Ambulatuvar kolonoskopi: Sedasyon ile mi? Sedasyonsuz mu?

Ambulatory colonoscopy with or without sedation?

Yazarlar
Rahşan KURTULUŞ1, Zeynep KOÇER1, Gülsüm BARKAN1, İmren DOBRUCALI1, Mustafa YILMAZ2, Hülya SUNGURTEKİN3, Uğur SUNGURTEKİN4, Nadir YÖNETÇİ2
Kurumlar
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopi1, Gastroenteroloji BD2, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD3, Genel Cerrahi ABD4, Denizli
Sayfa Numaraları
93-97
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Ambulatuvar kolonoskopi, sedasyon
Keywords
ambulatory colonoscopy, sedation

Özet

Giriş ve amaç: Kolonoskopi günümüzde tarama, tanı ve girişimsel amaçlı uygulanan endoskopik işlemlerden birisidir. Hastada aşırı rahatsı zlık hissi uyandırabildiği gibi bazen de son derece ağrılı olabilir. Bu işlemin çok farklı sedasyon yöntemleri kullanılarak yapılabileceği literatürde bildirilmiştir. Bundan farklı bir görüşte sedasyon uygulanmaması- dır. Bu çalışmada sedasyon uygulanmasının uygulanmamasına göre farklılık gösterip göstermediği ünitemizde yapılan kolonoskopi girişimlerinde prospektif ve çift kör olarak araştırılmıştır. Giriş ve amaç: Ünitemizde Ocak 2000-Ocak 2003 tarihleri arasında kolonoskopi uygulanan 250 hasta , midazolam İV ile sedasyon uygulanan (n: 125) ve uygulanmayan (n: 125) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İşlem sırasında monitörize edilen hastalarda her 3 dakikada bir otomatik olarak ölçülen TA, kalp atım hızı, solunum sayısı, SpO2 değerleri ve olası ilaç yan etkileri önceden hazırlanan formlara kaydedilmiştir. Sedasyon uygulamaları ünitede görevli hemşireler (RK, ZK, GB, İD), kolonoskopi işlemi ünitede çalışan hekimler (MY, US, NY) tarafından yapılmıştır. Girişimin tamamlanması ndan sonra hem hasta hem de kolonoskopiyi yapan hekim tarafından ağrı ve tolerabilite skorları belirlenmiş ve sonuçlar çalışmadan bağımsız bir anesteziyolog (HS) tarafından değerlendirilmiştir. Bulgular: Her iki gruptaki hastalar arasında yaş ve cins dağılımı açısından istatistiksel farklılık saptanmamıştır. Hasta ve hekim tarafından değerlendirilen ağrı skoru sedasyon uygulanmayan grupta daha fazla bulunmuşsa da bu istatistiki anlamlılık taşımamaktadır. İşlemin tolerabilite ve tamamlanabilme oranı her iki grup içinde aynıdır. Sonuç: Kolonoskopi gerek sedasyon uygulanarak gerekse uygulanmadan güvenle yapı- labilir. Her ne kadar ağrı skoru sedasyon uygulanmayan grupta daha fazla bulunmuşsa da tolerabilite her iki grupta da aynıdır. Bu nedenle hastane masraflarının azaltılması açısından kolonoskopinin sedasyon uygulanmaksı zın yapılması bir alternatif olarak düşünülebilir.

Abstract

Background and aims: Colonoscopy is one of the endoscopic procedures used for screening, diagnosis and interventional purposes. Patients may feel discomfort or pain during the procedure. It has been reported in the literature that the process can be carried out with a wide range of sedation methods. Another option is to proceed without sedatives. We investigated the differences between colono-scopy interventions performed in our department with and without sedation, in a prospective, double- blind study design. Materials and methods: 250 patients who underwent colonoscopy between January 2000 and January 2003 were separated into two groups as patients given sedation using midazolam IV (n:125) and those not given sedation (n:125). During the procedure, blood pressure, pulse, respiration rate and SpO2 of the patients were measured every three minutes, and potential side effects of the medication were noted with recorded data on a previously prepared study form. Sedative medication was given by the nurses (RK, ZK, GB, -D) and colonoscopy was performed by the physicians (MY, US, NY) working in the department. After the procedure, both the patient and the physician determined pain scores. An anesthesiologist (HS), who was blinded to the study, evaluated the scores of pain and tolerability. Results: There was no statistically significant difference between the two groups regarding age and gender. Pain scores determined by the patients and the physicians were higher in the non-sedated group; however, there was no statistical significance. Both groups had similar tolerability and compatibility for the procedure. Conclusion: Colonoscopy can be done safely with or without sedation. Even though the pain score was higher in the non-sedated group, tolerability was similar for both groups. Therefore, to reduce hospital costs, performance of colonoscopy without sedation can be kept in mind as an alternative.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum