Makaleler

Cilt 7 Sayı 3

Aralık 2008

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 125-126 Özgün Görüntüler
Divertikül basısına bağlı safra yolu genişlemesi
Biliary dilatation due to peripapillary diverticular compressionMehmet ARHAN, Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK, Ülkü DAĞLITürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 127-128 Özgün Görüntüler
Patent ductus venosus tanısı konan asemptomatik yaşlı hasta
An asymptomatic elderly patient diagnosed as having patent ductus venosusHakan ÜNAL1, Murat KORKMAZ1, İsmail KIRBAŞ2, Haldun SELÇUK1, Uğur YILMAZ1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 129-136 Sıçanlarda geliştirilen akut ve kronik kolitte pentoksifilin’in etkisiEffects of pentoxyphylline in acute and chronic colitis models in ratsCoşkun YILDIZ1, Nevin ORUÇ2, Filiz KURALAY3, Muhan ERKUŞ4, Figen ZİHNİOĞLU5, Ömer ÖZÜTEMİZ2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı3, İzmir
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı4, Aydın
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü5, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 137-143 Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalarda gastroözofageal reflü hastalığı görülme sıklığıThe frequency of gastroesophageal reflux disease in patients admitting to primary health care centers in TurkeyDilek OĞUZ1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Ali ÖZDEN3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, TDV 29 Mayıs Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 144-147 Üst gastrointestinal sistem şikayetleri ile birinci basamağa başvuran kadınlarda gastroözofageal reflü semptomları ile gastroduodenal semptomlar örtüşürOverlap of symtoms of dyspepsia and gastroesophageal reflux symptoms among women applying to primary care center with upper gastrointestinal system complaintsArzu TİFTİKÇİ1, Özlen ATUĞ2, Mesut SEZİKLİ3, Filiz TÜRE4, Fatih EREN4, Ebru EMEKLİ ALTURFAN5, Şafak KIZILTAŞ6, Nurdan TÖZÜN1, Neşe İMERYÜZ2Acıbadem Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İstanbul
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İstanbul
Haydarpaşa Numune E. A. H. Gastroenteroloji Bölümü3, İstanbul
Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü4, İstanbul
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı5, İstanbul
Göztepe E. A. H Gastroenteroloji Bölümü6, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 148-151 Apendektominin ülseratif kolit gelişimine karşı koruyucu etkisi: Tek merkezli vaka kontrol çalışmasıProtective effect of appendectomy against the development of ulcerative colitisÖzlen ATUĞ1, Arzu TİFTİKÇİ2, Aysun BOZBAŞ3, Gülgün TAHAN4, Şafak KIZILTAŞ5, Hülya Över HAMZAOĞLU1, Nurdan TÖZÜN2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Anadolu Sağlık Merkezi, Gastroenteroloji Bölümü3, Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Enstitüsü4, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümu5, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 152-155 Son 15 yılda akut üst gastrointestinal sistem kanaması olan hastaların endoskopik bulgularında ne değişti?Endoscopic findings in patients admitted with acute upper gastrointestinal system bleeding: What has changed in the past 15 years?Mesut SEZİKLİ, Arzu TİFTİKÇİ, Züleyha A. ÇETİNKAYA, Ali T. İNCE, Bülent YAŞAR, Fatih GÜZELBULUT, Ayça G. DEĞİRMENCİ, A. Oya Kurdaş ÖVÜNÇHaydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 156-159 Otoimmun pankreatit: 9 hastanın irdelenmesiAutoimmune pancreatitis: evaluation of 9 patientsFatih TEKİN1, Nevin ORUÇ1, Deniz NART2, Funda YILMAZ2, Murat ZEYTUNLU3, Ahmet ÇOKER3, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Galip ERSÖZ1, Oktay TEKEŞİN1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 160-167 Helikobakter pilori (+) fonksiyonel dispepside 7 ve 14 günlük pantoprazol temelli üçlü kombinasyon tedavisinin eradikasyona ve eradikasyonun semptomlara olan etkinliğinin değerlendirilmesiThe effectiveness of pantoprazole based triple therapy regimen for 7 and 14 day periods, on the eradication of Helicobacter pylori and effects of the eradication on dyspeptic symptoms in Helicobacter pylori (+) functional dyspepsiaErkin ÖZTAŞ, Mehmet BEKTAŞ, Ramazan İDİLMAN, Ali ÖZDENAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 168-170 Ülseratif kolitli hastalarda tiroid hormon bozukluklarıThyroid hormon levels in ulcerative colitis patientsBülent KANTARÇEKEN1, Ali ÇETİNKAYA1, Murat ŞAHİN2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Kahramanmaraş
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 171-173 Çorum Devlet Hastanesi üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların değerlendirilmesiThe evaluation in Corum national hospital patients with upper gastrointestinal system bleedingElmas KASAPSağlık Bakanlığı Çorum Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Çorum
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 173-176 Literatürden Seçmeler
Alt düzeyleri normal non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında ciddi karaciğer hastalık riski: İnsulin rezistansı ve diyabetes mellitusun rolü
Risk of severe liver disease in non-alcoholic fatty liver disease with normal aminotransferase levels: A role for insulin resistance and diabetes mellitusYücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Zonguldak
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum