Nisan 2010

Özofagusun 24 saatlik pH-metre izlemine hastanın vücut kitle indeksinin etkisi var mı?

Does body mass index have any impact on 24-hour esophageal pH monitoring results?

Yazarlar
Altay ÇELEBİ, Göktuğ ŞİRİN, Uğur KORKMAZ, Deniz ÖĞÜTMEN KOÇ, Ömer ŞENTÜRK, Sadettin HÜLAGÜ
Kurumlar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli
Sayfa Numaraları
11-15
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
VKİ, pH-metre, GÖRH
Keywords
Body mass index, pH-monitoring, gastroesophageal reflux disease

Özet

Giriş ve Amaç: Gastroözefageal reflü hastalığı ve obezite önemli sağlık problemlerindendir. Obezite ve gastroözofageal reflü hastalığı arasındaki ilişki konusunda yapılan çalışma sonuçları çelişkilidir. Özofagusun 24 saatlik pH-izlemi gastroözofageal reflü hastalığı tanısında kullanılan yüksek spesifiteye sahip en objektif tanı yöntemidir. Bu çalışmamızı, gastroözofageal reflü hastalığı nedeniyle pH-metre yapılan hastalarımızda vücut kitle indeksi ile pH-metre verileri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için retrospektif olarak planladık. Gereç ve Yöntem: Özofagusun 24 saatlik pH-metre izleminin yapıldığı 207 hasta değerlendirildi. Hastaların demografik verileri ve pH-metre kayıtları incelendi. Vücut kitle indeksi ile 24 saatlik özofageal pH ölçüm parametreleri arasında korelasyon analizi yapıldı. Ardından hastalar Dünya Sağlık Örgütü'nün vücut kitle indeksi kategorilerine göre gruplara ayrıldı ve pH-izlem parametreleri açısından gruplar arasında fark olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Hastaların 93 tanesi erkek (%45), 114 tanesi kadındı (%55) ve yaş ortalamaları 42 ± 12 yıldı (18-74 yaş arasında). Vücut kitle indeksi <25 olan hasta grubu ile ≥25 olan hasta grubu karşılaştırıldığında özofageal pH ölçüm parametrelerinden reflü sayısı, uzun reflü sayısı, pH<4 zaman yüzdesi ve total DeMeester skoru vücut kitle indeksi ≥25 olan grupta istatiksiksel olarak anlamlı derecede fazla bulundu. Sonuç: Asit reflü sayısı, uzun asit reflü sayısı, pH<4 fraksiyone zaman ve total pH-metre skoru normal kilolu hasta grubunda fazla kilolu ve obez hastalardan anlamlı olarak düşük bulundu.

Abstract

Background and Aims: Gastroesophageal reflux disease and obesity are increasingly important health problems. The literature on the relationship between gastroesophageal reflux disease and obesity is conflicting. The most objective method of defining gastroesophageal reflux disease is 24-hour esophageal pH monitoring, which has a high specificity. We planned this retrospective study to investigate if there is a relationship between body mass index (BMI) and pH monitoring data in patients with gastroesophageal reflux disease. Materials and Methods: Data of 207 patients who underwent 24-hour esophageal pH monitoring were analyzed. The demographic characteristics and pH monitoring records were evaluated. The correlation between body mass index and 24-hour esophageal pH monitoring parameters was investigated. The World Health Organization categories of body mass index were used to group the patients. The esophageal 24-hour pH monitoring parameters were compared between body mass index groups. Results: Of the 207 patients, 93 were male (45%), 114 were female (55%) and the mean age was 42 ± 12 (range: 18-74 years). Patients with body mass index <25 were compared with the group of patients with body mass index ≥25. Statistically significant increases in the number of reflux episodes, number of long reflux episodes, fraction time of pH <4, and total De Meester score were observed with body mass index ≥25. Conclusions: The number of reflux episodes and long reflux episodes, fraction time of pH<4 and total De Meester score were statistically lower in patients with normal body mass index than in overweight and obese patients.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum