KKTC’de kolorektal kanserli olguların retrospektif irdelenmesi

Retrospective analysis of colorectal cancers diagnosed at Turkish Republic of Northern Cyprus

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • KKTC’de kolorektal kanserli olguların retrospektif irdelenmesi...
Yazarlar
Tarık İZBUL1, Mehmet MÜDERRİSZADE2
Kurumlar
Lefkoşa Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1 ve Patoloji Kliniği2, KKTC
Sayfa Numaraları
7-10
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Kolon kanseri, epidemiyolojisi.
Keywords
Colorectal cancer, epidemiology

Özet

Giriş ve amaç: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kolorektal kanser insidensini ve özelliklerini tesbit etmek. Gereç ve yöntem: Ocak 1996- Aralık 2001 tarihleri arasında ülkemizde bulunan hastane kayıtları ve patoloji raporları taranarak tesbit edilen 170 olgu incelemeye alındı. Bulgular: Olgularımızın 93 (%54.7)’ü erkek, 77 (% 45.3)’si kadındı. Erkeklerde yaş ortalaması 63.9 (28-87) kadınlarda ise 65.4 (27-98) yıl olarak hesaplandı. Olguları doktora getiren semptomlar ve klinik bulgular sıklık sırasına göre; 99 (% 58.2) olguda rektal kanama, 48 (% 28.2) olguda ileus, 15 (% 8.8) olguda anemi, 4 (% 2.4) olguda ağrı, 3(% 1.8) olguda kilo kaybı, 1(% 0.6) olguda ele kitle gelmesi olarak tesbit edildi. Tanı araçları içerisinde en sık % 71.2’lik oranla endoskopik inceleme kullanıldı. Hastaların % 25.3’ünde ise tanı acil operasyon esnasında konuldu. Tümör lokalizasyonları; Rektum 83 (% 48.8), sigmoid kolon 26 (% 15.3), inen kolon 18(% 10.6), çekum 15 (% 8.8), çıkan kolon 10 (% 5.9), hepatik fleksura 9 (% 5.3), transvers kolon 7 (% 4.1), splenik fleksura 2 (% 1.2) oranında tesbit edildi. Ülkemizde kolorektal kanser görülme sıklığı % 0,0139 olarak hesaplandı.

Abstract

Background and aim: To detect the incidence and specialities of colorectal cancers in Turkish Republic of Northern Cyprus. Material and Methods: One hundred and seventy patients who were detected through the hospital and pathology reports found in our country during January 1996 and December 2001 were included into the study.Results: Ninetythree (54.7 %) of our patients were male and 77 (45.3%) were female. Average age was calculated to be 63.9 (28-87) years in males and 65.4 (27-98) years in females. The symptoms and clinical findings that made the patients to admit to a physician were as follows; 99 (58.2%) with rectal bleeding, 48 (28.2 %) with ileus, 15 (8.8 %) with anemia, 4 (2.4 %) with pain, 3 (1.8 %) with weight loss, 1 (0.6 %) with a palpable mass. Endoscopic evaluation was used in 71.2 % of patients was the most frequently used method of diagnosis. In 25.3 % of patients, diagnosis was made during emergent operation. Localization of tumour was found to be as follows; rectum 83 (48.8 %), sigmoid colon 26 (15.3 %), descending colon 18 (10.6 %), ceacum 15 (8.8 %), ascending colon 10 (5.9 %), hepatic flexura 9 (5.3 %), transverse colon 7 (4.1 %), splenic flexura 2 (1.2 %). The incidence of colorectal cancer in our country was found to be 0.0139 %.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum