Aralık 2023

Post-transplant biliyer darlığın tedavisinde manyetik kompresyon yöntemi: Olgu sunumu

Magnetic compression method in the treatment of post-transplant biliary stricture: A case report

Yazarlar
Azar ABİYEV1, Harun KÜÇÜK1, Seçkin ÖZGÜL1, Serkan DUMANLI1, Gülden BİLİCAN1, Mehmet Koray AKKAN2, Murat KEKİLLİ1
Kurumlar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
160-163
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Karaciğer transplantasyonu, biliobiliyer anastomoz darlığı, manyetik kompresyon anastomozu
Keywords
Liver transplantation, biliobiliary anastomosis stenosis, magnetic compression anastomosis

Özet

Cerrahi tekniklerdeki gelişmelere rağmen biliyer komplikasyonlar hala yaygındır ve karaciğer nakli sonrasında hasta sağkalımını etkilemektedir. Biliyer darlıklar, genellikle endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ve perkütan transhepatik kolanjiyografi ile tedavi edilmektedir. Bununla birlikte, biliyer anastomozun tam darlığı durumlarında, cerrahi yeniden anastomoz bir tedavi seçeneğidir. Ancak yeniden anastomoz için cerrahi prosedürler invazivdir ve postoperatif adezyon ve hastaların genel durumu nedeniyle uygulanması zordur. Manyetik kompresyon yöntemi, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ve perkütan transhepatik kolanjiyografi ile tedavi edilemeyen olgularda, cerrahi gerektirmeyen güvenli bir anastomoz yöntemidir. Burada, canlı donör karaciğer transplantasyonundan sonra manyetik kompresyon yöntemi ile başarılı şekilde tedavi edilen bir olguyu sunuyoruz.

Abstract

Despite advances in surgical techniques, biliary complications are still common and affect patient survival after liver transplantation. Biliary strictures are usually treated with endoscopic retrograde cholangiopancreatography and percutaneous transhepatic cholangiography. However, in cases of complete stenosis of the biliary anastomosis, surgical re-anastomosis is a treatment option. However, surgical procedures for re-anastomosis are invasive and difficult to perform due to postoperative adhesion and the general condition of the patients. Magnetic compression method is a safe anastomosis method that does not require surgery in cases that cannot be treated with endoscopic retrograde cholangiopancreatography and percutaneous transhepatic cholangiography. Here, we present a case successfully treated with magnetic compression method after living donor liver transplantation.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum