Makaleler

Cilt 3 Sayı 2

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 51-52 Yayın kurul’undanA. Ömer ÖZÜTEMİZEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 53 Özgün Görüntüler
Koledokoduodenostomi darlığına stent yerleştirilmesi: 1 yıl sonra...
Erkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Şemnur BÜYÜKAŞIK, Aydın Şeref KÖKSAL, Mehmet DURSUN, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 54-55 Özgün Görüntüler
İçeri kaçmış plastik biliyer stentin Soehendra stent çıkartıcı ile çıkartılması
Bahattin ÇİÇEK, Mehmet DURSUN, Mehmet ARHAN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 56 Özgün Görüntüler
Koledokta stentin kırılması
Aydın Şeref KÖKSAL, Engin UÇAR, Ülkü DAĞLI, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 57-60 Yanıkta mide mukoza hasarı üzerine antitrombin III'ün etkisi: Ratlarda deneysel çalışmaThe effect of antithrombin III on gastric mucosal injury in burn: An experimental study in ratsMustafa YILMAZ1, Özkan HEREK2, Neşe DEMİRKAN3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji1, Pediatrik Cerrahi ABD2, Patoloji ABD3, Denizli
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 61-67 Safra yolları zedelenmesi ile seyreden karaciğer hidatozunun teşhisi ve cerrahi tedavisinin özellikleri*Peculiarities of diagnostic and surgical treatment of liver echinococcosis with affection of bile ductsRauf Maksutoğlu AĞAYEV, Böyükkişi Ağaoğlu AĞAYEV, A.MOVÇUN, Şebruz A. NOVRUZOVA, Ali Kürşat BUDANAzerbaycan Tıp Üniversitesi II Cerrahi Hastalıkları AD, Rusya Bilimsel Cerrahi Merkezi, Azerbaycan
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 68-70 Duodenul ülserli hastalarda MHC klas II reseptör ekspresyonu*MHC class II receptor expression in patients with duodenal ulcerZeygam SÜLEYMANOV1, S. MUSAYEV1, Sedef ÖZDAL KURAN3, Ali ÖZDEN2, Burhan ŞAHİN3Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü1, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD2, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 71-75 Aktif hidrojen iyonlarının gastroduodenal mukozadaki yeri*The localization of active hydrogen ions in gastroduodenal mucosaZeygam SÜLEYMANOV1, Ali ÖZDEN2, Burhan ŞAHİN3Azerbaycan Tıp Üniversitesi1, Bakü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 76-78 Hepatit C virus infeksiyonlu hastalarda hepatit B virus sıklığıThe frequency of hepatitis B Virus in patients with hepatitis C virusÇetin KARACA1, Yılmaz ÇAKALOĞLU1, Kadir DEMİR1, Sadakat ÖZDİL1, Sabahattin KAYMAKOĞLU1, Selim BADUR2, Atilla ÖKTEN1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı1, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 79-82 Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’li hastaların eşlerinde HBsAg ve anti-HCV seroprevalansıHBsAg and anti-HCV seroprevalence in spouses of patients with chronic hepatitis B and chronic hepatitis CNecati YENİCE1, Muammer CANSIZ1, Nursen ARICAN1, Yasemin GÖKTEN1, Celale DURGUT1, Sembol TÜRKMEN2SSK Okmeydanı Eğitim ve Hastanesi, III. İç Hastalıkları Kliniği1, Biyokimya Labaratuvarı2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 83-87 Kronik hepatit C’li hastalarda MRI ile abdominal lenfadenopati sıklığının araştırılması*Researching frequency of abdominal lymphadenopathies in chronic hepatitis C patients with MRINecati YENİCE, Alaaddin AVCUL, Celale DURGUT, Yasemin GÖKTEN, Nursen ARICAN, Nevzat AKSOYSSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi III. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 88-92 Çocukluk çağı akut ve perfore apandisitlerinde ultrasonografik bulguların tanı değerleri*Diagnostic values of ultrasonographic criteria in the diagnosis of childhood acute and perforated appendicitisCüneyt GÜNŞAR1, İrfan KARACA2, Haluk CEYLAN3, Barlas ETENSEL4, Aydın ŞENCAN1, Gülcan Güder ÇETİN5, Nazihat KIZILAY2, Erol MİR1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği1, Manisa
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Radyoloji Bölümü2, İzmir
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı3, Gaziantep
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı4, Aydın
Sakarya Doğumevi Çocuk Cerrahisi Kliniği5, Sakarya
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 93-97 Ambulatuvar kolonoskopi: Sedasyon ile mi? Sedasyonsuz mu?Ambulatory colonoscopy with or without sedation?Rahşan KURTULUŞ1, Zeynep KOÇER1, Gülsüm BARKAN1, İmren DOBRUCALI1, Mustafa YILMAZ2, Hülya SUNGURTEKİN3, Uğur SUNGURTEKİN4, Nadir YÖNETÇİ2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopi1, Gastroenteroloji BD2, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD3, Genel Cerrahi ABD4, Denizli
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 98-101 İntestinal lenfanjiektazi ve fonksiyonel duodenal lenfanjiektazi (Bir vaka nedeniyle)Intestinal lymphangiectasia and functional duodenal lymphangiectasia (Case report)Yaşar NAZLIGÜL1, Arzu ENSARİ2, Ali ÖZDEN1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 102-105 Pankreasın solid psödopapiller tümörü: Düşük malign potansiyelli karsinoma (2 Olgu)Solid pseudupapillary tumor of pancreas: Low-grade carcinoma (2 Cases)Yasin PEKER1, Fatma TATAR 1, Neşe EKİNCİ2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği1, Patoloji Laboratuvarı2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 106-109 Kronik diyare yakınmasıyla başvuran bir olgu nedeniyle Zollinger-Ellison sendromuA case presenting with chronic diarrhea: Zollinger-Ellison syndromeVahit YÜKSELEN, A. Önder KARAOĞLU, M. Hadi YAŞAAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
17 110-112 Karın ağrılarının nadir sebeplerinden birisi: Chiliaditi sendromu, 2 olgu sunumuOne of the rare reasons of abdominal pain: Chiliaditi syndrome, report of two casesErtuğrul KAYAÇETİN1, Mehmet GÖK2 Hayri KARAASLAN1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı2, Konya
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
18 113-116 Akut pankreatit ve trombotik trombositopenik purpura birlikteliği: Vaka sunumuAcute pancreatitis and thrombotic thrombocytopenic purpura: Case reportFiliz AKYÜZ1, Ümit AKYÜZ2, Sadakat ÖZDİL3, Sinan KILIÇ1, Şebnem KALAYCI1, Tanju ATAMER4, Güngör BOZTAŞ3International Hospital, Gastroenteroloji Bölümü1, İstanbul
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü2, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı3, Hematoloji Bilim Dalı4, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
19 117 Yayın kurulu’na mektupSerhat BOREge Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
20 119 Yazarın cevabıSelim AYDEMİRZonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü, Zonguldak
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum