Portal hipertansiyonun intestinal bariyer üzerine etkisi Effect of portal hypertension on intestinal barrier

Portal Hipertansiyonda İntestinal Bariyer

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Portal hipertansiyonun intestinal bariyer üzerine etkisi Effect of portal hypertension on intestinal barrier...
Yazarlar
Gökhan İÇÖZ1, Pars TUNÇYÜREK2, Rafet DİNÇ3, Murat ZEYTUNLU1, Murat KILIÇ1, Ömer ÖZÜTEMİZ4, Mustafa KORKUT1, Murat ALKANAT5
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği2, Aliağa
Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği3, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı4, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı5
Sayfa Numaraları
11-14
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Portal hipertansiyon, nitrik oksit, bakteriyel translokasyon.
Keywords
Portal hypertension, nitric oxide, bacterial translocation.

Özet

Giriş ve amaç: Portal hipertansiyon splanknik dolaşımda belirgin hemodinamik değişikliklere neden olmaktadır. Güçlü bir mediatör olan nitrik oksit fonksiyonel mukozal bütünlüğün korunmasına katkıda bulunmakla birlikte paradoks etki de gösterebilir. Çalışmamızın amacı portal ven daraltılması ile oluşturulan portal hipertansiyon sonucunda sindirim kanalında ortaya çıkan histopatolojik değişiklikleri incelemek; portal hipertansiyon ve nitrik oksit doku konsantrasyonunun bakteriyel translokasyon üzerine olan etkisini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmada kullanılan 20 adet erkek Wistar sıçanı iki gruba ayrıldı. Gruplardan birinin portal veni daraltıldı, diğer gruba sham operasyonu uygulandı. 12 hafta sonra deneklerin portal basınç ölçümü yapıldı. Nitrik oksit düzeyi ve histolojik inceleme için intestinal örnekler alındı. Mezenterik lenf nodu, karaciğer ve dalak kültürleri yapıldı. Bulgular: Portal ven daraltılan grupta venöz basınç (22.7±5.7 cmH2O) sham grubuna (10.4±1.5 cmH2O) göre anlamlı düzeyde farklı idi (p<0.05). Ancak nitrik oksit düzeyi, bakteriyel translokasyon ve doku kültürleri yönünden gruplar arasında istatiksel anlamda fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Portal ven daraltılmasına bağlı venöz basınç artışı sağlanmış, ancak deney sürecinde portal hipertansiyona bağlı intestinal bariyer etkilenmemiştir.

Abstract

Background and aims: Portal hypertension leads to considerable hemodynamic changes in the splanchnic circulation. Although nitric oxide may enhance functional mucosal continuity as a potent mediator, it may produce a paradoxical influence. The aim of the study was to assess the histopathologic changes in the digestive tract and evaluate the potential influence of portal hypertension on bacterial translocation together with the role of nitric oxide. Materials and methods: Twenty male Wistar rats used for the study were randomized into two groups. Portal vein constriction was performed in the first group while the second underwent Sham operation. Twelve weeks later portal venous pressures were registered. Intestinal samples were taken for nitric oxide levels and histological examinations. Liver, spleen, and mesenteric lymph node complex were harvested for cultures. Results: Portal venous pressures (22.7±5.7 cmH2O) were significantly higher in the constriction group compared with the sham operation group (10.4±1.5 cmH2O) (p<0.05). However, there were no statistically significant differences in nitric oxide levels, bacterial translocation, and tissue cultures (p>0.05). Conclusions: Increased portal venous pressure was obtained with constriction. Intestinal barrier was not significantly altered in our groups.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum