2024 Makaleleri

Çölyak hastalığında Helicobacter pylori enfeksiyonu sıklığı

Frequency of Helicobacter pylori infection in celiac disease

Yazarlar
Muhammed KAYA1, Melis BEKTAŞ2, Mesut SEZİKLİ1
Kurumlar
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Çorum
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
1-5
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, Helicobacter pylori, prevalans
Keywords
Celiac disease, Helicobacter pylori, prevalence

Özet

Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori tüm dünyada ve Türkiye’de en yaygın kronik enfeksiyon etkenidir ve ülkemizdeki prevalansı %80’ler civarındadır. Öncelikle mide mukozasına tutunarak çeşitli gastroduodenal hastalıklara yol açmaktadır. Peptik ülser, gastrik MALT lenfoma, gastrik adenokanser gibi hastalıkları artırdığı bilinmekle birlikte, astım, eozinofilik özofajit ve çölyak hastalığı gibi bazı hastalıklara karşı da koruyucu olabileceğidüşünülmektedir. Biz de bu çalışmamızda kliniğimizde takipli çölyak hastalarında Helicobacter pylori sıklığını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya histolojik inceleme ile tanı almış 90 çölyak hastası dahil edildi. Kontrol grubu olarak herhangi bir nedenle üst gastrointestinal sistem endoskopileri yapılarak biyopsileri yapılmış 108 hasta alındı. Hasta ve kontrol gruplarına ait veriler retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Çölyak hastaları arasında Helicobacter pylori 90 hastadan 37’sinde (%41.1) pozitif, kontrol grubunda 108 hastadan 63’ünde (%58.3)pozitif saptandı. Çölyak hasta grubunda Helicobacter pylori sıklığı kontrol grubuna oranla anlamlı olarak daha azdı (p: 0.016). Sonuç: Çölyakhastalığı olanlarda Helicobacter pylori sıklığı literatür verileriyle de uyumlu olarak olmayanlara göre anlamlı düzeyde düşük saptanmıştır. Bu durumHelicobacter pylori varlığının çölyak hastalığı üzerine koruyucu etkileri olabileceği yönündeki fikirleri desteklemektedir. Bu ilişkinin netleştirilmesive olası mekanizmaların belirlenebilmesi için ileri çalışmalara halen ihtiyaç duyulmaktadır.

Abstract

Background and Aims: Helicobacter pylori is the most common chronic infection agent all over the world and in Turkey, and its prevalence in our country is around 80%. It primarily penetrates the gastric mucosa, causing various gastroduodenal diseases. Although it is known to increase diseases such as peptic ulcer, gastric MALT lymphoma, gastric adenocancer, it is thought to be protective against some diseases such as asthma, eosinophilic esophagitis and celiac. In this study, we aimed to evaluate the frequency of Helicobacter pylori in celiac patients followed up in our clinic. Materials and Methods: Ninety celiac patients diagnosed with histological examination were included in the study. As the control group, 108 patients who underwent upper gastrointestinal system endoscopies and biopsies for any reason were included. The data of the patient and control groups were analyzed retrospectively. Results: Among celiac patients, Helicobacter pylori was positive in 37 (41.1%) of 90 patients, and positive in 63 (58.3%) of 108 patients in the control group. The frequency of Helicobacter pylori in the celiac patient group was significantly lower than in the control group (p: 0.016). Conclusion: The frequency of Helicobacter pylori in patients with celiac disease was found to be significantly lower than those without, which is consistent with the literature data. This supports the idea that the presence of Helicobacter pylori may have protective effects on celiac disease. Further studies are still needed to clarify this relationship and identify possible mechanisms.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum