Nisan 2009

Perkütan biliyer girişim uygulanan hastalarda safra yollarındaki anatomik varyasyonlar

Anatomical variations of the biliary tree in patients undergoing percutaneous biliary intervention

Yazarlar
Fahrettin KÜÇÜKAY, R. Sarper ÖKTEN, Mehmet YURDAKUL, Ensar ÖZDEMİR, Tülay ÖLÇER, Turhan CUMHUR
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
AG24 - AG28
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Safra yolları, anatomik varyasyon, perkütan transhepatik biliyer girişim
Keywords
Biliary tree, anatomical variations, percutaneous transhepatic biliary intervention

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmadaki amacımız terapötik- palyatif amaçlı perkütan biliyer girişim uygulanmış hastalarda safra yollarındaki anatomik varyasyonların sıklığını tespit etmekti. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2006 ile Nisan 2008 dönemi arasında çeşitli nedenlerle terapötik ve palyatif amaçlı perkütan biliyer girişim uygulanmış 236 hasta gözden geçirildi. Hastaların kolanjiyogramları yazarlar tarafından görüş birliği oluşacak şekilde değerlendirildi. İntrahepatik safra yollarındaki varyasyonlar başlı ca 7 tipe ayrıldı ve her varyasyon tipinin sıklığı hesaplandı. Bulgular: Çalışma kapsamındaki 236 hastanın 54 (yaklaşık %23)?ünde anatomik varyasyon tespit edildi. En sık görülen anatomik varyasyon %8,5 ile trifurkasyondu. Bunu takiben en sık görülen diğer iki varyasyon sağ posterior segmental duktusun; sol hepatik duktusa (%5,9) ve ortak hepatik duktusa açılması (%5,5) idi. Sonuç: Hiler dallanma düzeyinde en sık görülen varyasyonlar trifurkasyon ve sağ posterior segmental duktusun sol hepatik duktusa ve ortak hepatik duktusa açılımıdır. Cerrahi ve biliyer girişim uygulanacak hastalarda anatomik varyasyonların bilinmesi önemlidir.

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was to determine the anatomical variations of the biliary tree in patients undergoing percutaneous biliary intervention. Materials and Methods: Two hundred and thirty- six patients who underwent therapeutic and palliative percutaneous biliary intervention for various reasons between May 2006 and April 2008 were analyzed. Cholangiograms of the patients were evaluated by the authors and consensus was achieved. Anatomical variations of the biliary tree were classified into seven major types, and the frequency of each variation was calculated. Results: In 54 of the 236 patients (approximately 23%), anatomical variations were determined. The most frequently seen anatomical variation was trifurcation (8.5%), followed by the right posterior sectorial duct joining the left sectorial duct (5.9%) and the right posterior sectorial duct joining the common hepatic duct (5.5%). Conclusions: The most frequently seen variations in hilar bifurcation were trifurcation, right posterior sectorial duct joining left sectorial duct and right posterior sectorial duct joining common hepatic duct. Determining the anatomical variations in patients in whom surgery and biliary intervention are planned is important.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum