Aralık 2023

MELD skoru yüksek canlı vericili karaciğer nakli alıcılarında perioperatif bulgular ve postoperatif komplikasyonlar

Perioperative findings and postoperative complications in living donor liver transplantation recipients with high MELD scores

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2023
  • MELD skoru yüksek canlı vericili karaciğer nakli alıcılarında perioperatif bulgular ve postoperatif komplikasyonlar...
Yazarlar
Ender ANILIR1, Feyza SÖNMEZ TOPÇU2, Alihan ORAL3, Emrah ŞAHİN1, Abuzer DİRİCAN1, Bülent ÜNAL1
Kurumlar
Departments of 1Organ Transplantation Center and 2Radiology, Aydın University Medicalpark Florya Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Biruni University Hospital, İstanbul, Turkey
Sayfa Numaraları
150-154
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
MELD, karaciğer, nakil, soğuk iskemi, komplikasyon
Keywords
MELD, liver, transplant, cold ischemia, complication

Özet

Giriş ve Amaç: Yüksek MELD skorunun perioperatif alıcı/greft iskemi süreleri ve postoperatif komplikasyonlar üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, son dönem karaciğer sirozu nedeniyle canlı vericiden karaciğer nakli yapılan 172 hasta dahil edildi. Hastalar MELD skorları 20’nin altında ve üstünde olanlara göre gruplandırılarak incelendi. Anhepatik faz, soğuk iskemi süresi, operasyon süresi, kan ürünü transfüzyonu, toplam hastane ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, safra komplikasyonları, hepatik ven trombozu, portal ven trombozu, postoperatif kanama, sepsis ve primer greft disfonksiyonu istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: MELD >20 olan hastalarda soğuk iskemi süresi (p = 0,046) istatistiksel olarak daha uzundu. Perioperatif kan transfüzyonuna ilişkin istatistiksel olarak anlamlı P değerine çok yakın bir sonuç elde edildi. Sonuç: MELD arttıkça soğuk iskemi süresi de artmaktadır. Hasta hazırlanırken ve tedavi planı yapılırken MELD skoru dikkate alınmalıdır.

Abstract

Background and Aims: We aimed to investigate the effect of the high MELD score on perioperative recipient/graft ischemia times and postoperative complications. Materials and Method: One hundred and seventy-two patients who underwent living-donor liver transplantation for end stage liver cirrhosis were included in the study. The patients were grouped and examined according to their MELD score under and above 20. Anhepatic phase, cold ischemia time, operation time, blood product transfusion, total hospital and intensive care unit staying time rates, biliary complications, hepatic vein thrombosis, portal vein thrombosis, postoperative hemorrhage, sepsis, and primary graft dysfunction were analyzed statistically. Results: Cold ischemia time (p = 0.046) was statistically longer in patients with MELD >20. A result very close to the statistically significant P value regarding perioperative blood transfusion was obtained. Conclusion: Cold ischemia time increases with increasing MELD. The MELD score must be taken into consideration when preparing the patient and making a treatment plan.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum