Makaleler

Cilt 9 Sayı 2

Ağustos 2010

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 41-47 Midenin nöroendokrin tümörlerinde P-16 ekspresyonuP-16 expression in neuroendocrine tumors of the stomachMurat SEZAK1, Nevin ORUÇ2, Betül Duygu YILDIRIMCAN1, Ömer ÖZÜTEMİZ2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Patoloji Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 48-54 Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarda protein C yolağı ve antitrombinProtein C pathway and antithrombin in thrombosis-related gastrointestinal disordersHüseyin ALKIM1, Selime AYAZ2, Canan ALKIM3, Nurgül ŞAŞMAZ4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Hematoloji Bölümü, 4Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 55-59 Hepatosellüler karsinoma tanısı konan hastalar tanı anında karaciğer transplantasyonuna ne kadar uygun?How suitable are hepatocellular carcinoma patients for liver transplantation at the time of diagnosis?Mesut SEZİKLİ, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Fatih GÜZELBULUT, Yasemin GÖKDEN, Bülent YAŞAR, Ebubekir ŞENATEŞ, Ali Tüzün İNCE, Ayşe Oya ÖVÜNÇ KURDAŞHaydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 60-63 7 günlük standard üçlü tedaviye C ve E vitamini eklenmesi Helikobakter pilori eradikasyon oranını arttırırSupplementation of 7-day standard triple therapy with vitamins C and E increases the Helicobacter pylori eradication rateFatih GÜZELBULUT1, Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA2, Suna YAPALI3, Ali Tüzün İNCE1, Ayşe Oya ÖVÜNÇ KURDAŞ1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Kocaeli

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 64-66 Malign biliyer darlıklarda sitoloji fırçasının santrifüj suyunun incelenmesinin yaymaya katkısıContribution of examination of cytology brush wash to brush smear in malignant biliary stricturesOlga METİN, Erkan PARLAK, Gülden AYDOĞ, Diğdem ETİK, Erkin ÖZTAŞ, Fatih Oğuz ÖNDER, Selçuk DİŞİBEYAZ, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 67-69 Helikobakter pilori?nin klaritromisine karşı kazandığı dirençteki artış stabilitemi kazanmakta?Increased resistance of Helicobacter pylori against clarithromycin Does it gain stability?Gülseren SEVEN, Ali ÖZDENAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 70-72 Portal biliopati?de Doppler ultrasonografi ile kolanjiografi bulguları ilişkisizdirDoppler ultrasound findings are unrelated to cholangiographic findings in patients with portal biliopathyMuharrem TOLA1, Nilgün ÖZBÜLBÜL1, Fatih Oğuz ÖNDER2, Erkan PARLAK2, Selçuk DİŞİBEYAZ2, Bahattin ÇİÇEK2, Mehmet YURDAKUL1, Nurgül ŞAŞMAZ2, Burhan ŞAHİN2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 1Radyoloji Bölümü ve 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 73-77 Fibrolameller hepatosellüler kanser ve gebelik ilişkisi: Olgu sunumuRelationship of fibrolamellar hepatocellular carcinoma and pregnancy: A case reportKendal YALÇIN1, Remzi BEŞTAŞ1, Feyzullah UÇMAK1, Mustafa YAKUT21Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 78-81 Akut kolestatik hepatit ve ikter tablosu ile seyreden tip 1 otoimmun hepatit olgusuAcute cholestatic hepatitis and jaundice associated with type 1 autoimmune hepatitis: Case reportMeryem ZÜMBÜL1, Sevil UYGUN İLİKHAN1, Figen BARUT2, Ferda HARMANDAR3, Yücel ÜSTÜNDAĞ3, Selim AYDEMİR3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Patoloji Anabilim Dalı, 3Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Zonguldak
Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 82-83 Crohn hastalığında endoskopik dilatasyonun uzun dönem sonuçları, hastalık aktivitesi veya medikal terapiden etkilenmemektedirLong term outcome of endoscopic dilatation in patients with Crohn?s disease is not affected by disease activity or medical therapy.Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK21Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak

2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum