Makaleler

Cilt 7 Sayı 2

Ağustos 2008

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 63-64 Özgün Görüntüler
Koledokoduedonostomili hastada yabancı cisme bağlı kolanjit
Cholangitis due to foreign body in patient with choledochoduodenostomyKemal DOLAY1, Aliye SOYLU2, Halil ALIŞ1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 65-66 Özgün Görüntüler
Herpes virus özofajiti gelişen bir olgu
A case with herpes virus oesophagitisTülay ÖZÇELİK1, Sevgi BEŞIŞIK1, Metin KANITEZ1, Filiz AKYÜZ2, Yersu KAPRAN3, Deniz SARGIN1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kemik İliği Nakil Ünitesi1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 67-72 Asetik asitle oluşturulan deneysel kolit modelinde leflunomid’in etkinliğinin araştırılması*Effects of leflunomide in acetic acid-induced acute colitis in ratsNevin ORUÇ1, Ufuk KUTLUANA2, Murat SEZAK3, Çiğdem YENİSEY4, Derya GÜRSEL5, Şöhret AYDEMİR5,Müge TUNÇYÜREK3, Nadir YÖNETÇİ2, Ömer ÖZÜTEMİZ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Bilim Dalı3, Mikrobiyoloji Bilim Dalı5, İzmir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Denizli
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı4, Aydın
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 73-76 Karaciğer transplantasyon önceliğini belirlemede hangi model etkin; MELD skoru? CHILD Skoru ?Which model is more effective for prioritizing liver transplantation: MELD or CHILD score?Meral AKDOĞAN1, Necdet ÖZÇAY2, Nahide DOĞRUCAN3, Sabite KAÇAR1, Burçak KAYHAN4, Zeki Mesut Yalın KILIÇ1, Mehmet İBİŞ1, Osman YÜKSEL4Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji1 ve Gastroenteroloji Cerrahisi Klinikleri2, Sosyal Hizmetler Bölümü3, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği4, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 77-82 İnflamatuvar barsak hastalıklarında anemi ve serum eritropoietin düzeyleriAnemia and serum erythropoietin levels in patients with inflammatory bowel diseaseSemra KALAYCI1, Z. Mesut Yalın KILIÇ1, Yasemin ÖZİN1, Selime AYAZ2, Erkan PARLAK1, Aysel ÜLKER1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Hematoloji Laboratuvarı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 83-86 Tokat ili erişkinleri’nde kolelitiazis sıklığı ve olası risk faktörleri*Gallstone disease prevalence in the province of Tokat and possible risk factors*Beytullah YILDIRIM1, Yeliz AKTÜRK2, M. Murat FIRAT2, Banu ÖZTÜRK3, Fikret ÖZUĞURLU4, İdris ŞAHİN3, İlhan ÇETİN5, İlker ETİKAN6, Ali AKBAŞ4, Ömer ATIŞ4, Zehra SEYFİKLİ7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Ankara
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı2, İç Hastalıkları Anabilim Dalı3, Biyokimya Anabilim Dalı4,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı5, Biyoistatistik Anabilim Dalı6, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı7, Tokat
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 87-90 Karaciğer sirozunda safra kesesi taşı prevalansıPrevalence of cholelithiasis in cirrhotic patientsNevin ORUÇ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Galip ERSÖZ, Oktay TEKEŞİN, Fulya GÜNŞAR, Tankut İLTER, Yücel BATUREge Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 91-95 Fonksiyonel dispepsinin değerlendirilmesinde klinik yaklaşımClinical approach in evaluation of functional dyspepsiaIrmak SAYIN1, A. Kemal OĞUZ1, Halil DEĞERTEKİN2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 96-99 Özofageal melanositozis - Üç olgu ve literatürün gözden geçirilmesiEsophageal melanocytosis - Three cases and review of the literatureAli ÖZDEN1, Gülseren SEVEN1, Berna SAVAŞ2, Yusuf ÜSTÜN, Arzu ENSARİ2, Arzu YUSİFOVA1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Bilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 100-101 Elliden fazla taş koledokda asemptomatik kalabilir mi?More than fifty stones in common bile duct without symptoms: Is it possible?Haldun SELÇUK, Hakan ÜNAL, Murat KORKMAZ, Uğur YILMAZBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilimdalı, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 102-105 Senkronize primer özofagus ve gastrik tümör: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesiSynchronous primary esophageal and gastric tumor: Case presentation and literature reviewAliye SOYLU1, Mustafa KALAYCI2, Can DOLAPCIOĞLU3, Selvinaz ÖZKARA4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Genel Cerrahi Kliniği2, İstanbul
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği3, İstanbul
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü4, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 106-110 Hepatik Echinococcus multilocularis (alveolaris), olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesiHepatic Echinococcus multilocularis (alveolaris), case report and review of the literatureYasemin ÖZİN1, Z. Mesut Yalın KILIÇ1, Erkan PARLAK1, Sabite KAÇAR1, Nesrin TURHAN2, Nurgül ŞAŞMAZ1,Burhan ŞAHİN1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 111-113 Multipl myelom ve primer biliyer siroz birlikteliği: Olgu sunumuAssociation of multiple myeloma and primary biliary cirrhosis: Case reportFatih TEKİN1, Gürbüz GÖRÜMLÜ2, Gül YÜCE3, Saliha SOYDAN3, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Tankut İLTER1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Medikal Onkoloji Bilim Dalı2 ve Patoloji Anabilim Dalı3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 114-117 İntestinal endometriozis: Nadir bir olgu sunumuIntestinal endometriosis: A rare presentation of endometriosisZ. Mesut Yalın KILIÇ1, Yasemin ÖZİN1, Sabite KAÇAR1, Tülay TEMUÇİN2, Nurgül ŞAŞMAZ1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 118-120 Plummer- Vinson sendromu için alışılmadık yaş ve cinsiyet: Olgu bildirimiAn unusual age and gender for Plummer-Vinson syndrome: Case reportBülent KANTARÇEKEN1, Ali ÇETİNKAYA1, Çağatay ÇITIRIK2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Kahramanmaraş
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 121-123 Literatürden Seçmeler
Bölüm Editörü: Yücel ÜSTÜNDAĞ
Diyabetin, viral hepatit olgularında primer karaciğer kanserinin cerrahi tedavi sonrası nüks üzerine etkisiGüray CEYLAN, Yücel ÜSTÜNDAĞZonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum