Makaleler

Cilt 8 Sayı 1

Nisan 2009

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 AG1 - AG2 Özgün Görüntüler
Sıra dışı mide metal yabancı cisimleri
Unusual metal foreign bodies in the stomachAliye SOYLU1, Mustafa KALAYCI2, Kemal DOLAY2, Aydın ÇİLTAŞ3, Erşan AYGÜN2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Genel Cerrahi Kliniği2, İç Hastalıkları Kliniği3; İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 AG3 - AG5 Özgün Görüntüler
Papillada polipoid karakterde karsinoid hücreli tümör
Polypoid carcinoid tumor of the duodenal papillaAliye SOYLUBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 AG6 - AG11 Deneysel koroziv özofajit modelinde pentoksifilin ve trimetazidinin striktür oluşumunu önleyici etkileriStricture-prevention effects of pentoxifylline and trimetazidine in an experimental corrosive esophagitis modelCemil ÇALIŞKAN1, Hakan BÖLÜKBAŞI2, Özgür FIRAT2, Levent YENİAY2, Ömer ÖZÜTEMİZ3, Mustafa A. KORKUT1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Proktoloji Bilim Dalı1, Genel Cerrahi Anabilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 AG12 - AG17 Endoskopik olarak tanımlanan gastrit ile histolojik bulgular arasındaki ilişkiThe relation between endoscopically diagnosed gastritis and its histologic findingsMehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Bülent ÖDEMİŞ, Hilmi ATASEVEN, İlhami YÜKSEL, İbrahim ERTUĞRUL, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 AG18 - AG23 Tek merkeze ait hepatosellüler karsinom verileri; retrospektif çalışmaData of hepatocellular carcinoma from a single center: A retrospective studyMehmet ARHAN, Meral AKDOĞAN, Mehmet İBİŞ, Z. Mesut Yalın KILIÇ, Sabite KAÇAR, Bilge TUNÇ, Nurgül ŞAŞMAZTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 AG24 - AG28 Perkütan biliyer girişim uygulanan hastalarda safra yollarındaki anatomik varyasyonlarAnatomical variations of the biliary tree in patients undergoing percutaneous biliary interventionFahrettin KÜÇÜKAY, R. Sarper ÖKTEN, Mehmet YURDAKUL, Ensar ÖZDEMİR, Tülay ÖLÇER, Turhan CUMHURTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 AG29 - AG31 Özofagus divertikülleriEsophageal diverticulaEmel AHISHALI1, Reşat DABAK2, Can DOLAPÇIOĞLU1, Öznur AK3, Oya UYGUR BAYRAMİÇLİ1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü1, Aile Hekimliği Bölümü2, İntaniye Kliniği3, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 AG32 - AG34 Hemodiyaliz ve periton diyalizine giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dispepsi ve Helikobakter pilori prevalansıThe prevalence of Helicobacter pylori and dyspepsia in patients with chronic renal failure with hemodialysis and peritoneal dialysisErtuğrul KAYAÇETİN1, Zeynep BIYIK2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı2, Konya
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 AG35 - AG37 Dieulafoy Lezyonu: Üst gastrointestinal sistem kanamalarının nadir bir nedeni: Üç olgu sunumuDieulafoy?s lesion: A rare cause of upper gastrointestinal bleeding (three case reports)Fatma PAKSOY1, Cemal BES1, Hatice ANİKTAR1, Çetin KARACA2, Fatih BORLU1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 AG38 - AG40 Tekrarlayan üst gastrointestinal sistem kanaması sonrası tanı konulan multipl endokrin neoplazi Tip 1: Olgu sunumuRecurrent upper gastrointestinal system bleeding due to multiple endocrine neoplasia type 1: Case reportEmrah ALPER, Belkıs ÜNSAL, Fulya Özcan ARI, Fatih ASLAN, Zafer BUYRAÇ, Mehmet Kadir AKSÖZ, Adnan KIRCIİzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 AG41 - AG44 Multipl endokrin neoplazi Tip 1: Olgu SunumuMultiple endocrine neoplasia type 1: A case reportHüsniye BAŞER1, Erman ÇAKAL2, Tuğrul ÖZCAN1, Murat ŞAKACI1, Salih BAŞER1, Berrin DEMİRBAŞ1, Gül GÜRSOY1S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği1, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 AG45 - AG48 Özofagusta Crohn hastalığıCrohn?s disease of the esophagusGülseren SEVEN1, Berna SAVAŞ2, Ayşe ERDEN3, Ali ÖZDEN1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Ana Bilim Dalı2, Radyoloji Bilim Dalı3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 AG49 - AG51 Alt gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir sebebi; idiyopatik kolonik varisli bir olgu sunumuA rare cause of lower gastrointestinal bleeding: A case report with idiopathic colonic varicesMehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Murat KEKİLLİ, Adnan TAŞ, Semih SEZGİN, Yasemin ÖZİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroentroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 AG52 - AG53 Literatürden Seçmeler
Bölüm Editörü: Yücel ÜSTÜNDAĞ
Gastrointestinal stromal tümör şüphesi olgularında EUS klavuzluğunda yapılan örnekleme
EUS guided sampling of suspected GI stromal tumorsYücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum