Ağustos 2011

Pankreas kitlelerinin endosonografi ile örneklemesinde 19 gauge iğne aspirasyon ve 19 gauge tru-cut biyopsi benzer etkinlik ve güvenilirliktedir

19 G needle aspiration and 19 g tru-cut biopsy are similar reliable and efficient in sampling of pancreatic mass with endosonography

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2011
  • Pankreas kitlelerinin endosonografi ile örneklemesinde 19 gauge iğne aspirasyon ve 19 gauge tru-cut biyopsi benzer etkinlik ve güvenilirliktedir...
Yazarlar
Emrah ALPER1, Altay KANDEMİR1, Mahmut ARABUL1, Mustafa ÇELİK1, Fatih ASLAN1, Işık ALPER2, Belkıs ÜNSAL1
Kurumlar
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
52-55
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Tru-cut biopsi, İnce iğne aspirasyon biopsisi, pankreatik kitle
Keywords
Tru-Cut needle biopsy, fine needle aspiration, endosonography, pancreas

Özet

Bu çalışmada yerinde sitopatolojik inceleme yapılamayan ortamda pankreas gövde kesimde yerleşik fokal pankreatik kitlelerden örnek alınmasında 19-gauge endoskopik ultrason - ince iğne aspirasyon biyopsisi ile 19 gauge endoskopik ultrason tru-cut biyopsinin örneklemedeki hücresel yeterliliğini ve güvenilirliğini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji kliniğinde endosonografi kullanılarak doku örneklemesi yapılan 48 hasta çalışmaya dahil edildi. Bir gruba (n=26) 19 gauge endoskopik ultrason ince iğne aspirasyon ile, diğer gruba (n=22) 19 gauge tru-cut biopsi ile pankreas kitle örneklemesi yapıldı. Bulgular: İşlem tekrar sayısına bakılmaksızın, yeterli örnekleme yapılma oranı 19- gauge ince iğne aspirasyon biyopside %92.3 ve 19 gau- ge tru-cut biyopside %90.9, ince iğne aspirasyon biyopsisi grubunda 1. seansta hücresel yeterlilik oranı %69.2 % , tru-cut biyopsi grubunda 1. seansta hücresel yeterlilik oranı %72.7 idi (p>0 ,05). İnce iğne aspirasyon biyopsiside hücre bloğu elde edilme oranı %23 iken, tru-cut biyopsi’de %45 idi (P<0,005). İşleme bağlı komplikasyonlar açısından fark saptanmadı. Sonuç: 19-gauge endoskopik ultrason - ince iğne aspirasyon biyopsisi ile 19 gauge endoskopik ultrason tru-cut biyopsinin hücresel yeterlilik açısından benzer derecede etkin ve güvenilir ancak hücre bloğu elde etme oranının endoskopik ultrason tru-cut biyopsi grubunda belirgin daha yüksek olduğunu saptadık.

Abstract

In this study, we aimed to compare the reliability and efficiency of 19 gauge fine needle aspiration and 19 gauge TruCut needle biopsy in the sampling of pancreatic body mass with endosonography, in those conditions when diagnosis cannot be made by on-site pathological evaluation. Materials and Methods: Forty-eight patients seen at Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, in whom pancreatic body mass sampling was performed with endosonography were enrolled in this study. 19 gauge endosonography with fine needle aspiration was performed in one group (n=26) and 19 gauge Tru-Cut needle biopsy sampling in the other (n=22). Results: An adequate sampling rate was achieved regardless of the number of sessions, with 92.3% with 19 gauge fine needle aspiration and 90.9% with 19 gauge Tru-Cut needle biopsy. Adequacy of cellularity ratio in the first session was 69.2% with fine needle aspiration and 72.7% with Tru-Cut needle biopsy (p>0.05). While the ratio of obtaining cell block from fine needle aspiration was 23%, this ratio was 45% with Tru-Cut needle biopsy (p<0.005). There was no difference in terms of procedure-related complications. Conclusions: 19 gauge endosonography - fine needle aspiration and 19 gauge endosonography -Tru-Cut needle biopsy were similarly effective and reliable in terms of cellular adequacy, but the ratio of obtaining cell block was significantly higher in the Tru-Cut needle biopsy group than the fine needle aspiration group.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum