Aralık 2008

Ülseratif kolitli hastalarda tiroid hormon bozuklukları

Thyroid hormon levels in ulcerative colitis patients

Yazarlar
Bülent KANTARÇEKEN1, Ali ÇETİNKAYA1, Murat ŞAHİN2
Kurumlar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Kahramanmaraş
Sayfa Numaraları
168-170
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Ülseratif kolit, tiroid hormonları
Keywords
Ulcerative colitis, thyroid hormones

Özet

Giriş ve Amaç: Kronik inflamatuvar barsak hastalıkları (Ülseratif kolit ve Crohn Hastalığı)’nın da safra yolları, eklem ve göz gibi sistemik tutulum gösterdiği bilinmektedir. Son zamanlarda ülseratif kolit ile tiroid hastalıkları arasında ilişkiyi gösteren olgu sunumları ve az sayıda klinik çalışma yayınlanmıştır. Biz de bu çalışmada ülseratif kolit hastalarında tiroid hormon düzeylerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2004-2007 tarihleri arasında ülseratif kolit tanısı konan 25 hasta ve ülseratif kolit olmayan 32 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastalar yaş, cinsiyet, ülseratif kolit tutulum yeri, aktivasyon, hastalık süresi gibi parametreler açısından değerlendirildi. Bulgular: Ülseratif kolit tanısı almış toplam 25 hastanın 12’si kadın, 13’ü erkek ve yaş ortalamaları sırası ile; 31.75±14.23 ve 34±9.40 idi. Kontrol grubunun ise 19’u kadı n, 13’ü erkek ve yaş ortalamaları sırası ile 34.52±10.16 ve 34.53±9.99 saptandı. Her iki grupta serbest T3 ve T4 düzeyleri normal saptandı. TSH düzeylerine göre değerlendirildiğinde çalışma grubunda 2 subklinik hipertiroidi (%8) saptanırken kontrol grubunda 2 subklinik hipertiroidi (%6) ve 1 subklinik hipotiroidi (%3) tespit edildi. Fakat bu oranlar arası nda istatistiksel fark saptanmadı. Sonuç: Daha fazla hasta grubu ile otoantikorların da değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındayı z.

Abstract

Background and aims: Chronic inflammatory bowel diseases (ulcerative colitis and Crohn) are also known to exhibit systemic involvement such as in the biliary system, joints and the eyes. Recently, case reports and a few clinical investigations were released demonstrating the relationship between ulcerative colitis and thyroid diseases. We aimed to investigate thyroid hormone levels in patients with ulcerative colitis in this study. Materials antd Methods: Twenty-five patients diagnosed as ulcerative colitis between 2004-2007 in our clinic and 32 healthy controls without ulcerative colitis were included in the study. The patients were evaluated with respect to the parameters of age, gender, site of involvement of ulcerative colitis, duration of the disease and its activation. Results: Of the total 25 ulcerative colitis patients, 12 were women, 13 were men and their mean ages were 31.75 ± 14.23 and 34 ± 9.40, respectively. The control group included 19 women and 13 men (mean ages: 34.52 ± 10.16 and 34.53 ± 9.99, respectively). The levels of FT3 and FT4 were detected as normal in both groups. When evaluated according to thyroid stimulating hormone levels, two (8%) subclinical hyperthyroidism cases were diagnosed in the study group, and two (6%) subclinical hyperthyroidism and one (3%) subclinical hypothyroidism cases were detected in the control group. However, no statistical difference was found between these rates. Conclusions: In conclusion, further studies with larger patient numbers that also evaluate autoantibodies are essential.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum