Nisan 2009

Özofagus divertikülleri

Esophageal diverticula

Yazarlar
Emel AHISHALI1, Reşat DABAK2, Can DOLAPÇIOĞLU1, Öznur AK3, Oya UYGUR BAYRAMİÇLİ1
Kurumlar
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü1, Aile Hekimliği Bölümü2, İntaniye Kliniği3, İstanbul
Sayfa Numaraları
AG29 - AG31
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, özofagus divertikülleri
Keywords
Upper gastrointestinal endoscopy, esophageal diverticula

Özet

Giriş ve amaç: Özofagus divertikülleri nadir görülen patolojilerdir, lokalizasyonları na göre faringoözofageal (Zenker divertikülü), midözofageal veya parabronşial, distal özofageal veya epifrenik divertiküller olarak üç gruba ayrılır. Etyopatogenezine göre traksiyon divertikülü ve pulsiyon divertikülü olarak iki grupta incelenir. Çalışmamızda gastroenteroloji polikliniğimize herhangi bir nedenle başvuran ve üst gastrointestinal sistem endoskopisinde özofagus divertikülü saptanan 19 hasta değerlendirildi. Gereç ve yöntem: Ocak 2006-Temmuz 2008 arasında kliniğimizde yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopileri retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 2837 üst gastrointestinal sistem endoskopisinde 19 vakada özofagus divertikülü saptandı. Bulgular: Toplam 2837 üst gastrointestinal sistem endoskopisinde 19 (%0.66) hastada özofagus divertikülü saptandı. Bu hastaların 6?sı (% 32) kadın, 13?ü (% 68) erkekti, yaş ortalaması 64 yıldı (45-76 yaşları arasında). Divertiküllerin 9?u (%47) midözofageal, 10?u (%53) distal özofageal yerleşimliydi, Zenker divertikülü yoktu. Sonuç: Özofagus divertikülleri nadir görülürler. Hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilecekleri için takip ve tedavilerinin nasıl yapılacağı iyi bilinmelidir. Özofagus divertikülleri içinde en sık Zenker divertikülü görülmesine rağmen bizim çalışmamızda hiç rastlanmamıştır. Literatürden farklı olarak midözofageal (%47) ve epifrenik divertiküller (%53) yüksek oranda görülmüştür.

Abstract

Background and Aims: Esophageal diverticula are rare entities. With respect to localization, they are categorized into three as pharyngoesophageal (Zenker diverticulum), mid-esophageal (parabronchial) and distal esophageal (epiphrenic). Etiopathologically, they are subdivided into traction and pulsion diverticula. In our study, we evaluated 19 patients with esophageal diverticula who were referred to our department with any indication for upper gastrointestinal endoscopy. Materials and Methods: We retrospectively evaluated upper gastrointestinal endoscopies that were done in our department between January 2006 and July 2008. We detected esophageal diverticula in 19 out of 2837 endoscopies. Results: Out of 2837 endoscopies of the upper gastrointestinal system, we discovered esophageal diverticula in 19 cases (0.66%). Six of them (32%) were female and 13 (68%) were male. The mean age was 64 (range: 45-76). Out of 19 diverticula, 9 were mid-esophageal (47%) and 10 were distal esophageal (53%). There were no Zenker diverticula. Conclusions: Esophageal diverticula are rare. As they may cause lifethreatening complications, treatment and follow-up of diverticula should be done meticulously. Although Zenker diverticulum is the most prevalent among all diverticula, we did not find any in our study. Contrary to the medical literature, we found mid-esophageal (47%) and epiphrenic (53%) diverticula as the two most prevalent types.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum