Kronik pankreatit: 53 olgunun irdelenmesi

Chronic pancreatitis: Analysis of 53 cases

Yazarlar
Mümtaz YILMAZ, Fatih TEKİN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Sinan AKAY, Oktay TEKEŞİN, Galip ERSÖZ, Tankut İLTER
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
29-32
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Kronik pankreatit, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, alkol
Keywords
Chronic pancreatitis, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, alcohol

Özet

Giriş ve amaç: Kronik pankreatit pankreasın ilerleyici, geri dönüşümsüz kalıcı fonksiyon bozukluğu ile karakterize inflamatuvar bir hastalığıdır. Kronik pankreatit ile ilgili ülkemizde yayımlanmış geniş kapsamlı seriler yetersizdir. Bu makalede 53 kronik pankreatitli olgunun retrospektif olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Gastroenteroloji kliniğinde Ocak 1998-Haziran 2003 tarihleri arasında izlenen 53 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olgular etyoloji, klinik, laboratuvar ve komplikasyon açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: 53 olgunun 42’si erkek, 11’i kadın olup ortalama yaş 52 (29-80)’dir. Olguların %71,7’si karın ağrısı, %17’si kilo kaybı, %7,5’i ishal, %3,8’si sarılık yakı nmaları ile başvurmuştur. Olguların %50’sinde kronik pankreatit için etyolojik faktör saptanamamış olup, %50’sinde ise etyolojik faktör olarak kronik alkol kullanımı saptanmıştır. ERCP yapılan olgular Cambridge sınıflamasına göre değerlendirildiğinde, olguların %11,5’i grade 1, %40’ı grade 2 ve %48,5’i de grade 3 olarak saptanmıştır. Olguların %15’ine diyabetes mellitus saptanmış, %35’inde komplikasyonlar nedeniyle cerrahi tedavi gerekmiştir. Sonuç: Kronik pankreatit erkeklerde sık görülen, başlıca alkolizmin neden olduğu bir hastalıktır. Önemli bir kısmı nda hala etyolojik bir neden saptanamamaktadır.

Abstract

Background/aim: Chronic pancreatitis is a progressive, destructive and irreversible inflammatory disease of the pancreas. In our country, studies including large series of patients with chronic pancreatitis are insufficient. The aim of this article was to retrospectively evaluate 53 patients with chronic pancreatitis. Materials and methods: The medical reports of 53 patients who were hospitalized in the Gastroenterology Department between January 1998-June 2003 and diagnosed as chronic pancreatitis were reviewed retrospectively. Patients were analyzed regarding etiology, clinical and laboratory findings and complications. Results: The median age of the 53 patients (42 males, 11 females) was 52 years (range: 29-80). The symptoms at admittance were abdominal pain (71.7%), weight loss (17%), steatorrhea (7.5%), and jaundice (3.8%). Etiology was chronic alcohol consumption in 50% of patients, and undetermined in 50%. The patients who underwent ERCP were classified according to Cambridge classification as grade 1 (11.5%), grade 2 (40%), and grade 3 (48.5%). Eight (15%) patients were diagnosed as diabetes mellitus, and 18 (35%) patients underwent surgery because of complications. Conclusion: Chronic pancreatitis is mainly caused by chronic alcoholism and dominantly diagnosed in male patients. Establishment of the etiology of chronic pancreatitis remains a challenge in many patients.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum