Makaleler

Cilt 10 Sayı 2

Ağustos 2011

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 45 Kronik pankreatitte spontan pankreatikoduodenal fistül Spontaneous pancreaticoduodenal fistula associated with chronic pancreatitis Harun ERDAL, Özlem GÜL UTKU, Mehmet İBİŞ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 46-51 Mide kanserli olgularda malnütrisyonun immün, biyokimyasal, antropometrik fonksiyonlara etkileri Effects of immune, biochemical and anthropometric function in stomach cancer patients with malnutrition İbrahim SAKÇAK1, Nihal Zekiye ERDEM2, Barış Doğu YILDIZ1, Fatih Mehmet AVŞAR1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16. Cerrahi Kliniği, 2Klinik Nutrisyon Ünitesi, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 52-55 Pankreas kitlelerinin endosonografi ile örneklemesinde 19 gauge iğne aspirasyon ve 19 gauge tru-cut biyopsi benzer etkinlik ve güvenilirliktedir19 G needle aspiration and 19 g tru-cut biopsy are similar reliable and efficient in sampling of pancreatic mass with endosonographyEmrah ALPER1, Altay KANDEMİR1, Mahmut ARABUL1, Mustafa ÇELİK1, Fatih ASLAN1, Işık ALPER2, Belkıs ÜNSAL1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalı, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 56-60 Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’ye bağlı gelişen sirozlu hastalarda safra kesesi taşı sıklığıThe frequency of cholelithiasis in patients with cirrhosis due to chronic hepatitis B and chronic hepatitis CPervin YILDIZ1, Ebubekir ŞENATEŞ2, Atakan YEŞİL2, İbrahim Vedat BAYO⁄LU1, Ezgi Ersoy YEŞİL1, ReŞk DEMİRTUNÇ1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 61-65 Primer sklerozan kolanjit benzeri kolanjiyograma sahip hastalarin değerlendirilmesiThe evaluation of patients with primary sclerosing cholangitis-like cholangiogram Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Bülent ÖDEMİŞ, İsmail Hakki KALKAN, Diğdem ÖZER ETİK, Fatih Oğuz ÖNDER, Sabite KACAR, Nurgül ŞAŞMAZTürkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 66-69 Portal hipertansiyonda üst gastrointestinal lezyonlarUpper gastrointestinal lesions in portal hypertensionHüseyin ALKIM1, Ülkü DAĞLI2, Canan ALKIM3, Burhan ŞAHİN2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 70-73 İnflamatuvar barsak hastalığında mikroalbuminüriMicroalbuminuria in inflammatory bowel dieaseCanan ALKIM1, Hüseyin ALKIM2, Mustafa BALCI3, Fazıla ATAKAN ERKAL4, Erkan PARLAK5, Ülkü DAĞLI5, Aysel ÜLKER5, Gülsevim SAYDAM4, Burhan ŞAHİN5Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 3İmmunoloji Laboratuvarı, 4Biyokimya Laboratuvarı ve 5Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 74-76 Erişkin başlangıçlı Henoch Schönlein vasküliti: Üst gastrointestinal kanamanın nadir bir nedeniAdult-onset Henoch-Schönlein vasculitis: A rare cause of upper gastrointestinal bleedingMeltem ERGÜN1, Mehmet CİNDORUK2, Selda ÜNAL3, Nilsel İLTER3, Şükrü DUMLU2, Selahattin ÜNAL2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 1Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Gastroenteroloji Bilim Dalı ve 3Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 77-80 Akciğer kanserinin nadir bir komplikasyonu: İnce barsak perforasyonu - olgu sunumuA rare complication of lung cancer: Small bowel perforation – case reportTayfun YOLDAŞ1, Cemil ÇALIŞKAN1, Murat SEZAK2, Mustafa KORKUT1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 81-83 Ülseratif kolit takibinde tiroid medüller karsinoma gelişen bir vaka, olgu sunumu A case of a medullary thyroid carcinoma developing in the course of ulcerative colitis Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Fatih GÜZELBULUT2, Meryem Günay GÜRLEYİK3, Atakan YEŞİL4, Selvinaz ÖZKARA5, Hayrünnisa SEZİKLİ6, Ayşe Oya KURDAŞ ÖVÜNÇ4 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 6Biyokimya Kliniği, Kocaeli
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Kocaeli
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 34. Genel Cerrahi Kliniği, 4Gastroenteroloji Kliniği, 5Patoloji Kliniği, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 64-86 Tüberküloz ve Crohn hastalığı ayırımında histopatolojik inceleme yeterli midir? Is histopathological examination sufficient in the diagnosis of Crohn’s disease in the case of suspected tuberculosis? Kadriye KART YAŞAR1, Filiz PEHLİVANOĞLU1, Gönül ŞENGÖZ1, Zeynep TATAR2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 2Patoloji Kliniği, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 87-90 Nadir görülen bir ülseratif kolit komplikasyonu: Piyoderma gangrenosumA rare complication of ulcerative colitis: Pyoderma gangrenosum Hatice Şule AKIN1, Adil COŞKUN1, Pınar KARATAY1, Ekin SAVK2, Mehmet Hadi YAŞA1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Dermatoloji Anabilim Dalı, Aydın
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 91-92 Steroid bağımlı inflamatuvar barsak hastalığında, sigara içilmesi ve tiyopurinlere yanıtSmoking status and response to thiopurines in steroid-dependent inflammatory bowel disease.Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 93-95 İlaca bağlı akut karaciğer yetmezliği: ABD de çok merkezli prospektif bir çalışmanın sonuçlarıDrug induced acute liver failure: Results of a US multicenter, prospective study. Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum