Ailesel hipobetalipoproteinemiye bağlı non-alkolik steatohepatitli hastalarda ursodeoksikolik asit tedavisi

Ursodeoxycholic acid treatment in non-alcoholic steatohepatitis patients due to familial hypobetalipoproteinemia

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ailesel hipobetalipoproteinemiye bağlı non-alkolik steatohepatitli hastalarda ursodeoksikolik asit tedavisi...
Yazarlar
Bahattin ÇİÇEK1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Dilek OĞUZ1, Esra ERDEN3, Erkan PARLAK1, Burhan ŞAHİN1
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Ankara Onkoloji Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü3, Ankara
Sayfa Numaraları
176-180
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Steatohepatit, hipobetalipoproteinemi, ursodeoksikolik asit
Keywords
Steatohepatitis, hypobetalipoproteinemia, ursodeoxycholic acid

Özet

Giriş ve amaç: Hipobetalipoproteinemi (HBL) kalıtsal bir lipid metabolizma hastalığı olup bu hastalarda görülebilen karaciğer yağlanmasının prognoz ve tedavisi henüz net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada ailevi hipobetalipoproteinemiye bağlı non-alkolik steatohepatitli (NASH) hastalarda ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliğini araştırılması amacı ile prospektif pilot bir çalışma yürütülmüştür. Gereç ve yöntem: Çalı şmaya ailevi hipobetalipoproteinemiye bağlı NASH tanısı konulan 3 hasta alındı. NASH tanısı 6 aydan uzun süredir serum transaminazlarında yükselme, karaciğer biyopsisinde steatoz, balon dejenerasyon ve nekroinflamasyona eşlik edebilen Mallory cisimcikleri, fibrozis veya siroz varlığı ve diğer karaciğer hastalıklarının ekarte edilmesi ile konuldu. Ailevi hipobetalipoproteinemi tanısı hastanın total kolesterol veya LDL veya total apolipoprotein B (apoB) düzeylerinin 5 persentilin altına inmesi, birinci dereceden yakınlarından birinde LDL veya apoB düşüklüğünün gösterilmesi ve sekonder nedenlerin ekarte edilmesi ile konuldu. Hastalara 12 ay süre ile 15mg/kg/gün dozunda ursodeoksikolik asit tedavisi verildi. Üç ayda bir serum transaminaz düzeyleri takip edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 3 hastanın 2’si 23 ve 38 yaşlarında erkek, 1’i 44 yaşında kadındı. Hepsi asemptomatikti. Karaciğer biyopsisinde tüm hastalarda hafif düzeyde inflamasyon ve fibrozis mevcuttu. Hastaları n hiçbirinde bir yıllık ursodeoksikolik asit tedavisi sonunda serum ALT değerlerinde normalleşme görülmedi. Sonuç: Ursodeoksikolik asit ailevi hipobetalipoproteinemiye bağlı NASH’ın tedavisinde etkin bir tedavi değildir.

Abstract

Background/aim: Hypobetalipoproteinemia (HBL) is a congenital lipid metabolism disorder. The prognosis and treatment of fatty liver in this disease are not clearly known. Herein we report a prospective pilot study we conducted in order to determine the efficacy of ursodeoxycholic acid treatment in patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) due to familial HBL (FHBL). Materials and methods: The study included three patients with NASH due to FHBL. The diagnosis of NASH was based on abnormal serum transaminases for more than six months; a liver biopsy showing the presence of steatosis, ballooning degeneration, and necroinflammation with or without Mallory bodies, fibrosis, or cirrhosis; and appropriate exclusion of other liver diseases. The diagnosis of FHBL was based on < 5th percentile plasma levels of total cholesterol or LDL cholesterol, or total apolipoprotein B (apoB), demonstration of low levels of LDL or apoB in one of the first-degree relatives, and exclusion of secondary causes. Patients received ursodeoxycholic acid (15mg/kg/day) for 12 months. Serum transaminases were followed every three months. Results: The study group included one female (44 years old) and two male (22 and 38 years old) patients. All patients were asymptomatic. Liver biopsy revealed mild inflammation and fibrosis in all patients. None of the patients had ALT normalization at the end of one year of treatment with ursodeoxycholic acid. Conclusion: Ursodeoxycholic acid is not an effective drug in the treatment of NASH due to FHBL.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum