Benign özofagus darlıklarının etyolojisine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliği

The efffectiveness of Savary-Gilliard bougie dilatation according to the etyology of benign esophageal strictures

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Benign özofagus darlıklarının etyolojisine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliği...
Yazarlar
Engin ALTINTAŞ1, Bilge TUNÇ2, Sabite KAÇAR2, Orhan SEZGİN1, Erkan PARLAK2, Emin ALTIPARMAK2, Ülkü SARITAŞ3, Burhan ŞAHİN2
Kurumlar
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Birimi1, Mersin
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği2, Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara
Sayfa Numaraları
15-19
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Benign özofagus darlığı, buji dilatasyonu, endoskopik tedavi.
Keywords
Benign esophageal strictures, bougie dilation, endoscopic therapy.

Özet

Giriş ve amaç: Buji dilatasyon tedavisi benign özofagus darlıkları için etkin ve birçok darlık için birinci basamak tedavidir. Bu çalışmanın amacı benign özofagus darlıklarının etyolojilerine göre Savary-Gilliard buji dilatasyonunun etkinliğini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Mayıs 95-Mart 99 yılları arasında Terapötik Endoskopi Grubu’nda takip edilen ve toplam 97 seans dilatasyon uygulanan 21 hastanın sonuçlarını değerlendirdik. Bu hastaların 9’u (8E,1K) cerrahi sonrası darlık (ort. 64 yaş, erim 16-68 yaş), 8’i (5E,3K) peptik darlık (ort.39.2 yaş,erim 15-65 yaş), 4’ü (1E,3K) radyoterapi sonrası darlık (ort.62.5 yaş,erim 51-76 yaş) şeklindeydi. Ondört mm’ye kadar dilatasyonu yeterli olarak kabul ettik. Periyodik dilatasyon indeksini; dilatasyon sayısını takip edilen süreye (ay olarak) oranlayarak hesapladık. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, lokalizasyon, semptomların tekrarlama sıklığı, toplam dilatasyon sayısı ve periyodik dilatasyon indeksi açısından fark yoktu. Yalnızca dilatasyon tedavisinin başarısı açısından cerrahi sonrası darlıkla peptik darlık arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark saptandı (p=0.04). Sonuç: Benign özofagus darlıklarının tedavisinde etyolojisine bakılmaksızın disfajinin sağaltımı asıl amaçtır. Her ne kadar peptik darlıklar güç dilate edilseler de seçilecek ilk tedavi dilatasyon olmalıdır.

Abstract

Background and aims: Bougie dilatation is effective treatment for benign esophageal strictures, and should be utilized as primary therapy for most strictures. We aimed to evaluate the effectiveness of Savary- Gilliard bougie dilators according to the etiology of benign esophageal strictures such as peptic anastomotic, and postradiotherapy. Materials and methods: Between May 1995 and March 1999, 21 patients were followed in the "Therapeutic Endoscopy Group" and underwent a total of 97 dilatation sessions. The anastomotic group was composed of nine patients (8M, IF) (mean 64 years, range 16-68), the peptic group of eight patients (5M, 3F) (mean 39.2 years, range 15-65), and the postradiotherapy group of four patients (1M,3F) (mean 62.5 years, range 51-76). Dilation of 15mm was considered successful. Periodic dilation index was estimated by rating total dilation number to follow up time (months). Results: There was no difference between these group with respect to age, sex, localization, symptoms recurrence frequency, total dilatation number and dilatation number per month. When the anastomotic group (6/9, 66.7%) was compared with the peptic group (5/8, 62.5%), the success of the Savary-Gilliard bougie dilators was significantly different (p=0.04). Conclusion: In view of the varied etiology of benign esophageal strictures, esophageal dilation should be chosen as first therapy.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum