Ağustos 2008

Tokat ili erişkinleri’nde kolelitiazis sıklığı ve olası risk faktörleri*

Gallstone disease prevalence in the province of Tokat and possible risk factors*

Yazarlar
Beytullah YILDIRIM1, Yeliz AKTÜRK2, M. Murat FIRAT2, Banu ÖZTÜRK3, Fikret ÖZUĞURLU4, İdris ŞAHİN3, İlhan ÇETİN5, İlker ETİKAN6, Ali AKBAŞ4, Ömer ATIŞ4, Zehra SEYFİKLİ7
Kurumlar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Ankara
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı2, İç Hastalıkları Anabilim Dalı3, Biyokimya Anabilim Dalı4,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı5, Biyoistatistik Anabilim Dalı6, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı7, Tokat
Sayfa Numaraları
83-86
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Kolelitiazis, safra kesesi polipi, prevalans çalışması, Tokat
Keywords
Cholelithiasis, gallbladder polyp, prevalence study, Tokat

Özet

Giriş ve Amaç: Safra kesesi taşları dünya genelinde yaygın bir problemdir. Bazı çalışmalarda yaş, hiperglisemi, dislipidemi, obezite, hızlı kilo kaybı gibi faktörlerle kolelitiazis arasında ilişki saptanmı ştır. Bu çalışmada Tokat ili erişkinleri’nde kolelitiazis ve safra kesesi polip sıklığı ve olası risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştı r. Gereç ve Yöntem: Çalışma 18 yaş ve üzeri nüfusu yaklaşık 530.000 olan Tokat ili’ne bağlı 70 merkezde (12 ilçe merkezi ve 58 kırsal bölge) yapıldı. Kırsal yerleşim birimleri “Küme Örnekleme Yöntemi” ile seçildi. Çalışmaya 530.000 kişi arasından rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen 1.095 kişi (541 erkek ve 554 kadın; kent 555 ve kırsal 540) dahil edildi. Tüm katılımcıların fizik muayene, ultrasonografi, açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserit, ALT ve AST değerlendirmeleri yapıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 41.4±17 (aralık, 18–95) yıldı. Kolelitiazis sıklığı %7,5, polip sıklığı %1,9 bulundu. Kolelitiazis oranı kadınlarda erkeklerden yüksekti ve yaş, açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserit, beden kitle indeksi, kalça çevresi ve bel/kalça oranı ile ilişkili bulundu. Sonuç: Çalışmamızda Tokat ili erişkinleri’nde kolelitiazis sıklığı batı toplumları’ ndan düşük, Asya verilerinden yüksek ve ülkemizde önceden yapılmış çalışmalara benzer bulunmuştur.

Abstract

Background and Aims: Gallstone disease is a global health problem worldwide. Positive associations with age, hyperglycemia, dyslipidemia, obesity, and rapid weight loss, etc. have been found in some studies. In the present study, we aimed to determine the prevalence and possible risk factors of gallbladder stone and polyp in urban and rural populations in a northern province of Turkey. Materials and Methods: This study was conducted in 70 areas (12 urban, 58 rural) in the province of Tokat, in the Black Sea region of Turkey, with about 530,000 inhabitants 18 years and older. All urban regions and some rural regions selected by a cluster sampling method were included in the study. The study population of 1,095 subjects (541 M, 554 F; urban 555, rural 540) was selected by a random sampling method among 530,000 individuals. All individuals were evaluated with physical and ultrasonographic examination and some laboratory tests (glucose, total cholesterol, triglyceride, ALT, AST). Results: The mean age of all participants was 41.4±17 years (range: 18–95). We found that the prevalences of cholelithiasis and gallbladder polyp were 7.5% and 1.9%, respectively. Cholelithiasis in women was higher than in men and correlated with age, glucose, total cholesterol, triglycerides, body mass index, waist circumference, hip circumference, and waist-to-hip ratio. Conclusions: We found that the ratio of cholelithiasis in the province of Tokat was lower than in Western populations, higher than in Asian populations, and similar to some previous studies conducted in our country.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum