Aralık 2008

Otoimmun pankreatit: 9 hastanın irdelenmesi

Autoimmune pancreatitis: evaluation of 9 patients

Yazarlar
Fatih TEKİN1, Nevin ORUÇ1, Deniz NART2, Funda YILMAZ2, Murat ZEYTUNLU3, Ahmet ÇOKER3, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Galip ERSÖZ1, Oktay TEKEŞİN1
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, İzmir
Sayfa Numaraları
156-159
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Otoimmun pankreatit, pankreas kanseri, ayırıcı tanı
Keywords
Autoimmune pancreatitis, pancreatic cancer, differential diagnosis

Özet

Giriş ve Amaç: Ülkemizde otoimmun pankreatit hastaları ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Bu çalışmanın amacı otoimmun pankreatit tanısı alan hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Haziran 2001-Eylül 2007 tarihleri arasında histopatolojik olarak otoimmun pankreatit tanısı alan hastaların dosyaları değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplam 9 hasta (6 erkek, 3 kadın, yaş ortalaması: 53.5 (30-71) yıl) irdelenmiştir. Hastaların 7’si sarılık, 1’i karaciğer enzim yüksekliği, 1’i de karın ağrısı ile başvurmuştur. Hastaların tamamında radyolojik olarak pankreasta kitle saptanmış ve pankreas kanseri düşünülmüştür. Sekiz hastaya Whipple ameliyatı uygulanmış, 1 hasta ise intraoperatif biyopsi ile tanı almıştır. Sonuç: Pankreatik kitlelerin ayırıcı tanısında otoimmun pankreatit akılda tutulmalıdır.

Abstract

Background and Aims: Little is known in our country about patients with autoimmune pancreatitis. The aim of this study was to retrospectively evaluate our patients with autoimmune pancreatitis. Materials and Methods: Medical records of the patients who were histopathologically diagnosed as autoimmune pancreatitis between June 2001 and September 2007 were evaluated. Results: A total of 9 patients (6 male, 3 female; mean age: 30-71 years) were analyzed. Patients were admitted with jaundice (n=7), elevated liver enzymes (n=1), and abdominal pain (n=1). Radiological investigations revealed pancreatic mass suggesting pancreatic cancer in all patients. Eight patients underwent Whipple operation, one patient was diagnosed by intraoperative biopsy. Conclusions: Autoimmune pancreatitis has to be kept in mind in the differential diagnosis of pancreatic masses.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum