Yanıkta mide mukoza hasarı üzerine antitrombin III'ün etkisi: Ratlarda deneysel çalışma

The effect of antithrombin III on gastric mucosal injury in burn: An experimental study in rats

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Yanıkta mide mukoza hasarı üzerine antitrombin III'ün etkisi: Ratlarda deneysel çalışma...
Yazarlar
Mustafa YILMAZ1, Özkan HEREK2, Neşe DEMİRKAN3
Kurumlar
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji1, Pediatrik Cerrahi ABD2, Patoloji ABD3, Denizli
Sayfa Numaraları
57-60
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Yan›k, gastrik mukoza, antitrombin III
Keywords
Burn, gastric mucosa, antithrombin III

Özet

Giriş ve amaç: Akut gastrik mukozal lezyonların patofizyolojisini belirlemeyi amaçlayan bir çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, patogenezi hala net olarak ortaya konulamamıştır. Bunlarda mide mukozasının iskemisi ve mukus salgısındaki azalmanın ana rolü oynadığı düşünülmektedir. Antitrombin III (ATIII)’ün iskemi-reperfüzyon modellerinde nötrofil infiltrasyonunu baskıladığı ve prostocyclin I2 ( PGI2 )’nin sekresyonunu artırdığı gösterilmiştir. Bundan yola çıkarak yanık oluşturulan ratlarda ATIII'ün gastrik mukozal lezyonlar üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Otuz adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat çalışmaya alındı. Ratlar randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Grup II ve III ratlarda 95 0C su ile 10 saniye sürede sırt bölgelerinde total vucut yüzeyinin %30’içeren yanık oluşturuldu. Sham grubunda (grup 1) ratlar 21 0C suda 10 sn tutuldu. Grup III ratlara yanık oluşturulmadan 15dk önce 250U/kg dozunda juguler ven yoluyla ATIII verildi. Grup I ve II ratlara plasebo amacıyla 1ml %0.9 NaCl aynı yol ile verildi. Yanık oluşturulmasından 12 saat sonra tüm ratlar yüksek doz anestetik verilerek öldürüldü ve mideleri alınarak büyük kurvatur boyunca açıldı lezyonlar makroskobik olarak incelendi. Bu işlemden sonra histolojik değerlendirme yapıldı. Bulgular: Grup 1 de makroskobik ve mikroskobik mide lezyonu saptanmadı. Grup II’ de makroskopik olarak 2 ratta hiperemi ve bir ratta erezyon saptandı. Histolojik olarak 5 ratta (%50) akut gastrit saptanırken ATIII verilen (Grup 3) grupta hiçbir ratta akut gastrit bulgusu saptanmadı (p<0.05). Sonuç: Bu sonuçlara göre yanık oluşturulan ratlarda gastrik mukozal lezyonlar daha çok nötrofil infiltrasyonu (akut gastrit) şeklinde ortaya çıkmaktadır. ATIII ile bu lezyonlar önlenebilmektedir. ATIII gastrik mukozal lezyonların önlemek amacıyla yanıktan hemen sonra erken dönemde kullanılabilir.

Abstract

Background and aims: Although many studies have been made to define the pathophysiology of acute gastric mucosal lesion, its pathogenesis is still not clearly defined. The ischemia of gastric mucosa and decrease in mucus secretion are considered the main causes of acute gastric lesions. It has been shown that antithrombin III (ATIII) inhibits neutrophil infiltration in ischemia-reperfusion injury and increases the secretion of PGI2. The aim of this study was to evaluate the effects of ATIII on gastric mucosal lesions in burned rats. Materials and methods: Thirty Sprague- Dawley male rats were used. They were divided into three groups. A sham burn group (Group 1, n:10) was exposed to 21 OC water. A burn group (Group 2, n:10) and burn + ATIII group (Group 3, n:10) were exposed to 95 OC water for 10 sec., producing full-thickness burn in 30% of total body surface. Group 3 rats received 250 U/kg ATIII via right jugular vein, 15 minutes before burn injury. One ml 0.9% NaCl was given as placebo in Group 1 and Group 2 rats by the same route. The rats of all three groups were killed 12 hours after burn injury by an overdose anesthetic. The stomachs of all the rats were removed and opened along great curvature. Specimens were first evaluated macroscopically. A pathologist evaluated the hisopathologic specimens blindly. Results: There was no macroscopic or microscopic gastric lesions in Group 1. In Group 2, hyperemia in two rats, and erosion in one rat were found macroscopically. Histopathologic examinations revealed acute gastritis in 5 rats (50%) of Group 2; however, there was no acute gastritis in rats treated with ATIII (Group 3) (p<0.05). Conclusion: According to these results, gastic lesions of burned rats generally occurs as neutrophil infiltation (acute gastritis). These lesions can be prevented by the administration of ATIII. Antithrombin III may be used effectively to prevent the gastric mucosal lesions in the early period of burn injury.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum