Makaleler

Cilt 4 Sayı 1

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 1-2 Özgün Görüntüler
Wilson sirozlu bir hastada gastrik outlet stenoz: Çinko toksisitesi?
Gastric outlet stenosis in a patient with Wilson Cirrhosis: Zinc toxicityŞerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Kadim BAYANDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 3 Özgün Görüntüler
Oddi tümörüne bağlı duodenal invazyon nedeniyle yapılan dual stent uygulaması
Dual stent implantation for oddi tumor invading duodenumFatih AYDIN, Sedef Özdal KURAN, Osman ÖZDOĞAN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 4-6 İlk başvuruda primer odağı bilinmeyen metastatik karaciğer tümörlü 43 olgunun irdelenmesiAnalysis of 43 cases with liver metastases and the primary focus unknown on the first admittanceFatih TEKİN1, Elmas KASAP1, Galip ERSÖZ1, Serpil BOZTEPE1, Oya PAR2, Gül YÜCE2, Fulya GÜNŞAR1, Zeki KARASU1, Ahmet AYDIN1, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Ulus Salih AKARCA1, Oktay TEKEŞİN1, Ahmet MUSOĞLU1, Tankut İLTER1, Yücel BATUR1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 7-12 Diffüz antral gastrit ve multifokal atrofik gastritli hastalarda mide sıvısı askorbik asit düzeyleri ve epitel hücre proliferasyonlarının karşılaştırılmasıComparison of the patients with diffuse antral and multifocal atrophic gastritis for gastric juice ascorbic acid levels and epithelial cell proliferationsNihat AKBAYIR1, Nilgün DEMİRBAĞ2, , Şule POTUROĞLU3, , Kadir ERGEN4, , Mehmet KENDİR4, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, , İstanbul
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü2, , I. İç Hastalıkları Kliniği4, , İstanbul
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı3, , İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 13-17 Kolesistektominin alkalen reflü gastrit, antral mukoza histolojisi ve Helikobakter pylori kolonizasyonu üzerine etkisiEffect on alkalen reflux gastritis, histology of the antral mucosa and Helicobacter pylori colonization of cholecystectomyGürsel BAYRAM1, Bülent ÖDEMİŞ1, Bahattin ÇİÇEK1, Osman YÜKSEL2, Erkan PARLAK1, Neslihan İ. ZENGİN3, Burhan ŞAHİN1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü3, Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 18-22 Hepatopulmoner sendrom tanısı konulan olguların klinik özellikleriThe clinical characteristics of the patients with the diagnosis of hepatopulmonary syndromeAydın Şeref KÖKSAL1, Deniz KÖKSAL2, Sabite KACAR1, Omaç TÜFEKÇİOĞLU3, Nurgül ŞAŞMAZ1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü1, Kardiyoloji Bölümü3, Ankara
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 23-28 Kronik pankreatitte yaşam kalitesini yükseltmek için rezektif cerrahiPancreatic resection for quality of life in chronic pancreatitisMurat ZEYTUNLU1, Murat AYNACI1, Özgür FIRAT1, Deniz NART2, Oktay TEKEŞİN3, Refik KİLLİ4, Yıldıray YÜZER1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Radyoloji Anabilim Dalı4, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 29-32 Kronik pankreatit: 53 olgunun irdelenmesiChronic pancreatitis: Analysis of 53 casesMümtaz YILMAZ, Fatih TEKİN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Sinan AKAY, Oktay TEKEŞİN, Galip ERSÖZ, Tankut İLTEREge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 33-37 İrritabl barsak sendromu olan hastalarda anormal safra kesesi motilitesiAbnormal gallbladder motility in patients with irritable bowel syndromeMustafa GÜÇLÜ1, Ali POURBAGHER2, Ender SERİN1, Birol ÖZER1, Arif COŞAR1, Tolga YAKAR1, Gürden GÜR3, Uğur YILMAZ3, Sedat BOYACIOĞLU3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Radyodiagnostik Anabilim Dalı2, Adana
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 38-42 Tip II Diabetes Mellituslu hastalarda Helicobacter pylori prevalansıThe prevalance of Helicobacter pylori in Type II Diabetes Mellitus patientsSibel YENİOCAK1, Zeliha HEKİMSOY1, Zafer BUYRAÇ2, Neşe EKİNCİ3, Gazi YÖRÜK2, Kadir AKSÖZ2, Belkıs ÜNSAL2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, Patoloji Kliniği3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 43-45 İlaç kullanımına bağlı gelişen özofagus hasarıDrug-induced esophageal injuryŞirin AYTAÇ, Cansel TÜRKAYFatih Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 46-50 Perkütan karaciğer biyopsisi ile tanısı konulan multiorgan tutulumlu alveolar hidatik hastalığı olgusuA case of alveolar hydatid disease with multiorgan involvement diagnosed by percutaneous liver biopsyNihat AKBAYIR1, Nilgün DEMİRBAĞ2, Levent ERDEM1, Kadir ERGEN3, Murat ULUSOY4, Mehmet KENDİR3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İstanbul
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü2, I. İç Hastalıkları Kliniği3, Radyoloji Kliniği4, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 51-53 Mezenterik kist: Karında şişkinliğin nadir nedeniA rare cause of abdominal swelling: Mesenteric cystErsan ÖZASLAN1, Burçak KAYHAN1, Tankut KÖSEOĞLU1, Diğdem ÖZER2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Güven Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 54-56 Endoskopiyi zorlaştıran doğumsal bir anomali: Mide divertikülüA congenital anomaly causing diagnostic problem at endoscopy: Gastric diverticulumCanan ALKIM1, Nihat AKBAYIR1, Levent ERDEM1, Müjdat BANKAOĞLU2, Gülden YENİCE2, Mehmet SÖKMEN1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Radyoloji Bölümü2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 57-59 Radyoterapiye sekonder özofagus kanseri: 2 olgu sunumuEsophageal cancer secondary to radiotherapy: 2 patientsAdem GÜLER, Özgür KIRDÖK, Yüksel KARAKÖSEEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 60-63 Gaucher hastalığı; iki olguGaucher disease; two caseSelim AYDEMİR1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Mehmet SERT2, Hayriye SAYARLIOĞLU2, Sibel YENİDÜNYA3, Gamze NUMANOĞLU3, Alper TANRIVERDİ4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı4, Zonguldak
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
17 64-66 Üst gastrointestinal sistem kanamasının nadir sebebi:
Villöz adenom zemininde gelişmiş duodenal adenokarsinom
Rare cause of upper gastrointestinal bleeding: Primer adenocarcinoma of the duodenum arising from villous adenomaBaybora KIRCALI, Tülay SARIÇAM, Ayşegül ÖZAKYOL, Eser VARDARELİOsmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Eskişehir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
18 67 Dergiye mektup--
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
19 68-69 Yazarın cevabıCem ŞAHANSSK Samsun Bölge Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Samsun
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum