Makaleler

Cilt 9 Sayı 3

Aralık 2010

Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 85-88 Pancreatic neuroendocrine tumor and renal cell carcinoma in a patient: Von Hippel-Lindau DiseasePankreatik nöroendokrin tümör ve böbreğin şeffaf hücreli karsinomu: Von Hippel-Lindau HastalığıSüleyman KARAKÖSE1, Murat AKYILDIZ2, Melia ZENGİN1, Funda YILMAZ3, Oktay TEKEŞİN2Departments of, 1Internal Medicine, 2Gastroenterology, 3Pathology, Ege University School of Medicine, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 89-92 Birinci basamak Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, metronidazol protokolünün karşılaştırılmasıComparison of 7and 14-day lansoprazole, metronidazole and amoxicillin protocol as a first-line treatment option in the eradication of Helicobacter pyloriAhmet UYGUN, Murat KANTARCIOĞLU, Zülfikar POLAT, Güldem KİLCİLER, Mustafa GÜLŞENGülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 93-97 Endosonografinin etkin kullanımının gastroenteroloji günlük tıbbi pratiğine etkileriThe effects of efficient usage of endosonography in the daily medical practice of gastroenterologyEmrah ALPER1, Behlül BAYDAR2, Zafer BUYRAÇ1, Fatih ASLAN1, Uğur ÖZGÜRBÜZ3, Cengiz TAVUSBAY2, Işık ALPER4, Belkıs ÜNSAL1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Genel Cerrahi Kliniği, 3Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4Anestezi ve Reanimasyon Bilim Dalı, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 98-104 Kompanse siroz tanısında platelet sayısı ve ultrasonografik dalak alanının non-invaziv belirteç olarak değeriThe value of platelet count and ultrasonographic spleen size as non-invasive predictors of compensated cirrhosisBirol ÖZER1, Ender SERİN1, Gülşah SEYDAOĞLU2, Arif COŞAR1, Fazilet KAYASELÇUK3, Uğur YILMAZ1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Patoloji Anabilim Dalı, Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 105-109 Proton pompası kullanan hastalarda serum homosistein seviyesi artmış mıdır?Are serum homocysteine levels increased in patients using proton pump inhibitors?Ezgi Ersoy YEŞİL1, Ebubekir ŞENATEŞ2, Atakan YEŞİL2, Can SEVİNÇ3, Fatma TUFAN3, Ali ÖZDEMİR1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 110-116 Fonksiyonel dispepsili hastalarda Helikobakter pilori infeksiyonunun safra kesesi motilitesi ve plazma kolesistokinin düzeyleri üzerine etkisiThe effect of Helicobacter pylori infection on gallbladder motility and plasma cholecystokinin levels in patients with functional dyspepsiaFerda AKBAY HARMANDAR1, Hasan ÜMİT2, Gülbin ÜNSAL2, Hakan ERBAŞ3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 117-120 HCV?ye sekonder sirozda şiddetli trombositopeni tedavisinde parsiyel splenik embolizasyonPartial splenic embolization for the treatment of severe thrombocytopenia in HCV-related cirrhosisBirol ÖZER1, Ender SERİN1, Levent OĞUZKURT2, Arif COŞAR1, Uğur YILMAZ1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı ve 2Radyoloji Bilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 121-124 Gebelik sırasında gelişen hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit tedavisinde heparin ve insulin faydalı mıdır?Are heparin and insulin beneficial in the treatment of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis during pregnancy?Muhsin KAYA1, Sedat ÇETİN2, Remzi BEŞTAŞ1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı; 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 125-126 Hematokezyası olan 50 yaş altı hastalarda kolonda neoplastik lezyonların olmayışı: Çok merkezli prospektif çalışmaGüray CEYLAN1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Yüksek İhtisas Hastanesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 127-128 Sadece nükleosid/nükleotid analogları ile başarısızlık sonrası tenofovir monoterapisinin uzun dönem etkinliğiYücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum