Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumlarında irritabl barsak sendromu görülme sıklığı*

The frequency of irritable bowel syndrome in primary care centers of Turkey

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumlarında irritabl barsak sendromu görülme sıklığı*...
Yazarlar
Ali ÖZDEN1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Dilek OĞUZ3, Bahattin ÇİÇEK3, Uğur YILMAZ4, Ülkü DAĞLI3, Erkan PARLAK3, Kadir BAHAR1, Burhan ŞAHİN3, Jülide ÖZLER5, Aslı ÖZDEN6
Kurumlar
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
5Türk Gastroenteroloji Vakfı, Ankara
6Novartis Ürünleri, İstanbul
Sayfa Numaraları
4-15
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
İrritabl barsak sendromu, prevalans, birinci basamak, Türkiye
Keywords
Irritable bowel syndrome, prevalence, primary care, Turkey

Özet

Giriş ve amaç: Bu çalışma Türkiye’de birinci basamak sağlık kurumları nda irritabl barsak sendromu (İBS) sıklığını saptamak için yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışma 2005 yılında Türkiye’nin 32 farklı ilindeki birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran olgular arasından rastgele seçilen 7520 olguda anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Anket birinci basamakta çalışan hekimler tarafından yapılmıştır. Hastalar başvurudaki ana yakınmalarına göre gastrointestinal sistem (GİS) ve GİS dışı olmak üzere iki guruba ayrıldıktan sonra, her iki gurup içinden rastgele seçilen 2203 olguya anket yapılarak birinci basamakta İBS prevalansı araştırılmı ştır. İBS tanısı Roma-II kriterlerine göre konulmuştur. Bulgular: Çalı şmaya katılan 7520 hastanın 2157’si (%31,5) GİS semptomları ile doktora başvururken, 5363’ü (%68,5) GİS dışı yakınmalar ile doktora başvurmuştur. GİS yakınmaları ile başvuran 2157 hasta arasından rastgele seçilerek anket yapılan 1461 olgunun 598’inde (%41), GİS dışı yakınmalar ile başvuran 5363 olgu arasından rastgele anket yapılan 742 olgunun 141’inde (%19) İBS tanısı konulmuştur. Sonuç: Bu çalışma ülkemizde fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların sık görüldüğünü ve hastaları n yakınmalarının devamı nedeni ile birinci basamak hekimlerine sık başvurduklarını ortaya koymaktadır.

Abstract

Background/aim: The present study was done in order to determine the frequency of irritable bowel syndrome (IBS) in primary care centers of Turkey. Materials and methods: The study was carried out by applying questionnaire in a study population of 7520 patients who were randomly selected among those admitted to primary care centers in 32 different cities of Turkey in the year 2005. The questionnaire was applied by doctors working in the primary care centers. Patients were categorized in to two groups (gastrointestinal system (GIS) or non-GIS) depending on the main symptoms on admission. The prevalence of IBS in primary care centers was investigated by applying questionnaire to 2203 randomly selected patients from both of the groups. The diagnosis of IBS was based on the Rome- II criteria. Results: Among the 7520 patients participating in the study, 2157 (31.5%) were admitted with GIS symptoms and 5363 (41%) with non-GIS symptoms. Out of 2157 patients with GIS symptoms, questionnaire was performed in randomly selected 1461 patients and a diagnosis of İBS was reached in 598 (41%). Out of 5363 patients with non-GIS symptoms, questionnaire was performed in randomly selected 742 patients and a diagnosis of İBS was reached in 141 (19%). Conclusion: This study shows that functional GIS disorders are commonly seen in our country and the patients frequently admit to doctors in the primary care centers because of the persistence of their symptoms

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum