Makaleler

Cilt 4 Sayı 3

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 141-142 Özgün Görüntüler
ERCP’de pratik ipuçları -2
Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması:
Önce içeri it, sonra çıkart
Extraction of distally migrated plastic stent: First insert then extractErkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Bülent ÖDEMİŞ, Fatih AYDIN, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 143-144 Özgün Görüntüler
Klatskin tümörlü bir olguda ERCP işlemi sırasında nadir karşılaşılabilecek bir problem
A rare problem during ERCP in patient with Klatskin tumourMehmet DURSUN, Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Yekta TÜZÜNDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 145 Özgün Görüntüler
Alışılmadık bir görüntü: Stent içinde stent
An unusual appearance: Stent in stentFatih AYDIN, Bülent ÖDEMİŞ, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 146-153 Akut pankreatit olgularının kanıta dayalı tıp kılavuzları rehberliğinde incelenmesiEvaluation of acute pancreatitis according to international association of pancreatology guidelinesMurat ZEYTUNLU1, Murat AKYILDIZ2, Oktay TEKEŞİN2, Galip ERSÖZ2, Ömer ÖZÜTEMİZ2, Ahmet ÇOKER1, Yıldıray YÜZER1, Yücel BATUR2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 154-157 Spontan bakteriyel peritonitli hastalarda asit kültür sonuçları ve klinik özelliklerAscites culture results and clinical features in patients with spontaneous bacterial peritonitisŞehmus ÖZMEN1, Ramazan DANIŞ2, Abdullah ALTINTAŞ3, Kadim BAYAN4, Şerif YILMAZ4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Nefroloji Bilim Dalı2, Hematoloji Bilim Dalı3, Gastroenteroloji Bilim Dalı4, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 158-161 Non alkolik steatohepatitli hastalarda antinükleer antikor prevalansı ve önemiPrevalence and significance of antinuclear antibodies in patients with non-alcoholic steatohepatitisSelim AYDEMİR1, İshak Özel TEKİN2, Hüseyin ENGİN2, Erdem KOÇAK3, Ayşe Semra DEMİR4, Yücel ÜSTÜNDAĞ1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İmmunoloji Anabilim Dalı2, İç Hastalıkları Anabilim Dalı3, Aile Hekimliği Anabilim Dalı4, Zonguldak
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 162-167 Biliyer kistadenom ve kistadenokarsinom: 11 olgu ve literatürün gözden geçirilmesiBiliary cystadenoma and cystadenocarcinoma: 11cases and review of the literatureÖmer ÜNALP1, Deniz NART2, Yeşim ERTAN2, Ahmet ÇOKER1, Funda YILMAZ2, Murat KILIÇ1, Murat ZEYTUNLU1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD1, Patoloji AD2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 168-171 Helicobacter pylori pozitif ve negatif hastalarda intestinal metaplazi ve displazi sıklığıThe frequency of intestinal metaplasia and dysplasia among Helicobacter pylori positive and negative patientsEsin ATİK1, Bülent KANTARÇEKEN2, Ertan BÜLBÜLOĞLU3, Ali ÇETİNKAYA2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı1, Antakya-Hatay
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı2, Genel Cerrahi Anabilim Dalı3, Kahramanmaraş
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 172-175 Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, klaritromisin protokolünün karşılaştırılmasıComparison of the 7 and 14 days lansoprazole, amoxicillin, and clarithromycin protocol in the eradication of Helicobacter pyloriAhmet UYGUN1, Ahmet TÜZÜN1, Zeki YEŞİLOVA1, Murat ASLAN1, Yüksel ATEŞ1, Zülfikar POLAT1, Ahmet ERDİL1, Sait BAĞCI1, Ömer GÜNHAN2, Mustafa GÜLŞEN1, Kemal DAĞALP1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Ana Bilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 176-180 Ailesel hipobetalipoproteinemiye bağlı non-alkolik steatohepatitli hastalarda ursodeoksikolik asit tedavisiUrsodeoxycholic acid treatment in non-alcoholic steatohepatitis patients due to familial hypobetalipoproteinemiaBahattin ÇİÇEK1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Dilek OĞUZ1, Esra ERDEN3, Erkan PARLAK1, Burhan ŞAHİN1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Ankara Onkoloji Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 181-184 Özofagus kanseri tedavisinde laparoskopik transhiatal özofajektomi: 3 olgunun sunumuLaparoscopic transhiatal esophagectomy for carcinoma of the esophagus: Report of 3 casesMurat SÖZBİLEN1, Özer MAKAY1, Sinan ERSİN1, Ömer ÖZÜTEMİZ2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 185-189 Fasioliazis: Üç olgu sunumuFascioliasis: Three case reportsDeniz NART1, Yeşim ERTAN1, Başak DOĞANAVŞARGİL1, Murat KILIÇ2, Metin KORKMAZ3, Gül YÜCE1, Funda YILMAZ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD1, Genel Cerrahi ABD2, Parazitoloji ABD3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 190-192 Hemofagositik sendrom ve fulminan hepatitHemophagocytic syndrome and fulminant hepatic failureOsman Z. ŞAHİN1, Fatih TEKİN1, Zeki KARASU1, Deniz NART2, Yücel BATUR1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 193-196 Kronik ishalden, immün yetmezlik tanısına: İntestinal noduler lenfoid hiperplazinin eşlik ettiği bir common variable immün yetmezlik olgusuFrom chronic diarrhoea to diagnosis of immundeficiency: A case with common variable immunodeficiency accompanied by intestinal nodular lymphoid hyperplasiaŞerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 197-201 Primer krikofaringeal disfonksiyonlu bir hasta nedeniyle orofaringeal disfajide ayırıcı tanıDifferential diagnosis of the oropharyngeal dysphagia because of a patient with primary cricopharyngeal dysfunctionŞerif YILMAZ1, Mehmet DURSUN1, Kadim BAYAN1, Fikri CANORUÇ1, Ufuk ALUÇLU2, Refik ÜLKÜ3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Nöroloji Ana Bilim Dalı2, Göğüs Cerrahisi Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 202-204 Yetmişbir yaşında over kist torsiyonu olan over teratomu71 years old patient with ovarian cyst torsion, presenting with ovarian teratomaBehlül BAYDAR1, Mehmet ARHAN2, İlter ÖZER1, Gülden AYDOĞ3, Necdet ÖZÇAY1, Tahsin DALGIÇ1, Fuat ATALAY1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, Patoloji Bölümü3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
17 205-207 Mide adenokarsinomlu total situs inversus: Olgu sunumuSitus inversus totalis with adenocarcinoma of the stomach: Case reportBehlül BAYDAR, Fuat ATALAY, Ali Eba DEMİRBAĞ, Tahsin DALGIÇ, Necdet ÖZÇAYTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
18 208-210 Masif ve rekürren gastrointestinal kanamanın nadir sebebi:
İnce barsak leiomyomu
A rare cause of the massive and recurrent gastrointestinal bleeding: Leiomyoma of the small bowelFikret AKSOY, Niyazi ÜLGEN, Gökhan DEMİRALSB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum