Aralık 2008

Apendektominin ülseratif kolit gelişimine karşı koruyucu etkisi: Tek merkezli vaka kontrol çalışması

Protective effect of appendectomy against the development of ulcerative colitis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2008
  • Apendektominin ülseratif kolit gelişimine karşı koruyucu etkisi: Tek merkezli vaka kontrol çalışması...
Yazarlar
Özlen ATUĞ1, Arzu TİFTİKÇİ2, Aysun BOZBAŞ3, Gülgün TAHAN4, Şafak KIZILTAŞ5, Hülya Över HAMZAOĞLU1, Nurdan TÖZÜN2
Kurumlar
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Anadolu Sağlık Merkezi, Gastroenteroloji Bölümü3, Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Enstitüsü4, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümu5, İstanbul
Sayfa Numaraları
148-151
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Ülseratif kolit, apendektomi
Keywords
Ulcerative colitis, appendectomy

Özet

Giriş ve Amaç: Ülseratif kolitin patogenezinde genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi rol oynayabilir. Apendektominin ülseratif kolit gelişiminde koruyucu bir faktör olduğu düşünülmektedir. Ancak mekanizması bilinmemektedir. Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre 20 yaşın altında yapılan apendektomi ülseratif kolit gelişme riskini azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülseratif kolit’li hastalarda apendektomi sıklığını belirlemek ve ülseratif kolit gelişimi ile apendektomi yaşı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Ülseratif kolit’li 258 hastanın dosyası retrospektif olarak apendektomi varlığı ve apendektomi sırasındaki yaş açısından incelendi. Sonuçlar yaş ve cins açısından benzerlik gösteren 314 sağlıklı kontrol olgusunun sonuçları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Apendektomi oranı ülseratif kolit’te %4.2 (11/258), kontrol grubunda ise %10.2 (32/314) olarak saptandı. Ülseratif kolit’te apendektomi oranı kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Apendektomi sırasındaki ortalama yaş ülseratif kolit grubunda 25.6±10.7 yıl, kontrol grubunda ise 20.6±8.6 yıl olarak saptandı. Ülseratif kolit grubunda apendektomi sırasındaki yaş ortalaması kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Sonuç: Apendektomi ile ülseratif kolit gelişimi arasında negatif bir ilişki vardır. Elde ettiğimiz sonuçlar apendektominin ülseratif kolit gelişimine karşı koruyucu olabileceğini destekler niteliktedir.

Abstract

Background and Aims: The pathogenesis of ulcerative colitis probably involves an interaction between genetic and environmental factors. Appendectomy is considered a protective factor for subsequent ulcerative colitis. The underlying mechanism of this effect is unknown. According to the recent epidemiological data, appendectomy under the age of 20 years was associated with a significantly reduced subsequent risk of ulcerative colitis. The aim of this study was to define the appendectomy rates in patients with ulcerative colitis and to assess the relationship between age at appendectomy and ulcerative colitis development. Materials and Methods: Two hundred fifty-eight consecutive adult patients with ulcerative colitis were retrospectively evaluated for history of appendectomy and compared with 314 healthy subjects. Results: Appendectomy rate was 4.2% (11/258) in ulcerative colitis and 10.2% (32/314) in the control group. The frequency of appendectomy in ulcerative colitis was significantly less than in controls (p<0.001). The mean age of the patient at the time of appendectomy was 25.6±10.7 years in the ulcerative colitis group and 20.6±8.6 years in the control group. The mean age at the time of appendectomy was significantly higher in the ulcerative colitis group than in the control group (p<0.05). Conclusions: Appendectomy has a negative association with the development of ulcerative colitis. Our results confirm that appendectomy might be protective in ulcerative colitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum