Aralık 2008

Çorum Devlet Hastanesi üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların değerlendirilmesi

The evaluation in Corum national hospital patients with upper gastrointestinal system bleeding

Yazarlar
Elmas KASAP
Kurumlar
Sağlık Bakanlığı Çorum Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Çorum
Sayfa Numaraları
171-173
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Gastrointestinal kanama, peptik ülser, özofagus varisleri
Keywords
Gastrointestinal bleeding, peptic ulcers, esophageal varices

Özet

Giriş ve Amaç: Üst gastrointestinal sistem kanama tanısı ile başvuran ve takip edilen olgularımızın özelliklerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: 2006 Mayıs-2007 Mayıs dönemi arasında Çorum Devlet Hastanesine yatan üst GİS kanamalı hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, ek hastalıkları, ilaç kullanı mı, kanama öyküsü, laboratuvar değerleri, endoskopik bulgular, uygulanan tedavi, transfüzyon ihtiyacı, yatış süresi ve mortalite açısından değerlendirildi. Bulgular: Toplam 97 hasta yatışı oldu. Hastaların 66'sı (%68.1) erkek, 31'i (%31.9) kadın (p<0.05) dı. Başvuru şikayetleri; melena 58 (%60.5) kişi, hematemez 14 kişi, hematemez ve melena 25 (%25) kişiydi. Hastaların kullandığı ilaçlar; nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar 22 (%23) kişi, aspirin 14 (%14.5) kişi, klopidogrel 7 (%8) kişi, oral antikoagülan ilaçlar ve aspirin 11 (%12) kişi, bilinen ilaç kullanım öyküsü olmayanlar 43 (%42.5) kişidir. Başvuran hastaların 18 (%18.5)’inde koroner arter hastalığı, 21 (%21.6) kişide by pass öyküsü, 11 (%10.6) kişide diabetes mellitus, 17 (%16.4) kişi koroner arter hastalığı ve diabetes mellitus, 16 (%15.5) kişi çeşitli eklem ağrıları nedeniyle ilaç kullanan hastalar, 5 (%4.85) kişi serebrovasküler hastalık tanısı ile tedavi gören hastalar, 9 (%8.7) kişi bilinen bir rahatsızlığı olmayanlardı. Ortalama geliş hemoglobini 7.2 g/dl, hematokrit %21’di. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde en sık saptanan bulgular sırasıyla; bulbus ülseri 37 (%35.8) kişi, eroziv gastrit 16 (%15.5) kişi, Mide ülseri 25 kişi (korpus ülseri %9.3, antrum ülseri %14.9) mide kanseri 9 kişi (%8.7), Malt lenfoma 4 (%3.8) kişi, özofagus varisi 6 (%5.8) kişi bulundu. Sonuç: Koroner arter hastalığı, serebrovaskuler hastalığı, diabetes mellitus ve romatizmal hastalığı olanlarda gastrik şikayetler var ise tedavilerine mide asit inhibitörü eklenmesinde fayda vardır.

Abstract

Background and Aims: The aim was to assess the characteristics of patients with upper gastrointestinal system bleeding in our clinic. Materials and Methods: The patients with upper gastrointestinal system bleeding admitted to Çorum State Hospital Gastroenterology Department between May 2006 - May 2007 were retrospectively evaluated. The patients were assessed for age, sex, complaints, history of medication, management, history of bleeding, laboratory findings, endoscopic findings, need for transfusion, hospitalization duration and mortality. Results: Ninety- seven patients with upper gastrointestinal system bleeding admitted to our department. Of the patients, 66 (68.1%) were male and 31 (31.9%) were female (p<0.05). Complaints at admission included melena 58 (60.3%) patients, hematemesis 14 (14.5%) patients and both hematemesis and melena 25 (25%) patients. Twenty-two (23%) of the patients were using nonsteroidal antiinflammatory drugs, 14 (14.5%) patients aspirin, 7 (8%) patients clopidogrel, 11 (12%) patients both oral anticoagulants and aspirin and 43 (42.5%) patients no drugs. Of the patients, 18 (18.5%) had coronary artery disease, 21 (21.6%) had coronary artery disease and bypass operation, 11 (10.6%) had diabetes mellitus, 17 (16.4%) had coronary artery disease and diabetes mellitus, 16 (15.5%) had a history of nonsteroidal antiinflammatory drugs for arthralgia, 5 (4.85%) had cerebrovascular disease, and 9 (8.7%) had no other disease. The mean hemoglobin was 7.2 g/dl, and the mean hematocrit was 21.0%. The findings at upper gastrointestinal system endoscopy were: bulbus ulcer in 37 (35.8%) patients, erosive gastritis in 16 (15.5%) patients, gastric ulcer in 25 patients (corpus 9.3%, antrum 14.9%), gastric (adeno) cancer in 9 (8.7%) patients, malt lymphoma in 4 (3.8%) patients and esophageal varices in 6 (5.8%) patients. Conclusions: Patients with coronary heart disease, cerebrovascular disease, rheumatological disease and diabetes mellitus should be given acid suppressor therapy if they have gastric complaints.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum