Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, klaritromisin protokolünün karşılaştırılması

Comparison of the 7 and 14 days lansoprazole, amoxicillin, and clarithromycin protocol in the eradication of Helicobacter pylori

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, klaritromisin protokolünün karşılaştırılması...
Yazarlar
Ahmet UYGUN1, Ahmet TÜZÜN1, Zeki YEŞİLOVA1, Murat ASLAN1, Yüksel ATEŞ1, Zülfikar POLAT1, Ahmet ERDİL1, Sait BAĞCI1, Ömer GÜNHAN2, Mustafa GÜLŞEN1, Kemal DAĞALP1
Kurumlar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Ana Bilim Dalı2, Ankara
Sayfa Numaraları
172-175
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Dispepsi, Helicobacter pylori, eradikasyon
Keywords
Dyspepsia, Helicobacter pylori, eradication

Özet

Giriş ve amaç: Günümüzde birinci basamak Helicobacter pylori (Hp) eradikasyon tedavisinde protokollerin süresi ve eradikasyon oranları konusunda tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmadaki amacımız; nonülser dispepsili Hp pozitif hastalarda lansoprazol, klaritromisin ve amoksisilin’den oluşan 7 ve 14 günlük tedavi protokollerinin eradikasyon oranları nı karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya Hp pozitif nonülser dispepsili 188 hasta (92 kadın, 96 erkek, ortalama yaş 44.8 yıl) alındı. Hp mevcudiyeti histopatolojik inceleme ve üre nefes testi ile tespit edildi. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 96 hastaya lansoprazol 30 mg 2x1, klaritromisin 500 mg 2x1 ve amoksisilin 1 gr 2x1 protokolü 14 gün süre ile ikinci gruptaki 92 hastaya aynı protokol 7 gün süreyle uygulandı. Bulgular: Tedavi bitiminden altı hafta sonra tüm hastalar Hp eradikasyonu açısından histopatolojik inceleme ve üre nefes testi ile tekrar değerlendirildi. Her iki testinde negatif bulunması, eradikasyon olarak değerlendirildi. Gruplar arasında hastaların ortalama yaşları ve cinsiyet açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Birinci grupta 52 hastada (% 54.2), ikinci grupta 37 hastada (% 40.2) H. pylori eradikasyonu sağlandı. Hp eradikasyon oranı 14 gün tedavi uygulanan grupta daha yüksek olmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.059). Sonuç: Çalışmamızda Hp eradikasyonunda 7 ve 14 günlük lansoprazol, klaritromisin, ve amoksisilin protokollerinin birbirlerine üstünlüğü tespit edilmemiştir. Ayrıca her iki tedavi protokolündeki eradikasyon oranları daha önceki çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Bu sonuç başta antibiyotik direnci olmak üzere tedavinin başarısını azaltabilecek nedenlerin ortaya konması gerektiğini ve Hp eradikasyonunda birinci basamakta alternatif tedavilere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Abstract

Background/aim: There is currently a debate on the duration of treatment protocols for the first-line eradication treatment of Helicobacter pylori (Hp). The aim of this study was to compare the eradication rates of 7- and 14-day treatment protocols including lansoprazole, clarithromycin, and amoxicillin in patients with nonulcer dyspepsia. Materials and methods: 188 patients (92 female, 96 male, mean age 44.8 years) with Hp-positive nonulcer dyspepsia were enrolled in the study. The presence of Hp was assessed by histological examination and urea breath test (UBT). Patients were divided into two groups randomly. The first group consisted of 96 patients given lansoprazole 30 mg bid, clarithromycin 500 mg bid, and amoxicillin 1 g bid for 14 days. The second group consisted of 92 patients given the same protocol for 7 days. Results: Six weeks after the therapy, both histological examination and UBT were repeated. If both tests were negative, it was accepted as eradication success. There were no significant differences between median ages and sex distribution of the groups (p>0.05). Eradication was achieved in 52 patients (54.2%) of the first group and in 37 patients (40.2%) of the second group. Although eradication rate was higher in the group treated for 14 days, the difference between the two groups was not statistically significant (p=0.059). Conclusion: Our study shows that neither 7- nor 14-day lansoprazole, clarithromycin, and amoxicillin protocol is significantly better in the eradication of H. pylori. In addition, since the eradication rates in both treatment protocols were lower than in previous studies, new studies are necessary to demonstrate the factors that may cause this low success rate (including antibiotic resistance); alternative therapy options are needed for H. pylori eradication.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum