Nisan 2024

Donör graft hepatosteatozunun yetişkin canlı donör karaciğer nakli alıcılarında ameliyat sonrası komplikasyonlara etkisi

Effect of donor graft hepatosteatosis on postoperative complications in adult living donor liver transplant recipients

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2024
  • Donör graft hepatosteatozunun yetişkin canlı donör karaciğer nakli alıcılarında ameliyat sonrası komplikasyonlara etkisi...
Yazarlar
Ender ANILIR1, Feyza SÖNMEZ TOPÇU2, Emrah ŞAHİN3, Alihan ORAL4, Esra GÜZELALTUNÇEKİÇ5, Abuzer DİRİCAN3, Bülent ÜNAL3
Kurumlar
Departments of 1Hepatopancreaticobiliary Surgery and Organ Transplantation and 4Internal Medicine, Biruni University Faculty of Medicine, İstanbul
Departments of 2Radiology and 3Organ Transplantation Center, İstanbul Aydın University Medikalpark Florya Hospital, İstanbul
5İstanbul Aydın University School of Medicine, İstanbul
Sayfa Numaraları
13-19
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Karaciğer, greft, steatoz, transplantasyon, donör
Keywords
Liver, graft, steatozis, transplantation, donor

Özet

Giriş ve Amaç: Steatoz, greft fonksiyonunu değişen derecelerde etkileyen ve marjinal greft yetmezliğine neden olan günümüzün önemli ve yaygın donör karaciğer problemlerinden biridir. Çalışmamızda, greft steatozunun postoperatif komplikasyonlara etkisini inceledik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 148 donör ve transplantasyon yapılan yetişkin canlı donör karaciğer nakli alıcısı dahil edildi. Perioperatif kan ürünü transfüzyonu, postoperatif safra komplikasyonları, hepatik ven trombozu, portal ven trombozu, postoperatif kanama, sepsis ve primer greft disfonksiyonu sayıları ve oranları istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Ameliyat sonrası erken dönemde intraabdominal kanamanın yağlı greftlerde oran olarak, yağsız greftlere göre daha sık olduğu görüldü. Donör greft steatozu olan ve olmayanlar arasında tüm parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Sonuç: İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da yağlı greftlerde ameliyat sonrası intraabdominal kanama oranının yüksek olması önemli bir bulgu olabilir.

Abstract

Background and Aims: Steatosis is one of today’s important and common donor liver problems, affecting graft function to varying degrees and leading to marginal graft failure. We examined the effect of graft steatosis on postoperative complications, in our study. Material and Methods: One hundred forty eight donors and adult living donor liver transplant recipients who underwent transplantation were included in the study. The numbers and rates of perioperative blood product transfusion, postoperative biliary complications, hepatic vein thrombosis, portal vein thrombosis, postoperative bleeding, sepsis and primary graft dysfunction were analyzed statistically. Results: Early postoperative intra-abdominal bleeding was observed to be more common in fatty grafts, with a rate of 10.5%, than in non-fat grafts, with a rate of 4.5%. There was no statistically significant difference between those with and without donor graft steatosis. Conclusion: Although not statistically significant, the high rate of postoperative intra-abdominal bleeding in fatty grafts may be an important finding.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum