Ağustos 2010

7 günlük standard üçlü tedaviye C ve E vitamini eklenmesi Helikobakter pilori eradikasyon oranını arttırır

Supplementation of 7-day standard triple therapy with vitamins C and E increases the Helicobacter pylori eradication rate

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2010
  • 7 günlük standard üçlü tedaviye C ve E vitamini eklenmesi Helikobakter pilori eradikasyon oranını arttırır...
Yazarlar
Fatih GÜZELBULUT1, Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA2, Suna YAPALI3, Ali Tüzün İNCE1, Ayşe Oya ÖVÜNÇ KURDAŞ1
Kurumlar
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Kocaeli

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
60-63
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Vitamin C, vitamin E, Helikobakter pilori eradikasyonu
Keywords
Vitamin C, vitamin E, Helicobacter pylori eradication

Özet

Giriş ve Amaç: Türkiye?de Helikobakter pilori prevalansı yaklaşık %80?dir. Proton pompa inhibitörü, amoksisilin ve klaritromisinden oluşan standard üçlü tedavi rejimi ile eradikasyon oranı zamanla azalmaktadır. Eradikasyon oranını arttırmak amacı ile bu rejimlere probiyotikler ve çeşitli vitaminler eklenmiştir. Bu çalışmanın amacı 7 günlük standard üçlü tedaviye 14 gün süre ile C ve E vitamini eklenmesinin Helikobakter pilori eradikasyon oranını arttırıp arttırmayacağını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 53 Helikobakter pilori pozitif nonülser dispepsili hasta dahil edildi. Tüm hastalar 7 günlük lansoprazol 30 mg BID, amoksisilin 1000 mg BID ve klaritromisin 500 mg BID ile birlikte 14 günlük vitamin C 500 mg BID ve vitamin E 200 IU BID aldı. Eradikasyon oranları intention-to-treat ve per-protocol analizleri ile hesaplandı. Bulgular: Elli hasta çalışmayı tamamladı. Helikobakter pilori eradikasyonu intention-to-treat analizde 53 hastanın 31?inde (58,5%), per-protocol analizde 50 hastanın 31?inde(62%) sağlandı. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen eradikasyon oranı başarılı olarak kabul edilen %80?in altında olsa da daha önceki çalışmalarda 7 günlük standard üçlü tedavi ile elde edilen oranlardan daha yüksektir. Tedaviye antioksidan C ve E vitaminlerinin eklenmesi eradikasyon oranını arttırmaktadır.

Abstract

Background and Aims: In Turkey, the estimated prevalence of Helicobacter pylori infection is approximately 80%. The eradication rate has been decreasing over time with standard triple therapy regimens including a proton pump inhibitor plus amoxicillin plus clarithromycin. These regimens have been supplemented with probiotics and various antioxidants to increase the eradication rate. The aim of this study was to evaluate whether supplementation of the 7-day standard triple therapy with vitamins C and E for 14 days would increase the Helicobacter pylori eradication rate. Materials and Methods: This study included 53 patients with Helicobacter pylori-positive non-ulcer dyspepsia. All patients received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and clarithromycin 500 mg BID for 7 days, as well as vitamin C 500 mg BID and vitamin E 200 IU BID for 14 days. Eradication rates were calculated using both intention-to-treat and per-protocol analyses. Results: Fiftythree patients were analyzed using intention-to-treat analysis. Fifty patients completed the study. Helicobacter pylori eradication was achieved in 31 (58.5%) of the 53 patients included in the intention-to-treat analysis and in 31 (62%) of the 50 patients included in the per-protocol analysis. Conclusions: Although this eradication rate is lower than the accepted 80% eradication rate, it is higher than eradication rates achieved in previous studies with 7-day standard triple therapy. Supplementation with antioxidants increases the eradication rate.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum