Makaleler

Cilt 5 Sayı 1

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 1-2 Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması: Önce duodenuma tamamen çek sonra dışarıya çıkartExtraction of distally migrated plastic stent: First extract throughly in to the duodenum then extract outsideErkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Yasemin ÖZİN, Engin UÇAR, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 3 Koledoktan forsepsle biyopsi esnasında kateter yardımıyla kitlenin görüntülenmesiCatheter assisted mass reappearence during choledochal forceps biopsyEngin UÇAR, Yasemin ÖZİN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 4-15 Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumlarında irritabl barsak sendromu görülme sıklığı*The frequency of irritable bowel syndrome in primary care centers of TurkeyAli ÖZDEN1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Dilek OĞUZ3, Bahattin ÇİÇEK3, Uğur YILMAZ4, Ülkü DAĞLI3, Erkan PARLAK3, Kadir BAHAR1, Burhan ŞAHİN3, Jülide ÖZLER5, Aslı ÖZDEN61Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
5Türk Gastroenteroloji Vakfı, Ankara
6Novartis Ürünleri, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 16-19 Ülseratif kolitli hastalarda plazma sitokin düzeyleriPlasma cytokine levels in ulcerative colitisVedat GÖRAL1, Tahir ÇELENK2, Abdurahman KAPLAN3, Dede ŞİT2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2 ve Biyokimya Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 20-25 Kolorektal kanserlerde, p21, p27, p57 siklin bağımlı kinaz inhibitör geni (CDKI) ekspresyonlarının değerlendirilmesi*The detection of p21, p27, p57 cyclin dependent kinase inhibitor gene (CDKI) expression in colorectal cancerMustafa Ertan AY1, Orhan TERZİOĞLU1, Cem TERZİ2, Özlem İZCİ AY1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı1, Genel Cerrahi Anabilim Dalı2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 26-30 Karaciğer hastalıklarında (siroz veya hepatit) homosistein ve selenyum düzeyleriHomocysteine and selenium levels in hepatic diseases (cirrhosis or hepatitis)Naime CANORUÇ1, Fikri CANORUÇ2, Çetin ASLAN1, Şerif YILMAZ2, Cengiz TURGUT1, Mehmet DURSUN2, Zeki AKKUŞ3, Ebru KALE1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Biyoistatistik Anabilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 31-35 Kronik hepatit B enfeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterapisi ve kombinasyon tedavisiLamivudine monotherapy, interferon alpha monotherapy and combination therapy in chronic hepatitis B infectionNecati YENİCE, Özgür MEHTAP, Nurten ARICAN, Yasemin GÖKDENSSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 36-40 Helikobakter pilori eradikasyonunun non-ülser dispepsili hastalarda semptomlar üzerine kısa dönemdeki etkisiThe short term effect of Helicobacter pylori eradication on symptoms in patients with non-ulcer dyspepsiaAydın Şeref KÖKSAL1, Erkan PARLAK2, Dilek OĞUZ2, Bahattin ÇİÇEK2, Burhan ŞAHİN2Ankara Onkoloji Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 41-46 Elazığ kent toplumunda nonalkolik yağlı karaciğerin epidemiyolojik özellikleriEpidemiologic features of nonalcoholic fatty liver in urban community of ElazığSelman ÇELEBİ1, Hüseyin ATASEVEN1 Eylem MENGÜCÜK1, S. Erhan DEVECİ2, Yasemin AÇIK2, İ. Halil BAHÇECİOĞLU1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Halk Sağlığı Anabilim Dalı2, Elazığ
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 47-50 Diyarbakır ilinde Helikobakter pilori antikor prevalansıThe prevalence of Helicobacter pylori in the Diyarbakır cityVedat GÖRAL1, Bülent ÖZDAL2, Abdurahman KAPLAN3, Dede ŞİT2, Ramazan DANIŞ2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2 ve Biyokimya Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 51-55 Kişisel gözlemimiz ve literatürden derlenmiş bilgiler ışığında tam netleşmemiş bir klinik antite olarak kolesterolozisCholesterolosis as a clinical entity which has not been clarified completely by review of the literature and our experienceTuna ÖZBAĞI1, Kenan Sami ÇAKAR2, Gültekin MALKOÇ2, Bilge TUNÇ3SSK Gazi Hastanesi (TCDD Ankara Hastanesi), Patoloji Bölümü1, Genel Cerrahi Bölümü2, Ankara
SB Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 56-59 Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesiEvaluation of patients with constipationBurak UZ1, Cansel TÜRKAY2, Nüket BAVBEK1, Ayşe IŞIK1, Mustafa ERBAYRAK2, Mehtap ERKMEN UYAR1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı1, Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 60-64 Sistemik amiloidoz ve gastrointestinal sistem: 4 olgu nedeni ileSystemic amyloidosis and the gastrointestinal system: Report of 4 casesAydın Şeref KÖKSAL1, İbrahim ERTUĞRUL2, Dilek OĞUZ2, Meral AKDOĞAN2, Sedef KURAN2, Aysel ÜLKER2, Burhan ŞAHİN2Ankara Onkoloji Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 65-67 Brusellozis’e bağlı akut hepatit: Olgu sunumuAcute hepatitis due to Brucellosis: A case reportHüseyin USLUSOY, Murat KIYICI, Enver DOLAR, Selim GÜREL, Selim Giray NAK, Macit GÜLTEN, Faruk MEMİKUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 68-71 Gastrik Dieulafoy lezyonu: Nadir bir üst gastrointestinal sistem kanama nedeni (İki olgu)Gastric Dieulafoy’s lesion: A rare cause of upper gastrointestinal bleeding (Two cases)Serdar KAMAN1, Alp GÜNAY2, Fahri AKYÜZ3, Yalçın TAMER3, Metin ÖZTÜRK4Kocaeli Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği1, Genel Cerrahi Kliniği3, İç Hastalıkları Kliniği4, Kocaeli
Gölcük Deniz Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Kocaeli
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 72-76 Kronik diyare yakınması ile başvuran tiroid medüller karsinoma olgusuA thyroid medullary carcinoma case presenting with chronic diarrheaNil ÖZYÜNCÜ1, Ramazan İDİLMAN2, Şahin ÇOBAN2, Metin KIR3, Ali ÖZDEN2Ankara Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Nükleer Tıp Anabilim Dalı3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
17 77-79 Crohn hastalığını taklit eden ince barsak karsinoid tümörü: Olgu sunumuThe small intestine carcinoid tumor is mimicking of Crohn’s disease: A case reportMübeccel GÜMRAH, Kemal KUTOĞLU, Özlem MUTLUAY, Özgür MEHTAP, Necati YENİCESB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum