Duodenul ülserli hastalarda MHC klas II reseptör ekspresyonu*

MHC class II receptor expression in patients with duodenal ulcer

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Duodenul ülserli hastalarda MHC klas II reseptör ekspresyonu*...
Yazarlar
Zeygam SÜLEYMANOV1, S. MUSAYEV1, Sedef ÖZDAL KURAN3, Ali ÖZDEN2, Burhan ŞAHİN3
Kurumlar
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü1, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD2, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara
Sayfa Numaraları
68-70
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, Duodenal ülser, MHC klas II antijen reseptörü
Keywords
Helicobacter pylori, duodenal ulcer, MHC class II antigen receptor

Özet

Giriş ve amaç: MHC klas II antijen reseptörlerini eksprese eden immün hücreler bakterilerden korunma mekanizmaları içerisinde öncülüğe sahiptirler. Çünkü mikroorganizmalar ile ilk olarak bu hücreler temasa girer. Çalışmamızın amacı, Helicobacter pylori (+) kronik antral gastriti ve duodenal ülseri olan hastaların periferik venöz kanında MHC klas II antijen reseptörlerini eksprese eden hücrelerin miktarını incelemektir. Gereç ve yöntem: Toplam 124 olgu (ilk kez saptanan ve hiç bir tedavi görmeyen, Helicobacter pylori +, 47 küçük ölçülü (<6mm) duodenum ülseri, 56 orta ölçülü (6-12m) duodenum ülseri olan hasta ve 21 sağlıklı kişi) çalışmaya alınmıştır. Periferik venöz kanda CD14, CD45, CD14/45, HLA-DR ve CD3/HLA-DR DAKO Dual Color Reagent tatbik edilerek araştırıldı. Bulgular: Küçük ve orta ölçülü duodenum ülseri hasta gruplarında CD14 işaretli hücrelerin sayısı kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde düşük bulundu. Bu fark küçük çaplı ülser grubunda orta çaplı ülser grubundan daha belirgin idi. CD45 hücrelerin sayısında her üç grupta da benzerlik görülürken, CD14/45 işaretli immün hücrelerin miktarı da hasta gruplarında azalmış olarak saptandı. Böyle bir düşüş orta çaplı ülser grubunda istatistiksel olarak anlamsız küçük çaplı ülser grubunda ise anlamlı bulundu (p < 0.05). HLA-DR işaretli hücrelerin sayısı her iki hasta grupunda da CD3/HLA-DR ise orta çaplı ülser grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmış bulundu (p < 0.05). Sonuç: CD14 hücrelerinin sayısının azalmış olması organizmada Helicobacter pylori infeksiyonunun gelişimine ortam yaratan sebepler arasında yer almı ş olabilir. Hücresel defansın böyle bir yetmezliği adı geçen hastalıkta organizmanın HLA-DR ve CD3/HLA-DR markerli hücrelerin sayısını artırması ile komparse edileyor olabilir.

Abstract

Background and aims: Immune cells expressing MHC class II antigen receptors are the leading aggressive mechanisms against bacteria. These are the first cells in the organism to receive the microorganisms. The aim of this study was to determine the number of immune cells expressing MHC class II antigens in peripheral venous blood of patients with duodenal ulcers and Helicobacter pylori. Materials and methods: One hundred and twenty-three patients with H. pylori without any prior treatment [47 with small-sized duodenal ulcers (<6 mm); 54 with medium-sized (6-12 mm) and 21 healthy controls] were included in the study. The peripheral venous blood of patients was evaluated for CD 14, CD 45, CD 14/45, HLA-DR, and CD/HLA-DR by DAKO dual color reagent. Results: The number of CD 14 expressing cells in the small- and medium- sized duodenal ulcers was found to be significantly fewer than in the controls. The difference was more significant in small-sized duodenal ulcers. The decrease in CD 14/45 expression in both patient groups and in CD3/HLA-DR expression in the medium-sized ulcer group were significantly higher than in the controls. Conclusion: Decreasing numbers of CD 14 expressing cells can be one of the reasons for H. pylori infection. Such a decrease in cellular defense can be compensated by increasing the HLA-DR and CD3/HLA-DR expression.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum