Elazığ kent toplumunda nonalkolik yağlı karaciğerin epidemiyolojik özellikleri

Epidemiologic features of nonalcoholic fatty liver in urban community of Elazığ

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Elazığ kent toplumunda nonalkolik yağlı karaciğerin epidemiyolojik özellikleri...
Yazarlar
Selman ÇELEBİ1, Hüseyin ATASEVEN1 Eylem MENGÜCÜK1, S. Erhan DEVECİ2, Yasemin AÇIK2, İ. Halil BAHÇECİOĞLU1
Kurumlar
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Halk Sağlığı Anabilim Dalı2, Elazığ
Sayfa Numaraları
41-46
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Nonalkolik yağlı karaciğer, prevalans, Türkiye
Keywords
Nonalcoholic fatty liver disease, prevalence, Turkey

Özet

Giriş ve amaç: Endüstri toplumlarında nonalkolik yağlı karaciğere sık rastlanmaktadır. Türkiye’de ise NAYK’ın epidemiyolojik verileri yetersizdir. Bu çalışma bir Doğu Anadolu genel popülasyon örneğinde ultrasonografi ile saptanmış Nonalkolik yağlı karaciğer sıklığını ve risk faktörlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Elazığ şehir merkezinden randomize seçilen 459 kişiye hepatobiliyer ultrasonografi yapıldı. Bireylerin vücut kitle indeksleri, bel çevreleri, kan lipidleri, glukoz, hepatit serolojisi ve transaminaz seviyeleri ölçüldü. İstatistik analiz SPSS 13.0 programında ki kare, t-testi ve lojistik regresyon testleri kullanılarak yapıldı. Bulgular: Çalışmaya yaşları 18-80 arasında değişen 408 kişi katıldı. Düzenli alkol kullanan bir ve kronik viral hepatiti olan üç kişi çıkarıldıktan sonra kalan 404 kişi değerlendirildi. Nonalkolik yağlı karaciğer sıklığı kadınlarda %16.5, erkeklerde %23.7 (p<0.05), toplam %19.8 bulundu. Nonalkolik yağlı karaciğer sıklığı beşinci dekatta en yüksekti ve 40 yaş altında, erkeklerde kadınlardan iki kat daha yüksekti (p<0.05). Nonalkolik yağlı karaciğer ve vücut kitle indeksi, bel çevresi, serum alanin aminotransferaz (ALT), açlık kan şekeri ve trigliserid seviyeleri arasında anlamlı ilişki bulundu. Lojistik regresyon analizi kadınlarda bel çevresi ve ileri yaşın, erkeklerde bel çevresi ve artmış ALT seviyesinin nonalkolik yağlı karaciğer için bağımsız belirleyiciler olduğunu gösterdi. Sonuç: Nonalkolik yağlı karaciğer toplumumuzun beşte bir kadarını etkileyen yaygın bir hastalıktır ve genç erkeklerde daha sıktır. Ülkemizde santral obezite No

Abstract

Background/aim: Nonalcoholic fatty liver disease is common in industrialized societies, but epidemiological data of nonalcoholic fatty liver disease is insufficient in Turkey. The aim of this study was to determine the prevalence of nonalcoholic fatty liver disease diagnosed by ultrasonography and the risk factors in an eastern Turkish general population. Materials and methods: A hepatobiliary ultrasonography was performed on 459 subjects randomly selected from the general population in Elaz›ğ. Body mass index and waist circumference were calculated and serum lipids, glucose, viral serology and aminotransferases levels were measured. In statistical analysis, chi-square, t-test and logistic regression were used. Results: 408 subjects ranging in age from 18 to 80 years participated in the study. After four persons were excluded (1 for regular alcohol consumption and 3 for chronic viral hepatitis), the remaining 404 persons were evaluated. Prevalence of Nonalcoholic fatty liver disease was 16.5% in females, 23.7% in males (p<0.05), and 19.8% in all subjects. Nonalcoholic fatty liver disease was most frequent in the fifth decade, and more common in males than females under 40 years (p<0.05). There was a significant association between nonalcoholic fatty liver disease and body mass index, waist circumference, serum ALT and triglyceride levels. Logistic regression analysis revealed that in females, waist circumference and advanced age, and in males, waist circumference and increased ALT are independent predictors of nonalcoholic fatty liver disease. Conclusion: Nonalcoholic fatty liver disease is a common disease that affects one-fifth of the Turkish population, and it is more common in young males especially. Central obesity seems an important factor for development of nonalcoholic fatty liver disease in our country.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum