Nisan 2010

Malign bilier obstrüksiyonlarda ve eşlik eden bilomalarda perkütan bilier drenaj

Percutaneous biliary drainage in malignant biliary obstruction and accompanying bilomas

Yazarlar
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Kemal ARDA, Fatime YAKUT, Kadriye YILMAZ, Kamil DOĞAN, Gürsel ŞAHİN, Yusuf COŞAR
Kurumlar
A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
16-21
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Safra yolları, perkütan drenaj, bilier, malign, biloma
Keywords
Bile ducts, percutaneous drainage, biliary, malignant, biloma

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, malign bilier obstrüksiyonlarda ve eşlik eden patolojilerinde yapılan palyatif amaçlı perkütan bilier drenajın etkinliği ve komplikasyonları ile birlikte sonuçlarını tartışmaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 1998 - Temmuz 2008 döneminde malign obstrüksiyonlu, 47'si erkek, 29'u kadın, 76 olguda perkütan bilier drenaj gerçekleştirildi. Olguların yaşları 29 ile 80 arasında (ortalama yaş: 54.8±11.9) değişmekte idi. Hemen tüm hastalarda klinik yakınma olarak ikter olmakla birlikte bir kısmında eşlik eden ağrı, bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, kilo kaybı mevcuttu. 5 olguda (%6.6) bilier stent takıldı. Olgulardan üçünde (%4.0) biloma mevcuttu. Başarı işlem öncesi ve işlem sonrası bilirubin (totaldirekt) takibi ve klinik düzelme referans alınarak değerlendirildi. Bu bilirubin değerleri, istatistiksel olarak Wilcoxon signed ranks test ile karşılaştırıldı. Bulgular: 70 olguda başarı sağlandı. Direk bilirubin işlem öncesi ortalama 14.2±7.4 mg/dl (3.0-36.0) iken, işlem sonrası 7.1±5.5 mg/dl (0.2-20.0) idi. Olguların bilirubin değerleri belirgin olarak azaldı (p<0.001). Hastalar 2 gün ile 4 yıl arasında takip edildiler (ortalama takip süresi 83 gün). Sepsis gelişen iki olguda (%2.6) işlem başarısızdı. Malign bilier drenajda %97.4 ve eşlik eden bilomaların tümünde teknik başarı sağlandı. Sonuç: Perkütan bilier drenaj, malign bilier obstrüksiyonlu olguların palyasyonunda, enfeksiyon ve biloma gibi eşlik eden patolojilerinde etkin girişimsel radyolojik bir yöntemdir.

Abstract

Background and Aims: The purpose of this study was to discuss the results together with efficacy and complications of palliative percutaneous biliary drainage in cases with malignant biliary obstructive jaundice and accompanying pathologies. Materials and Methods: During the period January 1998-July 2008, percutaneous biliary drainage was performed in 76 patients (47 males, and 29 females) with malignant biliary obstruction. Ages ranged between 29 and 80 years (mean: 54.8±11.9 years). Many patients had pain, emesis, vomiting, itching, weakness, and weight loss, while jaundice was the clinical symptom in almost all. Biliary stent was placed in 5 (6.6%). Biloma was seen in 3 (4.0%). Success was evaluated by referencing direct bilirubin levels before and after drainage and clinical recovery. These bilirubin levels were statistically compared via Wilcoxon signed ranks test. Results: Drainage was successful in 70 patients. Mean bilirubin was 14.2±7.4 mg/dl (3.0-36.0) before drainage and 7.1±5.5 mg/dl (0.2-20.0) after drainage. Bilirubin levels decreased significantly (p<0.001). Patients were followed between 2 days and 4 years (mean: 83 days). The procedure failed in 2 (2.6%) patients with septicemia. Technique success was seen in 97.4% of malignant biliary drainages and all bilomas. Conclusions: Percutaneous biliary drainage is an effective interventional radiological method in palliation therapy of malignant biliary obstruction and associated pathologies as infection and biloma.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum