Ağustos 2010

Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarda protein C yolağı ve antitrombin

Protein C pathway and antithrombin in thrombosis-related gastrointestinal disorders

Yazarlar
Hüseyin ALKIM1, Selime AYAZ2, Canan ALKIM3, Nurgül ŞAŞMAZ4
Kurumlar
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Hematoloji Bölümü, 4Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
48-54
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Tromboz, protein C, protein S, antitrombin, aktive protein C direnci, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, siroz, inflamatuar barsak hastalığı
Keywords
Thrombosis, protein C, protein S, antithrombin, activated protein C resistance, portal vein thrombosis, Budd-Chiari syndrome, cirrhosis, inflammatory bowel disease

Özet

Giriş ve Amaç: Etyolojisinde tromboz olan ve/veya doğal seyrinde trombotik komplikasyonlarla sık karşılaşılan gastrointestinal hastalıklarda (portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, karaciğer sirozu, inflamatuar barsak hastalığı ve gastrointestinal malignite) aktive protein C direnci sıklığı ile protein C, protein S ve antitrombin eksikliklerini araştırmak üzere bu prospektif çalışma planlandı. Gereç ve Yöntem: Hastalardan fonksiyonel yöntemlerle protein C, protein S, antitrombin aktiviteleri ve koagülasyon faktörü V?den yoksun test plazması kullanılarak modifiye yöntemle aktive protein C direnci araştırıldı. Bulgular: Protein C eksikliği siroz, malign ve sekonder portal ven trombozu gruplarında diğer gruplardan daha sıktı (p<0.05). Primer portal ven trombozu ve Budd-Chiari sendromundaki protein C eksikliği ise kontrolden daha fazlaydı (p<0.05). Protein S eksikliği Budd-Chiari sendromunda diğer tüm gruplardan istatistiksel önemde fazlaydı. İnflamatuar barsak hastalığı, malign ve her iki portal ven trombozu grubunda protein S eksikliği oranı siroz ve kontrolden yüksekdi (p<0.05). Antitrombin eksikliği sirozda diğer tüm gruplardan daha fazlaydı. Aktive protein C direnci varlığı oranı tüm hasta gruplarında kontrolden istatistiksel önemde fazlalık gösteriyordu (p<0.05). Budd-Chiari sendromunda aktive protein C direnci bulunma oranı ise diğer tüm gruplardan fazlaydı (p<0.05). Ayrıca sirozlu ve maligniteli hastalarda tromboz varlığıyla aktive protein C direnci bulunması korelasyon gösteriyordu (p<0.05). Trombofilik faktörlerden iki veya daha fazlasının birarada bulunması tromboz riskinde belirgin artışa neden olmaktaydı. Sonuç: Protein C, protein S ve antitrombin eksikliklerinin ve özellikle aktive protein C direnci varlığının; Budd-Chiari sendromu ve portal ven trombozu etyolojisinde rol oynayabileceği, sirozlu, inflamatuar barsak hastalıklı ve maligniteli hastalarda tromboz gelişme riskini arttırdığı saptandı.

Abstract

Background and Aims: We aimed to determine the frequency of activated protein C resistance and deficiencies of protein C, protein S and antithrombin in different gastrointestinal diseases (portal vein thrombosis, Budd-Chiari syndrome, liver cirrhosis, inflammatory bowel disease and gastrointestinal malignancies), which related with thrombosis etiologically and/or pathogenetically. Materials and Methods: Protein C, protein S and antithrombin activities were measured by functional methods. Activated protein C resistance was detected by the modified method using factor V-deficient plasma. Results: Protein C deficiency in the cirrhosis, malignancy and secondary portal vein thrombosis groups was significantly higher than in the other groups (p<0.05). Protein C deficiency in primary portal vein thrombosis and Budd-Chiari syndrome was higher than in the healthy controls (p<0.05). Protein S deficiency in Budd-Chiari syndrome was higher than in all other groups (p<0.05). In addition, protein S deficiency in the inflammatory bowel disease, malignancy and both portal vein thrombosis groups was higher than in the cirrhosis and control groups (p<0.05). Antithrombin deficiency in the cirrhosis group was significantly higher than in all other groups (p<0.05). The presence of activated protein C resistance was significantly higher in all of the disease groups compared to the control group (p<0.05). Furthermore, the presence of activated protein C resistance in patients with Budd-Chiari syndrome was significantly higher than in all the other groups (p<0.05). The presence of activated protein C resistance was correlated with the presence of thrombosis in patients with cirrhosis and malignancy. Co-occurrences of two or more abnormalities among these four studied factors significantly increased the risk of thrombosis. Conclusions: Deficiencies in protein C, protein S and antithrombin and especially the presence of activated protein C resistance are important factors playing a role in the pathogenesis of Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis, and they increased the risk of thrombosis in the cirrhosis, malignancy and inflammatory bowel disease groups.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum