Makaleler

Cilt 9 Sayı 1

Nisan 2010

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 1 Gastrik DivertikülGastric DiverticulumSabiye AKBULUT1, Ümit KOÇ2, Ali Emre ATICI2, M Fatih AYDIN1, Birol BOSTANCI2, Musa AKOĞLU2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 02-07 Ciddi hiperbilirübinemi nedenleri, tanı ve sağaltımıThe causes, diagnosis and treatment of severe jaundiceEngin ALTINTAŞ1, Anıl TOMBAK2, Burçin TELLİOĞLU2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 08-10 Karaciğer sirozu olan hastalarda endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi uygulanmasıEndoscopic retrograde cholangiopancreatography in patients with liver cirrhosisErkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Mehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Mevlüt KURT, Semih SEZER, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 11-15 Özofagusun 24 saatlik pH-metre izlemine hastanın vücut kitle indeksinin etkisi var mı?Does body mass index have any impact on 24-hour esophageal pH monitoring results?Altay ÇELEBİ, Göktuğ ŞİRİN, Uğur KORKMAZ, Deniz ÖĞÜTMEN KOÇ, Ömer ŞENTÜRK, Sadettin HÜLAGÜKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 16-21 Malign bilier obstrüksiyonlarda ve eşlik eden bilomalarda perkütan bilier drenajPercutaneous biliary drainage in malignant biliary obstruction and accompanying bilomasBilgin Kadri ARIBAŞ, Kemal ARDA, Fatime YAKUT, Kadriye YILMAZ, Kamil DOĞAN, Gürsel ŞAHİN, Yusuf COŞARA.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 22-26 Kronik viral Hepatit B tanısı olan hastalarda Diabetes Mellitus sıklığı ve karaciğer fibrozu üzerine etkisiFrequency of diabetes mellitus in chronic hepatitis B patients and its impact on liver fibrosisCem AYGÜN1, Nevzat GÖZEL2, Mehmet YALNIZ1, Halil İbrahim BAHÇECİOĞLU1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 27-31 Diffüz karaciğer metastazı ile başvuran bir hastada fonksiyonel olmayan nöroendokrin tümör: Olgu sunumuNon-functional neuroendocrine tumor in a patient with diffuse liver metastases: A case reportKendal YALÇIN1, Zuhat URAKÇI2, Remzi BEŞTAŞ1, Feyzullah UÇMAK1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 32-33 Nadir bir akut karın nedeni: Spontan koledok perforasyonuA rare cause of acute abdomen: spontaneous choledochus perforationAlper SÖZÜTEK, Türker KARABUĞA, Hayrullah DERİCİ, Ali Doğan BOZDAĞİzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 34-37 Sistemik kemoterapi sonrası uzun dönemli remisyonla seyreden intestinal MALT lenfoma: Olgu sunumuIntestinal MALT lymphoma with long-term remission after systemic chemotherapy: A case reportKendal YALÇIN1, Zuhat URAKÇI2, Mustafa YAKUT3, Nihal KILINÇ4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

4Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 38-40 Sol paraduodenal herni: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulgularıLeft paraduodenal hernia: Multidetector computerized tomography findingsRuşen ACU1, Sarper ÖKTEN1, Fahrettin KÜÇÜKAY1, Bilge TUNÇ2, İsmail Hakkı KALKAN2, Tülay ÖLÇER1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 1Radyoloji Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum