Ağustos 2010

Helikobakter pilori?nin klaritromisine karşı kazandığı dirençteki artış stabilitemi kazanmakta?

Increased resistance of Helicobacter pylori against clarithromycin Does it gain stability?

Yazarlar
Gülseren SEVEN, Ali ÖZDEN
Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
67-69
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Helikobakter pilori, standart üçlü tedavi, düşük eradikasyon oranı
Keywords
Helicobacter pylori, standard triple therapy, declined eradication rates

Özet

Giriş ve Amaç: 2004-2008 yılları arasında Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde klaritromisin, amoksisilin ve proton pompa inhibitörü içeren standart üçlü tedavi rejiminin etkinliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 1999 ile 2009 yılları arasında Helikobakter pilori eradikasyon tedavisi alan ve kontrol değerlendirmesi yapılan 390 hasta retrospektif olarak incelendi. Klaritromisin, amoksisilin ve proton pompa inhibitörü içeren standart üçlü ile 2004 ve 2008 yılları arasında tedavi edilen 169 hasta analiz edildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 45.9±15.0, 78?i kadın, 91?i erkekti. Eradikasyon oranları 2004 yılından 2008 yılına sırayla %66.2, %75.4, %71.5, %72.0 ve %73.4 bulundu. Yıllara göre eradikasyon oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.615). Cinsiyete göre eradikasyon oranları değerlendirildiğinde anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.242). Güncel bulgular, Kliniğimizde 2000 yılından önce standart üçlü tedavi ile yapılmış çalışmalarla karşılaştırıldığında, eradikasyon başarısının 2000 yılından sonra belirgin olarak düştüğü ancak 2000 yılından sonraki yıllarda değişmeden devam ettiği görüldü. Sonuç: Standart üçlü tedavi rejimi ile eradikasyon oranları 2000?li yıllardan sonra belirgin olarak azalmıştır. Klaritromisin direnci başlıca sorumlu faktör görünmektedir. Klaritromisin içeren rejimlere alternatif yeni tedavi seçenekleri gerekmektedir.

Abstract

Background and Aims: We aimed to evaluate the efficiency of the standard triple therapy (clarithromycin, amoxicillin, proton pump inhibitors) in Helicobacter pylori eradication over the period 2004 2008. Materials and Methods: 390 patients who were treated for Helicobacter pylori between 1999 and 2009 and assessed after treatment were examined retrospectively. 169 patients who were treated with standard triple therapy between 2004 and 2008 were also analyzed. Results: The mean age was 45.9±15 years, and 46.1% of patients were female. Eradication rates were 66.2%, 75.4%, 71.5%, 72%, and 73.4%, respectively, from 2004 to 2008. Eradication rates were not statistically different over time. The recent data were compared with the clinical studies made with triple therapy in our clinic before 2000, and it was determined that after 2000, eradication rates declined significantly and remained stable thereafter. Conclusions: Eradication rates significantly declined with the standard triple therapy after 2000. Clarithromycin resistance appears to be the main factor. Alternative therapy regimens are needed.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum