Nisan 2009

Hemodiyaliz ve periton diyalizine giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dispepsi ve Helikobakter pilori prevalansı

The prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia in patients with chronic renal failure with hemodialysis and peritoneal dialysis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2009
  • Hemodiyaliz ve periton diyalizine giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dispepsi ve Helikobakter pilori prevalansı...
Yazarlar
Ertuğrul KAYAÇETİN1, Zeynep BIYIK2
Kurumlar
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı2, Konya
Sayfa Numaraları
AG32 - AG34
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Dispepsi, Helikobakter pilori, kronik böbrek yetmezliği
Keywords
Dyspepsia, Helicobacter pylori, chronic renal failure

Özet

Giriş ve amaç: Kronik böbrek yetmezliği hastalarında dispeptik yakınmalar artmıştır. Üre yüksekliği ve kullanılan ilaçlar bu semptomların oluşmasında rol oynamaktadır. Yine Helikobakter pilori sıklığı açısından kronik böbrek yetmezliği hastalarında çelişkili sonuçlar vardır. Çalı şmamızın amacı periton diyalizi ve hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında dispeptik semptomlarla, Helikobakter pilori sıklı ğını araştırmaktır. Materyal ve metod: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren 33 hasta, periton diyalizine giren 23 hasta ile 34 kontrol olgusunda dispeptik semtomlarla, Helikobakter pilori varlı- ğı araştırıldı. Bulgular: Hemodiyalize giren hastaların %27.2?sinde, periton diyalizine giren hastaların %47.8?inde, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %35.7?sinde ve kontrol grubunun %26.4?ünde dispeptik semptomlar saptandı. Helikobakter pilori varlığı ise dispepsi semptomları olan hemodiyalize giren hastaların %11.1?inde, periton diyalizine girenlerin %45.4?ünde ve kontrol grubunun %44.4?ünde saptandı. Sonuç: Periton diyalizine ve hemodiyalize giren hastalarda Helikobakter pilori varlığı ve dispepsi semptomları yönünden anlamlı bir fark bulunmadı. Yine kontrol grubu ile kronik böbrek yetmezliği hastaları arasında da Helikobakter pilori varlığı ve dispepsi semptomları yönünden anlamlı bir fark bulunmadı.

Abstract

Background and Aims: We evaluated the frequency of dyspeptic complaints in patients with chronic renal failure. Higher urea and drug use have a role in the development of these kinds of symptoms. There is controversy on the frequency of Helicobacter pylori in patients with chronic renal failure. We aimed to investigate the prevalence of both Helicobacter pylori and dyspepsia in patients with chronic renal failure with hemodialysis and peritoneal dialysis and compared our results with a control group. Materials and Methods: The prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia was evaluated in 33 patients with chronic renal failure with hemodialysis and 23 patients with peritoneal dialysis, and results were compared to 34 control cases without renal failure. Results: Dyspepsia was detected in 27.2% with hemodialysis, in 47.8% with peritoneal dialysis, in 35.7% with chronic renal failure and in 26.4% of controls. Additionally, the frequency of Helicobacter pylori in patients with dyspepsia was detected in 11.1% with hemodialysis, in 45.4% with peritoneal dialysis, in 30% with chronic renal failure, and in 44.4% of controls. Conclusions: We did not find any significant difference regarding the prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia in patients with chronic renal failure with hemodialysis and peritoneal dialysis. Similarly, there was no difference regarding the prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia between patients with chronic renal failure and controls.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum