Ağustos 2011

Mide kanserli olgularda malnütrisyonun immün, biyokimyasal, antropometrik fonksiyonlara etkileri

Effects of immune, biochemical and anthropometric function in stomach cancer patients with malnutrition

Yazarlar
İbrahim SAKÇAK1, Nihal Zekiye ERDEM2, Barış Doğu YILDIZ1, Fatih Mehmet AVŞAR1
Kurumlar
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16. Cerrahi Kliniği, 2Klinik Nutrisyon Ünitesi, Ankara
Sayfa Numaraları
46-51
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Mide kanseri, malnütrisyon, enteral nutrisyon, total parenteral nutrisyon
Keywords
Gastric cancer, malnutrition, enteral nutrition, total parenteral nutrition

Özet

Bu çalışma mide kanserli olgularda enteral ve total parenteral nutrisyonun, antropometrik, biyokimyasal ve immün fonksiyonlara olan etkilerini karşılaştırmak için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi 6. Genel Cerrahi Kliniğinde 1996–2006 tarihlerinde mide kanserli 78 olguya nutrisyon desteği verildi. Tüm olguların nutrisyon ile ilgili indeksleri ölçülerek retrospektif olarak kaydedildi. İstatistiksel analiz için Mann Whitney-U testinden yararlanıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Olguların yaş ortalamaları enteral nutrisyon grubunda 59.3±12.6, total parenteral nutrisyon grubunda 58.1±11.9 olarak saptandı. Bunların 60’ı erkek (%76.8), 18’i kadındı (%23.2). Olguların 32 (%41.0)’si 9.5±5.7 gün enteral nutrisyon, 46 (%59.0)’sı ise 10.7±6.4 gün total parenteral nutrisyon almışlardır (p=0.146). Malnütrisyon durumunu belirleyen Yüzeyel Global Değerlendirme ile enteral nutrisyon grubunda 12 (%37.5) olgunun ciddi düzeyde malnutrisyonlu olduğu belirlenirken, aynı ölçüm, total parenteral nutrisyon grubunda 15 (%32.6) oldu (p=0.096). Ig G ve Ig A değerleri, enteral nutrisyon grubunda daha yüksekti (sırasıyla; p=0.001, p=0.036), Ig M değerlerinde ise farklılık yoktu (p=0.079). Sonuç: Mide kanserli hastalarda, enteral veya total parenteral nutrisyonla, antropometrik ve biyokimyasal parametrelerde farklılık olmamasına karşın, immün sisteme ait parametrelerde enteral nutrisyon lehine farklılıklar olmaktadır.

Abstract

In this study, enteral and total parenteral nutrition in patients with gastric cancer was compared with respect to anthropometric, biochemical and immune functions. Materials and Methods: Nutritional support was given to 78 gastric cancer patients in the general surgery clinic of Ankara Numune Training and Research Hospital during the period 1996-2006. For all cases, indices of nutritional measurements were recorded retrospectively. Mann-Whitney U test was used for statistical analysis. A value of p<0.05 was considered significant. Results: The mean ages were 59.3±12.6 and 58.1±11.9 years in the enteral and total parenteral nutrition groups, respectively. Of all patients, 60 (76.8%) were male and 18 (23.2%) were female. Enteral nutrition was received by 32 (41.0%) patients for 9.5±5.7 days, and total parenteral nutrition was received by 46 (59.0%) patients for 10.7±6.4 days (p=0.146). In the enteral nutrition group, 12 (37.5%) patients were severely malnourished as defined by the Subjective Global Assessment, while in the parenteral nutrition group, this number was 15 (32.6%) (p=0.096). Ig G and Ig A values were higher in the enteral nutrition group (p=0.001, p=0.036, respectively), while Ig M values did not differ between groups (p=0.079). Conclusions: Cases with stomach cancer receiving enteral or total parenteral nutrition, while showing no differences in anthropometric and biochemical parameters, demonstrated differences in immune system parameters in favor of enteral nutrition.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum