Ağustos 2013

Mide kanseri risk gruplarının “serum biomarker” temelli taraması

Serum biomarker-based screening of the risk groups of stomach cancer: Preliminary results of a feasibility study in Finland

Yazarlar
Ilkka VOHLONEN 1 , Kari SYRJÄNEN 2 , Jari KARHU 3
Kurumlar
1 Scientific Director of Finnish Consulting Group, University of Eastern Finland, Finland
2
Chief Medical Director of Biohit Oyj, Helsinki, Finland
3 Director of Screening Programs, Health Care Finland Ltd, Finland
Sayfa Numaraları
47-51
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Tarama, toplum tabanlı, gastrik kanser, serum biyomarker, pepsinojenler, gastrin-17, Helicobacter pylori
Keywords
Screening, population-based, gastric cancer, serum biomarkers, pepsinogens, gastrin-17, Helicobacter pylori

Özet

Giriş ve Amaç:Atrofik gastritis ve gastrik anasidite gastrik kanser için en belirgin ve temel risk faktörüdür. Biz 2012 yılında yaptığımız pilot çalışmada i) Bir biyolojik belirteç ile atrofik gastritis ve toplum tabanlı taramanın fizibilitesini ve ii) Böyle bir tarama programının en iyi nasıl organize edileceğini değerlendirdik. Gereç ve Yöntem:2012 sonbaharında Güney Batı Finlandiya’nın birbirine benzer dört küçük bölgesinden tüm orta yaşlı kadın ve erkekler (51-56 yaş arası) GastroPanel testi ile atrofik gastritis taraması için davet edildiler. Tarama protokolü dizayn ve uygulaması ulusal düzeyde faaliyet gösteren Health Care Finland Ltd.tarafından yapıldı. Tarama programı giderleri Fnlandiya’da idarenin sorumluluğunda olan birinci basamak için uygun bir tetkik gideri olarak görüldü ve karşılandı. Bulgular:Tarama yapılan kohort grubun %5’inde serum pepsinojen I düzeyi düşük (25 μg/l) bulundu. Tarama yapılanların %20’sinde Helicobacter pylori (+)’ti ve tarama yapılan grubun %29’u ileri tıbbi tetkikler için yönlendirildi. Düşük pepsinojen saptanan gruba diagnostik gastroskopi yapıldı (%3,6). Bu hastalar tıbbi takip için yerel hastanelere sevk edildi. Tarama programının etkinliği; taranan ve tarama yapılmayanlardaki mide kanserine bağlı ölüm oranları ve gastrik kanser için takip edilenlerin potansiyel yaşam yılı kaybı ve oranları ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Sonuç:Gastroskopi yapılan hastaların yıllık gözetimi; gastrik kanser insidansını %60, gastrik kansere bağlı mortaliteyi %50 ve mide kanserine bağlı (erken ölümlerde) potansiyel yaşam yılı kaybını %70 azaltacaktır. Yapılan taramada Helicobacter pylori enfeksiyonu beklenenden yüksek bulunmuştur. GastroPanel ile taramanın endoskopi ile takibi mide kanseri mortalitesinin belirgin şekilde azalmasını sağlar ve bu test ömür boyu bir kez yapıldığından maliyet etkin kabul edilmektedir

Abstract

Background and Aims:Atrophic gastritis and acid-free stomach are the single most significant risk conditions for gastric cancer. In a pilot study (2012), we assessed i) the feasibility of a population-based screening for atrophic gastritis by a biomarker test (GastroPanel; Biohit Oyj, Helsinki), and ii) how to best organize this type of screening. Materials and Methods:In autumn 2012, all middle-aged men and women (aged 51–65 years) from four relatively small municipalities in South-Western Finland were invited for atrophic gastritis screening with the GastroPanel assay. The screening protocol was designed and implemented by a nationally operating large private supplier of medical and screening services (Health Care Finland, Ltd). The costs of the screening were included among the regular costs of the primary health care, which in Finland are the responsibility of the municipalities. Results: In the screened cohort, low (25 μg/l ) pepsinogen I; levels were detected in 5% of the participating men, Helicobacter pylori infection was present in about 20%, and 29% of the screened subjects were referred for further medical examinations. A diagnostic gastroscopy was performed for 3.6% of screened subjects, with low pepsinogen I. These patients were referred for medical surveillance in local hospitals. In the final analysis, the effectiveness of this pilot screening program will be assessed by standardized mortality rate of gastric cancer,comparing the screened and not screened population, and by potential years of life lost and the rate of potential years of life lost for gastric cancer during several years of follow-up. Conclusions: In the short-term, the number of subjects with low pepsinogen I turned out to correspond the a priori assumptions of their frequency. The on-going annual surveillance of these patients by gatsrocopies should reduce the incidence of gastric cancer by 60%, standardized mortality rate due to gastric cancer by 50%, and the potential years of life lost -rates (premature deaths) due to stomach cancer by 70%. The number of individuals with Helicobacter pylori - infections was higher than expected. Taken together, this type of screening by serum biomarker test (GastroPanel) followed by endoscopy should result in a remarkable decrease in gastric cancer mortality and its cost-effectiveness is assumed to be high, since this is a once in the life-time screening by a biomarker.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum