Aralık 2010

Fonksiyonel dispepsili hastalarda Helikobakter pilori infeksiyonunun safra kesesi motilitesi ve plazma kolesistokinin düzeyleri üzerine etkisi

The effect of Helicobacter pylori infection on gallbladder motility and plasma cholecystokinin levels in patients with functional dyspepsia

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2010
  • Fonksiyonel dispepsili hastalarda Helikobakter pilori infeksiyonunun safra kesesi motilitesi ve plazma kolesistokinin düzeyleri üzerine etkisi...
Yazarlar
Ferda AKBAY HARMANDAR1, Hasan ÜMİT2, Gülbin ÜNSAL2, Hakan ERBAŞ3
Kurumlar
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
Sayfa Numaraları
110-116
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, safra kesesi motilitesi, kolesistokinin, fonksiyonel dispepsi
Keywords
Helicobacter pylori, gallbladder motility, cholecystokinin, functional dyspepsia

Özet

Giriş ve Amaç: Helikobakter pilori infeksiyonunun gastrointestinal motilite, pankreatik sekresyon ve gastrointestinal hormon salınımı üzerine etkileri olduğu bilinmekte olup, safra kesesi motilitesini de etkileyebileceği düşüncesi söz konusudur. Bu çalışmanın amacı da fonksiyonel dispepsili hastalarda Helikobakter pilori varlığının kese motilitesi üzerine etkisini araştırmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Helikobakter pilori (+) 31 ve Helikobakter pilori (-) 19 olmak üzere toplam 50 fonksiyonel dispepsili olgu çalışmaya alındı. Helikobakter pilori varlığına histopatolojik yöntem ve üreaz testi ile bakıldı. Histopatolojik yöntem esas alınarak olgular (+) ve (-) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Açlık ve postprandiyal 30, 60, 90, 120. dakikalarda kese volümleri ultrasonografi ile ölçüldü ve açlık plazma kolesistokinin seviyelerine bakıldı. Bulgular: Açlık kese hacimleri ve postprandiyal 60. dakikada ölçülen kese hacmi Helikobakter pilori (+) olan grupta daha yüksek olarak bulundu. Postprandiyal 30, 90, 120. dakikalarda ölçülen kese hacimleri her iki grupta benzerdi. Plazma kolesistokinin seviyeleri Helikobakter pilori (+) olan grupta düşük olarak bulundu. Sonuç: Bu bulgular Helikobakter pilori infeksiyonunun safra kesesi motilitesini bozarak, biliyer diskinezi ve taş oluşumunda rol oynayabileceğini düşündürmekle beraber, bu konuda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Abstract

Background and Aim: It is known that Helicobacter pylori infection affects gastrointestinal motility, pancreatic secretion and gastrointestinal hormones, and some authors have considered that the infection can also affect gallbladder motility. This study was undertaken to evaluate whether Helicobacter pylori has any effect on gallbladder motility in patients with functional dyspepsia. Material and Methods: Fifty patients with functional dyspepsia were studied, and 31 of them were Helicobacter pylori (+) and 19 were Helicobacter pylori (-).Helicobacter pylori was searched by histopathological method and rapid urease test. We separated the subjects as Helicobacter pylori (+) and (-) according to the histopathological method. In both groups, gallbladder volumes were measured by ultrasonographic method in fasting state and at postprandial 30, 60, 90 and 120 minutes, and ejection fraction values were calculated. All patients? fasting plasma cholecystokinin levels were determined by ELISA method. Results: Fasting volume and V60 were found significantly high in the Helicobacter pylori (+) group, while V30, 90, 120 were similar in both groups. Plasma cholecystokinin levels were found significantly low in the Helicobacter pylori (+) groups. Conclusion: These results suggest that Helicobacter pylori infection can play a role in gallstone formation and biliary dyskinesia by damaging gallbladder motility; therefore, more studies are needed to clarify this subject.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum