUN, Emrullah ERDEM, Koray KOÇHAN, Feyza GÜNDÜZ, Can GÖNENDepartment of Gastroenterology Haydarpaşa Numune Teaching and Resarch Hospital, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 69-73 Anti-pankreatik antikor, anti-nötrofil sitoplazmik antikor ve antiSaccharomyces cerevisiae antikorlarının inflamatuvar barsak hastalıklarındaki tanısal değeri ve hastalık aktivitesi ile ilişkilerinin değerlendirilmesi Evaluation of diagnostic values of anti-pancreatic antibody, anti-neutrophil cytoplasmic antibody (p-ANCA) and anti-Saccharomyces cerevisiae antibody (ASCA) in inflammatory bowel disease and their association with disease activityErhan TATAR 1 , Cem ÇEKİÇ 2 , Serkan İPEK 2 , Sezgin VATANSEVER 2 , Serdal DEMİR 2 , Firdevs TOPAL 2 , Dilek ERSİL SOYSAL 1 , Belkıs ÜNSAL 2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Kliniği, 2 Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 74-77 Karaciğer nakli sonrası mikofenolat mofetile bağlı kolit: Olgu sunumColitis due to mycophenolate mofetil after liver transplantation: Case reportZeynep Ebru ESER 1 , Serkan YARAŞ 2 , Bünyamin SARITAŞ 2 , Fehmi ATEŞ 2 , Engin ALTINTAŞ 2 , Ebru SERİNSÖZ 3 , Orhan SEZGİN2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3 Patoloji Anabilim Dalı, Mersin
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 78-80 İnek sütü proteini allerjisinden kaynaklanan hemorajik gastritHemorrhagic gastritis caused by cow’s milk protein allergyEylem SEVİNÇ 1 , Duran ARSLAN 1 , Haluk AKAR 2Departments of 1 Pediatrics Gastroenterology, and 2 Pediatrics Allergy Erciyes University School of Medicine, Kayseri
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 81-83 Retrorektal dermoid kist: Olgu sunumRetrorectal dermoid cyst: Case reportCem ÇEKİÇ 1 , Zeynep Zehra GÜMÜŞ 2 , Serkan İPEK 1 , Sinan AKAY 1 , Emrah ALPER 1 , Cemil ÇALIŞKAN 3 , Belkıs ÜNSAL 1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 İç Hastalıkları Kliniği,İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3 Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 84-85 Pegile interferon alfa-2a ve ribavirin ile kronik C hepatiti tedavisi sırasında akut miyokard infarktüsü gelişen hasta: Bir olgu sunumA patient who developed acute myocardial infarction during pegylated interferon alpha-2a and ribavirin therapy for chronic hepatitis C: A case reportNezih PİŞKİNPAŞA 1 , Yaşar SERTBAŞ 2 , Emin PİŞKİNPAŞA 3Üsküdar Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 Dahiliye Kliniği, İstanbul İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 Dahiliye Kliniği, İstanbul
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 86-87 Otoimmun pankreatit pankreas karsinom riskini arttırır mı? Pankreas rezeksiyonlarının retrospektif analiziDoes autoimmune pancreatitis increase the risk of pancreatic carcinoma?: A retrospective analysis of pancreatic resectionsYücel ÜSTÜNDAĞ 1 , Erkan PARLAK 2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum